Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016

— Kategorie:

30. listopadu a 1. prosince 2016 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Konferenci pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30.9.2016 na adresu: vit.richter@nkp.cz

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Registrace účastníků ukončena

Program

30.11.2016

Prezence účastníků 8:30 – 9:30

Zahájení 9:30

 • Úvodní slovo - náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
 • Šest let spolupráce se společností Google na digitalizaci starých knih - Adolf Knoll - Národní knihovna ČR
 • Lesk a bída digitalizace službou aneb "Máme Vám ten poslední svazek naporcovat"? - Miroslav Khodl - Scanservice a.s.
 • Implementace systému Tritius v historických knihovnách ČR - Jiří Šilha - LANius
 • MUSEION mobile - muzeum v chytrém telefonu - Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ

Přestávka 11:00

 • Fotografická pozůstalost cestovatele Josefa Ladislava Erbena - Jan Šejbl - Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
 • INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities - Tomáš Foltýn - Národní knihovna ČR
 • Nenašli jsme Peroutkův článek, najdeme aspoň parodii Sládkovy básně? - Aleš Brožek - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Novinky v projektu Obálkyknih.cz? - Jiří Nechvátal - Jihočeská vědecká knihovna

Polední přestávka 12:40

 • Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1 – Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková - Univerzitní knihovna Bratislava
 • Tematické kolekce jako měřítko kvality webových archivů? - Jaroslav Kvasnica - Národní knihovna ČR
 • Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie - jeden z výsledků projektu Bibliografie dějin Českých zemí - Václava Horčáková - Historický ústav AV ČR, Petr Štefan - KP-SYS
 • Od Základních pravidel k aplikaci ELZA - Josef Hora, Michal Wanner - Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR

Přestávka14:40

 • Pražský digitální archiv - Milan Šimůnek
 • Digitálny archív SMOPaJ - Eva Greschová, Eva Bartošová - Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Komplexní validátor - Zdeněk Vašek, Zuzana Kvašová - Národní knihovna ČR
 • Vzdálený přístup k digitálním modelům předmětů kulturnímu dědictví - Sven Ubik - CESNET, z.s.p.o.

Konec jednání 16:40

1.12.2016

Zahájení 9:00

 • ARCLib - nový projekt na zajištění dlouhodobé archivace digitálních dokumentů - Martin Lhoták - Knihovna Akademie věd ČR
 • KNIHOVNY.CZ - veřejné zahájení provozu centrálního portálu knihoven a novinky pro rok 2017 - Martin Lhoták - Knihovna AV ČR, Bohdana Stoklasová, Petr Žabička - Moravská zemská knihovna
 • Právní rámec zpřístupňování digitálního obsahu v knihovnách: vybrané otázky - Zdeněk Matušík - Národní knihovna ČR
 • Přínos projektů VISK pro Historický fond Národní technické knihovny - Tereza Halusková a Michaela Bežová - Národní technická knihovna

Přestávka 10:20

 • Indexace digitalizovaných materiálů v jihočeských archivech - Aleš František Plávek - Státní oblastní archiv v Třeboni
 • Aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů – 6 let praktických zkušeností a využívání 3 knihovnami - Petra Vávrová, Dana Hřebecká, Jitka Neoralová, Magda Součková, Lucie Palánková, Kristýna Boumová, Tereza Sazamová - Národní knihovna ČR, Lenka Vitikáčová, Jindra Pavelková z Moravské zemské knihovny v Brně, Miloš Korhoň, Jitka Šimečková z Vědecké knihovny v Olomouci
 • Piql - dlouhodobá archivace digitálních dat.  Pilotní projekt pro Český rozhlas realizovaný v roce 2016 - Karel Zýka - Český rozhlas, Katarína Morvai - Ateliéry Bonton Zlín a.s.
 • Památkový katalog a památkový GIS – první rok soužití - Šimon Eismann, Irena Blažková, Zuzana Syrová - Národní památkový ústav
 • Budovaní DMS na open source platformě - Jan Chalas, XCENTER

Polední přestávka 12:20

 • International Bibliography of Discographies: Celosvětově kolaborující projekt iniciovaný Diskografickou komisí mezinárodní asociace IASA - Peter Laurence, Eda Kuhn Loeb - Music Library, Harvard University, USA, Filip Šír - Národní muzeum
 • Sprístupnenie a ochrana odborných informácií prepojením informačných, počítačových  a komunikačných technológií - Alena Zuzánková - Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava
 • Ako to vidíme my alebo trendy v oblasti knižnično-informačných systémov z pohľadu vývojárov KIS - Nadežda Andrejčíková, Jana Šubová - Cosmotron
 • Česká literární bibliografie 2016 - Vojtěch Malínek - Ústav pro českou literaturu AV ČR

Přestávka 14:40

 • Americké knihovny z pohledu tří českých knihovníků - Iva Horová - Národní technická knihovna, Helena Novotná - Kabinet informačních studií a knihovnictví MU
 • Index digitalizovaných historických knižních fondů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium - Olga Čiperová - AiP Beroun s.r.o.
 • Imperialismus knihovnického mainstreamu. Vlídná kritika současných trendů a tendencí v knihovnictví z pozice muzejního kacíře. - Martin Sekera - Knihovna Národního muzea

Konec jednání 16:00

Kontaktní osoba:

Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.:  221 663 338, 603 223 627

Dopravní spojení:

Mapa

Nejlépe metrem trasa C směr Háje, potom ze stanice OPATOV autobusem  č. 213 (směr vozovna Kobylisy) do stanice Chodovec nebo autobusem č. 136 do stanice Chodovec.

Nebo ze stanice metra CHODOV autobusem č. 115 do stanice Chodovec

Nebo ze stanice metra C HÁJE autobusem č. 170 (směr Pražská čtvrť), stanice Chodovec.

Trasa metra A ze stanice ŽELIVSKÉHO autobusem č. 213 do stanice Chodovec

Nebo trasa A stanice SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ autobusem č. 125 (směr Skalka) do stanice Chodovec.

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Událost
 • Konference
Čas Středa 30.11.2016 00:00 do
Čtvrtek 01.12.2016 00:00
Místo Praha, Národní archiv
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)