Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Cena Pražský knihovník 2014

2014

Cena Pražská knihovnice/Pražský knihovník 2014 - RNDr. Alena Volková Balvínová

RNDr. Alena Volková Balvínová

Působiště/pracoviště :

Přírodovědecká fakulta UK (nejprve Knihovny životního prostředí, potom Středisko vědeckých informací - do 31.12.2011, t.č. v důchodu)

Důvod navržení :

její práce ve VŠ knihovnách a její aktivity v Klubu tvořivých knihovníků - založení, 2letá úspěšná činnost: 3x Knihovnický jarmark, uspořádání výstavy KTK v prosinci 2012, která putuje po knihovnách a v současné době je už v 5. knihovně

Profesní životopis :

RNDr.  Alena Volková Balvínová

Dosažené vzdělání:

1977 – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor chemie - matematika

1978 – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, doktorandské studium

Průběh praxe:

1978 – 1980   Školská správa, Praha – výuka matematiky SPŠ průmyslová, gymnázium

1980 – 1994  ČVUT FEL Praha, Katedra počítačů, Výpočetní středisko – programátorka, později vedoucí tiskového střediska, výuka - grafická úprava textů

1994 – 1997    Dům dětí a mládeže Buďánka, Praha 5, vedoucí oddělení, výuka v kroužcích výpočetní techniky

1997 – 2003    Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí,  knihovna

2003 – 2011  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, SVI

Odborná činnost:

Spolupráce na informačním systému FEL ČVUT.

Aplikace knihovního systému MAKS- ISIS.

Aplikace výpočetní techniky pro knihovnické práce.

Rešerše z online databází a informačních zdrojů.

Rešerše z knihovních databází, exporty a konverze dat pro souborné katalogy.

Spoluřešitel projektu FRVŠ 2042-01 "Budování digitální knihovny Přírodověd. fakulty UK"

Člen řešitelského kolektivu - projekt TDKIV, realizovaný za podpory Ministerstva kultury ČR v letech 2001-2002, č. projektu KZ01P02OUK008.

Nástupkyně řešitelky projektu LI01051 „Multilicence pro zajištění přístupu k přírodovědným informačním zdrojům“.

Řešitelka projektu 1N04186 „Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům“.

 

Mimo profesní: aktivní sportovkyně - cykloturistika, sjezdové lyžování, ráda cestuje, věnuje se zahradě a samozřejmě především tvorba keramiky, kterou úspěšně vystavuje, nesmírně přátelská, pečlivá a oddaná povinnostem

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce