Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK

Soutěž MARK 2017

— Kategorie: ,

SKIP ČR vyhlašuje již osmý ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2017" v Týdnu knihoven 2017 (2.10.-8.10.2017)

Základní pravidla a podmínky soutěže:

Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2016 do 15.7.2017.

Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
mít trvalý pobyt na území České republiky; dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2017.
Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 15.7.2017 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2017 Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři (v příloze). Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2017" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

Ocenění bude předáno v rámci udělení státní ceny Knihovna roku. Vítěz získá bezplatný poukaz na zahraniční zájezd SKIP do knihoven, který se uskuteční v roce 2018 a další ceny od vybraných sponzorů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz


Událost
  • Celostátní akce
  • Soutěž
Čas Čtvrtek 01.09.2016 00:00 do
Sobota 15.07.2017 00:00
Jméno
Kontaktní telefon +420/221 663 333
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)