Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017

— Kategorie:

29. a 30. listopadu 2017 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Konferenci pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30.9.2017 na adresu: vit.richter@nkp.cz

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Registrace účastníků: nejpozději do 23. 11. 2017 pomocí elektronického formuláře nebo emailem na bedriska.stepanova@nkp.cz

Seznam přihlášených k 2.11.2017 (.xlsx)

Program

29. 11. 2017

Prezence účastníků 8:30 – 9:30

Zahájení  9:30

 • Digitalizace kulturního dědictví v IROP -  Mgr. Martina Fišerová, MMR
 • Portál digitálního kulturního dědictví Kraje Vysočina - Ing. Petr Pavlinec, KrÚ Kraje Vysočina
 • Digitalizácia pre používateľa - Ing. Alžbeta Martinická, SNK Martin
 • Zpřístupnění děl nedostupných na trhu - PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

Přestávka 11:00

 • 10 let Digitálního archivu Zemského archivu v Opavě - Mgr. Pavel Doležal, Zemský archiv v Opavě
 • Digitalizace a digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni - ohlédnutí po deseti letech - Mgr. Jakub Kaiseršat, Státní oblastní archiv v Třeboni
 • Muzeum jako dopravní prostředek při cestách časem a prostorem - Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT
 • Dlouhodobá archivace fotografických sbírek Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ing. Petr Vršek, ICZ a.s.

Polední přestávka 12:40

 • Archeologický informační systém ČR (AIS ČR) - národní infrastruktura pro správu a prezentaci archeologických dat - PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. David Novák, Ing. Dana Křivánková, Archeologický ústav AV
 • ARTOTÉKA Moravské galerie v Brně - Mgr. Táňa Šedová, Moravská galerie Brno
 • Tradičná ľudová kultúra v digitálnom informačnom priestore - Mgr. Art Vladimír Kyseľ, SLUK
 • Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu - Mgr. Michal Frankl, Ph.D., Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR
 • Digitalizujeme, zpřístupňujeme, ale ví o tom někdo? Bc. Lucie Jirků, Ladislav Hosák, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přestávka 14:40

 • Postup zpracování sbírky magnetofonových pásů Českého muzea hudby na příkladu elektroakustické hudby - Petr Ferenc, Národní muzeum, Mgr. Katarína Gatialová, Národní filmový archiv
 • Doporučování knih na základě podobnosti čtenářů mezi sebou - Mgr. Eva Měřínská, Městská knihovna Tábor, Petra Košťáková, Datasentics
 • Dva roky s eBadatelnou Archivu bezpečnostních složek: zkušenosti a vyhlídky - Mgr. Petr Zeman, Archiv bezpečnostních složek, Mgr. Václav Tollar Ph.D., ÚSTR
 • Elektronické skartační řízení z pohledu menších původců - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Informačný systém a GDPR - Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD., Ing. Libor Piškula, Cosmotron Bohemia s.r.o.

Konec jednání  17:00

30. 11. 2017

Zahájení 9:00

 • Baroko všemi smysly – webová prezentace agentury CzechTourism - Jan Toloch, CzechTourism
 • Turistická destinace Praha v digitálním světě - Bc. Petr Soukup, Prague Tourism
 • Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav - Mgr. Nina Wančová, ÚISK Praha a Národní knihovna ČR
 • MagicBox a jeho využitie v podmienkach SNK - Mgr. Slávka Gulánová, MBA, Slovenská národná knižnica

Přestávka 10:20

 • Teorie a praxe nákladů na digitální archivaci - Mgr. Zdeněk Hruška, Moravská zemská knihovna
 • Náklady na provoz informačních systémů knihoven nejenom paměťových institucí- Ing. Petr Gola, společnost Tritius Solutions a.s.
 • Katastrální mapy ve virtuální mapové sbírce chartae-antiquae.cz - Ing. Milan Talich, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
 • Identifikace dokumentů při digitalizaci psaného kulturního dědictví  - Mgr. Tomáš Klimek, Národní knihovna ČR

Polední přestávka 12:00

 • Systém Kramerius - nové uživatelské rozhraní a přechod na repozitář Fedora 4 - Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR
 • Využití obsahu digitálních knihoven - Dr. Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR
 • Nástroje NDK – Komplexní validátor, resolver URN:NBN – novinky z provozu - PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Národní knihovna ČR
 • Současné využití formátu JPEG2000 pro obrazové dokumenty v zahraničí - Mgr. Natalie Ostráková, Národní knihovna ČR
 • Paměťové instituce v Centrálním adresáři a v Souborném katalogu ČR - Jana Militká, Národní knihovna ČR

Přestávka  14:30

 • Najdeme informace o nevěstincích na Vysočině v systému Kramerius? Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Na stezkách Bedřicha Machulky - Bc. Jan Šejbl, Dis., Národní muzeum, Náprstkovo muzeum
 • Interaktivní 3D modely pro sbírkové instituce - Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET
 • ProcyonA: Komplexní řešení pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů dle aktuálních standardů - Petr Süč, EXON s.r.o.
 • Web umenia, Sbírky online a Virtuálne kolekce děl - Michal Čudrnák, Igor Rjabinin, Slovenská národná galéria

Konec jednání 16:45

Kontaktní osoba:

Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.:  221 663 338, 603 223 627

Dopravní spojení:

Mapa

Nejlépe metrem trasa C směr Háje, potom ze stanice OPATOV autobusem  č. 213 (směr vozovna Kobylisy) do stanice Chodovec nebo autobusem č. 136 do stanice Chodovec.

Nebo ze stanice metra CHODOV autobusem č. 115 do stanice Chodovec

Nebo ze stanice metra C HÁJE autobusem č. 170 (směr Pražská čtvrť), stanice Chodovec.

Trasa metra A ze stanice ŽELIVSKÉHO autobusem č. 213 do stanice Chodovec

Nebo trasa A stanice SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ autobusem č. 125 (směr Skalka) do stanice Chodovec.

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Událost
 • Konference
Čas Středa 29.11.2017 00:00 do
Čtvrtek 30.11.2017 00:00
Místo Praha
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)