Návod

Pro přidání nové akce použijete odkaz Přidat novou akci (nad seznamem akcí vpravo). Otevře se jednoduchý formulář, kde vyplníte váš  e-mail, název akce a ověřovací kód. Poté na uvedený email obdržíte mail s linkem, který vás přivede do  editačního formuláře, kde vyplníte další údaje o akci.

Pro úpravu záznamu akce příslušný záznam kliknutím na název otevřete, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, který jste uvedli, vám opět přijde link, po jehož otevření můžete záznam editovat.

Přehled je v testovacím provozu: v případě potíží s vyplňováním formuláře, či s připomínkami se můžete obrátit na mail jindrich.pilar@nkp.cz

 

E-knihy I.

Událost Seminář
Čas 29.09.2015
od 09:00 am do 04:00 pm
Místo Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
Jméno
Kontaktní telefon 232 002 477
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání:
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6  - Praha
(Vzdělávací centrum NTK, 2NP)

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".


Program:

  • Open-Access a Public Domain české e-knihy pro knihovny - Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK)
  • Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (eReading) - PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
  • Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (FlexiBooks) - Tereza Šorejsová a Daniela Nová (Ústřední knihovna ČVUT)
  • České e-knihy v NTK - Ing. Anna Motejlková (Národní technická knihovna)
  • Zkušenosti s výpůjčkami Flexibooks s implementací do knihovního systému - Marcela Hladíková (Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně)
  • EBSCO eBooks a GOBI – modely akvizice elektronických a tištěných knih – Pavel Synek, Tomáš Bačík, (EBSCO Information Services)
  • Diskuze / dotazy

 

Seminář je pro účastníky z veřejných knihoven bez vložného.

Typ akce: Seminář

Pro koho je akce určena:
všechny

Pro jaký typ knihoven:
všechny typy knihoven

Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Učastnický poplatek:  0 Kč    pro členy SKIP:  0 Kč

Více informací o této události...

Upravit tuto akci

Akce dokumentů