Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK

Soutěž MARK 2016

— Kategorie: ,

Oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!

SKIP vyhlašuje sedmý ročník soutěže MARK 2016 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2015 do 30.7.2016. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2016 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Soutěž MARK 2016

Mariánské náměstí 190

110 00 Praha 1

E-mail: skip@nkp.cz

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2015 do 30.7.2016.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  • mít trvalý pobyt na území České republiky;
  • dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2016.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2016 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Soutěž MARK 2016

Mariánské náměstí 190

110 00 Praha 1

E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

 1. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.docx). Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2016" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 2. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 3. Ocenění bude předáno na Knihovnickém happeningu 30. září 2016 ve Vsetíně. Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do holandských knihoven, který se uskuteční v říjnu 2016 a další ceny od vybraných sponzorů.
 4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.
Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Úterý 01.09.2015 00:00 do
Sobota 30.07.2016 00:00
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)