Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Propagace četby a knihoven Kniha do vlaku - Projekt Městské knihovny Mikulov a ČD

Kniha do vlaku - Projekt Městské knihovny Mikulov a ČD

Projekt Kniha do vlaku je nekomerční, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů. Městská knihovna chce nabídnout cestujícím novou službu, která již funguje v některých zdravotnických zařízeních, ve dvou veřejných parcích a v některých institucích v ČR. Tuto službu veřejnosti chceme nabídnout také cestujícím Českými dráhami. Pokud se první část realizace (knihovna na mikulovském nádraží) osvědčí, po půlroční zkušební době vyhodnotíme, zda by bylo možné tuto aktivitu rozšířit i na ostatní nádraží ve spolupráci s místními knihovnami. Tím by byla dána možnost čtenářům vrátit knihu na jakémkoliv nádraží na trase. Vše bude fungovat na principu „vezmi knihu, vrať knihu“, nemusí být stejná. Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy, pokud po obsahové odpovídají obecnému vkusu a s nevhodným obsahem.

Cíl:

Umístit do nádražní budovy polici s knihami, které si můžou cestující volně půjčovat bezplatně, bez registrace, nezávisle na otevírací době knihovny, bude na jejich rozhodnutí, zda ji vrátí, přinesou jinou nebo věnují do knihovny více knih, které již přečetli.

Police bude zřetelně označená, opatřená půjčovním řádem, přístupná v rámci otevírací doby nádražní budovy.
Za doplňování knihovního fondu zodpovídá Městská knihovna Mikulov, úklidem budou pověřeni studenti GSS Mikulov, kteří každodenně využívají ČD a pracují pro knihovnu jako dobrovolníci. Jednou měsíčně pracovnice knihovny budou doplňovat knihy a provedou kontrolu stavu knihovničky.

Pokyny (.jpg)
Prezentace (.pptx)

Pozitiva:

 1. nová služba pro veřejnost
 2. rozšíření služeb ČD
 3. popularizace čtení
 4. zážitkové cestování s knihou
 5. výchovné působení na děti
 6. nezávislost půjčování knih na otevírací době
 7. časová variabilita
 8. zpříjemnění čekací doby, cestování
 9. každá kniha si najde svého čtenáře či majitele

Úskalí projektu:

 1. vandalismus
 2. odcizení kvůli sběru papíru
 3. nezájem cestujících
 4. nevracení knih
 5. prostorové umístění
 6. nezájem dobrovolníků
 7. velká časová náročnost na koordinaci projektu

Předpokládané náklady:

 1. pronájem prostor
 2. nákup (repasování) knihovničky
 3. reklamní bannery a polepy
 4. logo a propagační materiály

Časový harmonogram:
březen - oslovení ČD Brno
duben – informativní schůzka
květen – projednání  projektu - rada ČD a rada Města Mikulov
červen – červenec – příprava propagačních materiálů
srpen  - září – reklamní kampaň v médiích
29. 9. 2014 – slavnostní otevření knihovny
únor – vyhodnocení projektu
od března – rozšíření knihovniček na další nádraží (případně i dříve)

Vypracovala


Mgr. Ilona Salajková
vedoucí Městské knihovny Mikulov

V Mikulově 12. března 2014

Adresa:
MěK Mikulov
Brněnská 15
69201 Mikulov
knihovna@mikulov.cz
www.mikulov.knihovna.cz
tel.519 510 025

Akce dokumentů