Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Bookstart

Projekt S knížkou do života (Bookstart)

SKIP ČR se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života (Bookstart).

Co je Bookstart: mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty

Co je projekt S knížkou do života: česká varianta projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, kterou zahájíme v březnu 2018

Cílem projektu je:

 • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace

 • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním),

 • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.

 • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti

 • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny

 • vytvořit novou čtenářskou komunitu

 • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Stručný popis projektu:

 • Co nejvíce rodin s novorozenci v zapojených knihovnách získá u příležitosti vítání občánků nebo obdobných slavností v knihovně sadu/set dárků od knihovny (taška projektu, knížka pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná metodická publikace pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury pro předškolní děti (tyto dárky dodá zapojeným knihovnám SKIP); dále členská legitimace do knihovny, nabídka služeb knihovny pro rodiny s malými dětmi, pozvánka na akce pro rodiče s dětmi, další drobné dárky… (tyto dárky zajistí konkrétní knihovna))

 • Knihovny zapojené do projektu připraví speciální typy služeb pro tuto uživatelskou skupinu, nabídnou prostor pro aktivity neformálních i formálních skupiny rodičů a jejich dětí, webové prezentace ad.

 • Knihovny a SKIP budou propagovat projekt a jeho cíle, rozšiřovat okruh zapojených knihoven/obcí, realizovat a tvořit nové typy aktivit, publikovat…

Nebát se a inspirovat se:

Několik knihoven v ČR již řadu let v plné míře úspěšně realizuje principy projektu Bookstart. Oslovují rodiče novorozenců, a to většinou dárkem věnovaným u příležitosti narození děťátka (knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb knihovny atd.) a s těmito rodiči pak průběžně dále spolupracují při podpoře čtenářství jejich dítěte.

Další knihovny sice počáteční dárek rodičům novorozených děťátek zatím nedávají, pro podporu čtení a čtenářství dětí se je však snaží získat systematicky a dlouhodobě. Všechny aktivity, které knihovny pro děti předškolního věku pořádají, mají pro další vývoj dětí svůj význam. Projekt S knížkou do života je ale zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.

Primárně jsou pro něj tedy zásadní programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. Tyto pořady jsou soustředěny především na společné čtení a navazující aktivity podporující čtenářství.

deti.jpg

Pokud takové aktivity pořádáte, chystáte se pořádat, nebo vás téma projektu zajímá, neváhejte a připojte se k němu!

Podrobnější informace k projektu získáte ve speciálním čísle Bulletinu SKIP – http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf

Podmínky a doporučení účasti v projektu:

 • Přihlášení do projektu (do 30. listopadu)

 • Institucionální členství knihovny ve SKIP

 • Zjištění demografických podkladů v obci (jde zejména o počty novorozenců z posledních let, aby bylo možné odhadnout počet potřebných sad/setů)

 • Jednání o spolupráci s obcí

 • Včasné převzetí dárkových sad/setů v průběhu února – března 2018

 • Předání dárkových sad/setů rodičům novorozenců při vítání občánků nebo na speciálním vítáních občánků v knihovnách v průběhu r. 2018

 • Budování/zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti (do 3let, do 6let) v knihovně

 • Uspořádání (minimálně) 4 relevantních akcí/rok („dopoledne s knížkou“ – viz metodika ve zvláštním čísle Bulletinu SKIP 2017)

 • Doporučujeme přizpůsobit prostředí knihovny pobytu malých dětí (přebalovací pult, zázemí po maminky, hrací koutek…)

 • Zvyšování kvalifikace v této oblasti

 • Doporučujeme budovat „kolektiv“ (klub, kroužek) rodičů a dětí z projektu

 • Dokumentace aktivit v rámci projektu a podávání referencí o nich (nejméně 1x ročně)

 • Propagace projektu a aktivit v obci

 • Udržitelnost projektu minimálně po dobu 6 let (dovedení dětí do 1. tř.)

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu – 1. 11. 2017
Konec příjmu přihlášek – 31. 11. 2017
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu – 31. 12. 2018
Distribuce setů – únor – březen 2018
Slavnostní předávání setů v knihovnách – do konce r. 2018

Přihlašovací formulář uzavřen

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné. Zabráníme tak křížení a ztrátě informací.

Kontakty:

Zlata HOUŠKOVÁ
Tel.: 773 461 554
E-mail: zlata.houskova@gmail.com

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Knihovnický institut
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
roman.giebisch@nkp.cz | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 333
GSM: +420 739 614 027
Budova: A Klementinum, Místnost: 147

Událost
Čas Středa 01.11.2017 00:00 do
Pondělí 31.12.2018 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 773 461 554
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)