Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce veřejných knihoven Aktuality Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 27.11.2017, učebna Knihovnického institutu NK ČR

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 27.11.2017, učebna Knihovnického institutu NK ČR

Přítomni viz prezenční listina

Hosty i účastníky jednání přivítala Mgr. Gabriela Jarkulišová, předsedkyně sekce.

Program:

1. Zlata Houšková – aktuální informace o projektu Bookstart

 • viz prezentace

 • informace o zahájení české verze projektu Bookstart (http://www.bookstart.org.uk/), který je zaměřen na předškolní děti a jejich rodiče, podporu čtení, trávení volného času s knihou, podporu čtení v rodinách s malými dětmi.

 • Termín přihlášení knihoven, které chtějí na projektu participovat, je stanoven 30.11.2017.

 • BMČ 2018 – zaměření na rodiče a předškolní děti, propagace projektu

 • K dispozici bude leporelo (autorsky se podílí Markéta Vydrová) a dále materiály k projektu (taška, metodické materiály atd. v počtu 10 000 ks), metodika bude k dispozici i v elektronické podobě

2. Lenka Prucková – informace o konferenci IFLA

3. Helena Gajdušková – informace o průběhu soutěže Knihovna roku 2017

4. Volba komisařů soutěže Knihovna

 • Poděkování stávajícím členům komise (Helena Gajdušková- Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Zlata Houšková, Marie Šedá – MSVK Ostrava, Zbyněk Kotzian – Knihovna Petra Bezruče Opava, Marie Škorpíková – Obecní knihovna Ratíškovice).

 • Z navrhovaných kandidátů bylo pro následující tři roky vybráno volbou členů Sekce veřejných knihoven SKIKP následující složení komise:

Bc. Pavel Zajíc, ředitel, Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm

Ing. Jana Tomancová, krajská metodička, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Věra Povalačová, knihovnice, Obecní knihovna Horní Lideč

Bc. Lucie Macháčková, okresní metodička, Městská knihovna Kutná Hora

Jaroslava Starcová, krajská metodička, Krajská vědecká knihovna Liberec

5. Gabriela Jarkulišová – Informace o akcích Sekce veřejných knihoven v roce 2018

 • Knihovnická dílna 2018

  • návrat k jarnímu termínu

  • jednáno o dubnu 2018 s Městskou knihovnou v Praze

  • opět dvoudenní

   • představení vítězných knihoven soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku

   • právní poradna

  • tipy na doplnění programu nejpozději do 30.3.2018

 • V.workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

  • Navržen říjnový termín, bude zpřesněno

  • Místo konání – Liberec, předjednáno s vedením Krajské vědecké knihovny v Liberci i kolegyněmi Starcovou, Slámovou a Staňkovou

 • Co vesnické knihovny umějí a mohou

  • Bohužel shoda termínu (13.9.-15.9.2018) s konferencí Knihovny současnosti 2018, navrženo jednat o posunutí termímu

  • Místo konání : Rapotín (na programu návštěva několika knihoven –Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, dále návštěva papírny ve Velkých Losinách atd.)

6. Roman Giebisch – zprávy z VV SKIP

 • Pro studijní zájezd SKIP v roce 2018 zvolena Belgie a Nizozemsko

  • Opět červnový termín (loni se pro Slovinsko osvědčil)

 • Knihovna – věc veřejná : oslavy 100. výročí 1.knihovnického zákona

 • Informace o počtu a tématech projektů regionálních výborů, odborných sekcí atd. pro rok 2018

7. různé

 • Stáže

  • v dubnu sestavená pracovní skupina nezačala pracovat

  • na výkonném výboru SKIP byla pilotně navržena a schválena částka 15 000,-, o přidělení částky rozhodne VV SKIP

  • Využití zkušeností Knihovny města Ostravy, MKP v Praze a dalších

  • Doplnění a obměna pracovní skupiny

 • opakujeme, že díky vzrůstajícímu zájmu a avizovaným potřebám je vytvoření systému stáží vhodným námětem pro činnost Sekce veřejných knihoven SKIP

  • vytvořit systém stáží – databáze stáží, systém kreditů, možnost částečného finančního krytí od SKIP, administrace atd.

Příští jednání Sekce veřejných knihoven SKIP - pondělí 19.2.2018 od 10.00 hod. v NK Praha.

*zapsala Gabriela Jarkulišová

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce