Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce
Návod

Pro přidání nové akce použijete odkaz Přidat novou akci (nad seznamem akcí vpravo). Otevře se jednoduchý formulář, kde vyplníte váš  e-mail, název akce a ověřovací kód. Poté na uvedený email obdržíte mail s linkem, který vás přivede do  editačního formuláře, kde vyplníte další údaje o akci.

Pro úpravu záznamu akce příslušný záznam kliknutím na název otevřete, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, který jste uvedli, vám opět přijde link, po jehož otevření můžete záznam editovat.

Přehled je v testovacím provozu: v případě potíží s vyplňováním formuláře, či s připomínkami se můžete obrátit na mail jindrich.pilar@nkp.cz

 

Seznam plánovaných akcí

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané knihovnami různých typů, velikosti a působnosti, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK) ), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy a veletrhy, které s touto profesí souvisí.

Přidat novou akci

Název akce Pořadatel Místo konání Termín
Konference o šedé literatuře a repozitářích Národní technická knihovna 19.10.2017
Ecce libri knihovnický vlak Městská knihovna Prachatice Prachatice 2.9.2017
Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě Národní institut pro další vzdělávání Učební středisko Richtrovy boudy, obec Pec pod Sněžkou 21.6.2017 24.6.2017
Hrátky (se) pro středoškoláky SKIP Střední Čechy 02 Městská knihovna Sedlčany 18.5.2017
Elektronické služby knihoven IV. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Zlín 16.5.2017 17.5.2017
IV.worskhop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Sekce veřejných knihoven SKIP Olomouc 9.5.2017 10.5.2017
Setkání knihovníků teologických knihoven Knihovna Jabok Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická 3.5.2017 4.5.2017
Hrátky s pamětí – celostátní seminář pro knihovníky-trenéry paměti 2017 Sekce knihovníků - trenérů paměti Masarykova veřejná knihovna Vsetín 25.4.2017 26.4.2017
Současnost literatury pro děti a mládež 2017 Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 19.4.2017 20.4.2017
Noc s Andersenem 2017 Klub dětských knihoven SKIP ČR knihovny a školy 31.3.2017 1.4.2017
Do černého! Městská knihovna v Praze Praha 23.1.2017
Stránka knihovny na Facebooku Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 13.12.2016
Databáze I. - elektronické informační zdroje Středočeská vědecká knihovna v Kladně Praha 8.12.2016
Sekce veřejných knihoven - setkání členů a sympatizantů Sekce veřejných knihoven SKIP Praha 8.12.2016
E-knihy III. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 6.12.2016
Základy využití sociálních sítí Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 6.12.2016
Excel pro pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 2.12.2016
Úvod do problematiky ochranných známek a jejich databází Moravská zemská knihovna v Brně Brno 1.12.2016
Německá literatura po roce 2000 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 30.11.2016
17. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Národní archiv 30.11.2016 1.12.2016
Autorská práva na internetu Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 29.11.2016
Sekce veřejných knihoven - setkání členů a sympatizantů 29.11.2016
Sekce veřejných knihoven - setkání členů a sympatizantů 29.11.2016
Odborný workshop Monitorovací systémy a portál knihovny.cz Městská knihovna v Praze Brno 29.11.2016
Kurz mezikulturních kompetencí SKIP ČR, MV ČR, Slovo 21 Kadlcův Mlýn, Mariánské údolí, Brno 28.11.2016 29.11.2016
Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP ČR a seminář 25.11.2016
Excel pro začátečníky Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 25.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Praha 25.11.2016
FRBR a portál knihovny.cz (odborný workshop) Městská knihovna v Praze Praha 24.11.2016
Nové technologie a jejich využití v knihovnách IV. Možnosti a využití e-learningu (workshop) Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 24.11.2016
Mezinárodní konference "DIGI 2016 - DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A KULTURNÍ DĚDICTVÍ" Omnium z.s. Praha 24.11.2016 25.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Zlín 23.11.2016
Všechny knihy pod jednou střechou? Národní lékařská knihovna Sokolská 31, Praha 2 23.11.2016
Šťastné číslo pro knihovnu - workshop Městská knihovna v Praze Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (Lidická 1, České Budějovice, počítačová studovna) 23.11.2016
Knihovníci sobě! - 2. ročník Klub dětských knihoven Karlovarského kraje Karlovy Vary 23.11.2016
Umění překladu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Ostrava 23.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Zlín 23.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Olomouc 22.11.2016
Šťastné číslo pro knihovnu - workshop Městská knihovna v Praze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (Velká Hradební 45, Ústí nad Labem, přednáškový sálek) 22.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Olomouc 22.11.2016
Královéhradecká knihovnická konference Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 22.11.2016
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 22.11.2016
Nové trendy v MVS, nové funkce VPK a novinky v CPK Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 22.11.2016
Digitální dokument Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 21.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Praha 16.11.2016
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství V. - Odlišnost a izolace v dětském světě Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Přerov 16.11.2016
Seminář o zvukových dokumentech Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 15.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Pardubice 15.11.2016
E-knihy Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 15.11.2016
Práce s tabletem Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Ostrava 15.11.2016
Centrální portál knihoven - workshop Krajská knihovna v Pardubicích Krajská knihovna v Pardubicích 15.11.2016
Ochrana a bezpečnost na internetu Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 15.11.2016
Citace a využití citačních manažerů v praxi Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 15.11.2016
E-knihy II. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 15.11.2016
MS Excel v. 2013 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 15.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze 14.11.2016
Digitální dokument Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 14.11.2016
Literární seminář - Beat Generation Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Ostrava 11.11.2016
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 11.11.2016
Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 10.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Hradec Králové 10.11.2016
Google nejen vyhledavač Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 10.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Hradec Králové 9.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Ústí nad Labem 9.11.2016 9.12.2016
Administrace a použití databáze Firebird Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 9.11.2016 11.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Brno 9.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze České Budějovice 8.11.2016
Bibliotheca academica 2016 AKVŠ Praha 8.11.2016 9.11.2016
Jak snadno vytvořit webové stránky Středočeská vědecká knihovna v Kladně Benešov 8.11.2016
Bezpečnost a ochrana dat na sociálních sítích a internetu Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 8.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Ostrava 7.11.2016
Živá knihovna pro knihovníky Multikulturní centrum Praha Národní knihovna ČR, učebna 145 7.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Praha 7.11.2016
Kolik přináší knihovna vašemu městu? Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze, klubovna (Mariánské nám. 98/1, Praha 1) 4.11.2016
LIB CON 2016 MKSH, příspěvková organizace Hostivice 4.11.2016
Webovky.knihovna.cz Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 4.11.2016
Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení Moravská zemská knihovna v Brně Brno 3.11.2016
Práce s handicapovanými čtenáři: Nevidomí a slabozrací Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 3.11.2016
Kritické myšlení 3.11.2016
Čapkovská dílna s Františkem Zborníkem 3.11.2016
Doupě vypravěčů 3.11.2016
Možnosti Google nástrojů Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 1802/9 2.11.2016
Autorský zákon Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2.11.2016
Dílna Vzdělávejme se systematicky Pražská organizace SKIP, Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 1.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Plzeň 1.11.2016
Cesta k plným textům Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 1.11.2016
Archivace a zálohování dat Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 1.11.2016
Moderní autentizační metody Shibboleth a EZproxy, statistiky využívání EIZ - SEMINÁŘ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN! Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 1.11.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Plzeň 1.11.2016
Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP ČR a seminář Klub dětských knihoven SKIP ČR Městská knihovna Hodonín 1.11.2016 3.11.2016
Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 27.10.2016
Citujeme správně pomocí Citace.com Středočeská vědecká knihovna v Kladně Praha 26.10.2016
O zvukových dokumentech Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 26.10.2016
Podzimní setkání Klubka SKIP 10 SKIP 10 Český Těšín 26.10.2016
Hlavní rozdíly systémů Clavius a Tritius Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Plzeň 26.10.2016
Duševně nemocní mezi námi - Poruchy osobnosti Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 26.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Havlíčkův Brod 25.10.2016
Pilsen scriptorum memoriae SKIP 04 Ústřední hřbitov Plzeň 25.10.2016
Seminář o zvukových dokumentech Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 25.10.2016
Program Gimp pro začátečníky Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 25.10.2016
Využití systémů s otevřeným zdrojovým kódem v každodenní knihovnické praxi Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 25.10.2016
PR a komunikace v knihovně II Městská knihovna v Praze Krajská vědecká knihovna v Liberci 25.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Havlíčkův Brod 25.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Karlovy Vary 21.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Karlovy Vary 21.10.2016
Fotografie - co s nimi Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 21.10.2016
III. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Sekce veřejných knihoven SKIP Kutná Hora 20.10.2016 21.10.2016
Windows10 a novinky v oblasti informačních technologií Středočeská vědecká knihovna v Kladně Knihovna Jana Drdy Příbram 20.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Brno 20.10.2016
Novinky v MS PowerPoint 2010 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20.10.2016
Jak vyrobit e-knihu Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 20.10.2016
oferta 19.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Ústí nad Labem 19.10.2016
9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 19.10.2016
Jak napsat tiskovou zprávu Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Regionální výukové centrum MSVK, Prokešovo nám. 2, Ostrava 19.10.2016
Mezikulturní kompetence pro knihovníky SKIP ČR Kozojedy 19.10.2016 20.10.2016
DIGITALIZACÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (DIGITALIZACE 2D) Omnium z.s. Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo nám. 1, Brno 18.10.2016
Workshop: Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Liberec 18.10.2016
Správa souborů a bezpečné používání PC Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 18.10.2016
Nové technologie a jejich využití v knihovnách III. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 18.10.2016
Jednoduché video pro knihovnu Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 18.10.2016
Marketing, PR a společné označení knihoven Městská knihovna v Praze Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 18.10.2016
Web knihovny jako nástroj marketingové propagace Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 17.10.2016
Šťastné číslo pro knihovnu - odborný seminář Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 14.10.2016
Šťastné číslo pro knihovnu Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze, Malý sál (Mariánské nám. 98/1, Praha 1) 14.10.2016
Seminář Ochrana novodobých knihovních fondů Pražská organizace SKIP, Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 14.10.2016
Inkscape II Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 14.10.2016
26. akviziční seminář Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Havlíčkův Brod 13.10.2016
Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV Moravská zemská knihovna v Brně Brno 13.10.2016
Cloudová řešení - Office 365 z pohledu administrátora Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 13.10.2016 14.10.2016
Informační zdroje z oblasti zdravotnictví Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 13.10.2016
Elektronické služby knihoven IV. 12.10.2016
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace Městská knihovna Orlová 12.10.2016
Práce s mládeží v knihovně Knihovna Jiřího Mahena v Brně Knihovna Jiřího Mahena v Brně 12.10.2016
Vyhledávání v systému Kramerius Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 12.10.2016
hello:) 12.10.2016
Kurzy PC gramotnosti Regionální knihovna Karviná Regionální knihovna Karviná 12.10.2016
Knihovna v prostředí sociálních sítí Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 11.10.2016
Přednáška, beseda s MUDr. Cimickým 10.10.2016
přednáška - Zdravá ústa a dentální hygiena 10.10.2016
Přednáška o Aromaterapii 10.10.2016
Evergreen v českých knihovnách 2016 Pražská organizace SKIP, Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 10.10.2016
Knihovnická dílna 2016 Sekce veřejných knihoven SKIP Praha 10.10.2016 11.10.2016
Web knihovny jako nástroj marketingové propagace Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 10.10.2016
oferta 10.10.2016
CASLIN Knihovna AV ČR Zámek Třešť 9.10.2016 12.10.2016
KRE (Knowledge, Research and Education) Národní technická knihovna Ballingův sál, Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 6.10.2016 7.10.2016
E-knihy I. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 6.10.2016
Zdraví v knihovně - kvalitní informace o zdraví a nemoci Národní lékařská knihovna Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 5, učebna č. 213, 110 00 Praha 1 5.10.2016
Jak vyrobit e-knihu Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 5.10.2016
Knihovny v době digitální Městská knihovna v Praze Ústřední knihovna, Mariánské nám. 1 4.10.2016
Tabulkový kalkulátor MS Excel (začátečníci) Středočeská vědecká knihovna v Kladně Praha 4.10.2016
STARÉ MAPY V SOUČASNOSTI Omnium z.s. 14|15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, Zlín 4.10.2016
Základy práce s fotografií Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 4.10.2016
Searching Session 2016 aneb Co se skrývá za vyhledávním Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 4.10.2016
Web knihovny jako nástroj marketingové propagace Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 3.10.2016
e-learningový kurz Digitalizace v knihovnách Moravská zemská knihovna http://kurzy.knihovna.cz/ 3.10.2016 20.12.2016
Happening pro knihovnu Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín 30.9.2016 1.10.2016
Metodika práce se seniory 60+ SKIP CR České Budějovice 27.9.2016
Prezentace systému Tritius Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 26.9.2016
Seminář IVIG: Blended Learning: dobrá praxe pro informační vzdělávání AKVŠ - Komise IVIG 22.9.2016
Nové technologie a jejich využití v knihovnách II. QR kódy a další nástroje (workshop) Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 22.9.2016
Sociální sítě a komunikace na internetu Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 22.9.2016
Pokusná akce 21.9.2016
Facebook vaší knihovny a další sociální sítě Středočeská vědecká knihovna v Kladně Mladá Boleslav 21.9.2016
Metodika práce se seniory 60+ SKIP Olomouc 21.9.2016
Východočeská hudba starých časů Knihovna města Hradce Králové, hudební oddělení Hradec Králové 20.9.2016 21.9.2016
Občanský zákoník a knihovny Krajská knihovna Karlovy Vary 20.9.2016
Občanský zákoník a knihovny Krajská knihovna K. Vary a Regionální SKIP karlovarského regionu Krajská knihovna Karlovy Vary 20.9.2016
Nové technologie a jejich využití v knihovnách I. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 20.9.2016
Tvorba propagačních materiálů Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20.9.2016
E-learningový kurz: Medicínské informace pro knihovníky Národní lékařská knihovna 20.9.2016 21.10.2016
Hrátky s pamětí - celostátní seminář pro knihovníky - trenéry paměti 2017 19.9.2016
Marketing, PR a společné označení knihoven Městská knihovna v Praze Městská knihovna Tábor 19.9.2016
Knihovník vs. internet Městská knihovna v Praze Pobočka Smíchov, Náměstí 14. října 15/83, Praha 5 19.9.2016
Elektronické dokumenty, speciální zdroje a zahraniční knihovní portály Městská knihovna v Praze Pobočka Sedmička, Tusarova 429/35 Praha 7 19.9.2016
Náprstkovo víkendové knihkupectví NM-Náprstkovo muzeum - knihovna Praha 1 17.9.2016
Seminář PÉČE O KNIHOVNÍ A ARCHIVNÍ FONDY Omnium z.s. Staré Purkrabství NKP Vyšehrad 15.9.2016
Tabulky a práce s grafikou -Word Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 15.9.2016 19.9.2016
CLAVIUS: Základy katalogizace a výpůjční protokol v UNIMARC Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 15.9.2016
Co venkovské knihovny umějí a mohou XII. Sekce veřejných knihoven Horní Lideč 15.9.2016 17.9.2016
Den otevřených dveří Městský úřad Poděbrady - Městská knihovna Poděbrady Poděbrady 14.9.2016
Windows10 a novinky v oblasti informačních technologií Středočeská vědecká knihovna v Kladně Praha 14.9.2016
CLAVIUS v MARC 21 a RDA Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 14.9.2016
Sociální sítě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 1802/9 14.9.2016
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A KOMUNIKACE PO INTERNETU Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84 14.9.2016
Wikipedie Regionální knihovna Karviná Regionální knihovna Karviná. Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov 14.9.2016
40. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Muzeu východních Čech v Hradci Králové Hradec Králové 13.9.2016 15.9.2016
Zlaté čtení Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 13.9.2016
Digitální fotografie Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 13.9.2016
Panorama současné české a světové literatury pro děti a mládež Krajská knihovna v Pardubicích Krajská knihovna v Pardubicích 13.9.2016
Mobilní dotyková zařízení ve vzdělávání Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 13.9.2016
Hrátky s pamětí – celostátní seminář pro knihovníky - trenéry paměti 2017 12.9.2016
Automatizace práce ve Wordu Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 12.9.2016
Malé podzimní setkání SKIP region Jižní Čechy Jarošov nad Nežárkou 9.9.2016 10.9.2016
Knihovny seniorům - seminář určený pro knihovníky a sociální pracovníky Městská knihovna p. o. Šumperk Městská knihovna Šumperk 8.9.2016
PRÁCE S FORMULÁŘI Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84 7.9.2016
Jak vyrobit e-knihu Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze - Mariánské náměstí 1 7.9.2016
Knihovny současnosti 2016 Sdružení knihoven ČR Olomouc 6.9.2016 8.9.2016
Knihovnická dílna Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Jičín 6.9.2016 8.9.2016