Návod

Pro přidání nové akce použijete odkaz Přidat novou akci (nad seznamem akcí vpravo). Otevře se jednoduchý formulář, kde vyplníte váš  e-mail, název akce a ověřovací kód. Poté na uvedený email obdržíte mail s linkem, který vás přivede do  editačního formuláře, kde vyplníte další údaje o akci.

Pro úpravu záznamu akce příslušný záznam kliknutím na název otevřete, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, který jste uvedli, vám opět přijde link, po jehož otevření můžete záznam editovat.

Přehled je v testovacím provozu: v případě potíží s vyplňováním formuláře, či s připomínkami se můžete obrátit na mail jindrich.pilar@nkp.cz

 

Nekoktám, čtu!

Událost jiný typ (uveďte v Poznámce)
Čas 19.02.2016
od 09:00 am do 03:00 pm
Místo Krajská knihovna Karlovy Vary
Jméno
Kontaktní telefon 352684229
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Krajské kolo soutěže dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

Místo konání:
Krajská knihovna Karlovy Vary  - Karlovarský kraj

Soutěž dětských čtenářů knihoven „Nekoktám, čtu!“ je novým projektem Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. V roce 2016 se uskuteční 2. ročník, opět ve dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole, které se uskuteční 19.2.2016 v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí (veřejné knihovny a dětské čtenářství). Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami v regionech Karlovarského kraje.

Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.

Do projektu se mohou zapojit členové Klubka Karlovarského kraje (18 knihoven), kde v termínu 10.1.-10.22016 proběhnou místní kola soutěže. Soutěž je určena pro žáky 4. – 5. tříd základních škol. Soutěžící jsou dle ročníku ZŠ rozděleni do 2 kategorií. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postupuje do krajského kola.

V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 19.2.2016 od 9:00 hodin utkají nejlepší čtenáři z měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Tříčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotí podle předem stanovených kritérií a přidělí soutěžícímu body. Mezi základní hodnotící kritéria patří plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, nonverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení je také porozumění textu. Po přečtení ukázky bude soutěžící odpovídat na 2 otázky, které mu položí porotce.

Na základě výsledků soutěžících v jednotlivých kategoriích následně porota udělí 1. -3. místo a ocení vítěze soutěže.

Pro oceněné děti jsou připraveny zajímavé odměny, které byly zakoupeny díky finančnímu příspěvku Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Karlovarského kraje. Všichni účastníci soutěže, tedy děti i knihovnice, získají jako upomínku placku s logem soutěže.

Typ akce: jiný typ (uveďte v Poznámce)

Pro koho je akce určena:
jiné (uveďte v Poznámce)

Pro jaký typ knihoven:
městské a místní knihovny

Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Termín pro registraci:  22.01.2016

Učastnický poplatek:  0 Kč    pro členy SKIP:  0 Kč

Více informací o této události...

Upravit tuto akci

Akce dokumentů