Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Cena Pražský knihovník 2008

2008

Cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník 2008 - Mgr. Zlata Houšková

Zlata Houšková

Mgr. Zlata Houšková

Působiště/pracoviště: Národní knihovna ČR

Důvod navržení:
Zlata Houšková přispěla a přispívá k oživení a rozvoji knihovnické spolkové činnosti nejen v Praze, ale v celé České republice. Podílela se na znovuustavení SKIP v roce 1990. Aktivně pracuje v několika sekcích - Klubu dětských knihoven, Sekci veřejných knihoven. Jako předsedkyně Sekce pro vzdělávání se angažuje v mezinárodním projektu na téma knihovnických kompetencí (CERTIDOC). Stojí v čele dalších českých knihovnických projektech např. Týden knihoven, Březen – měsíc internetu, Kde končí svět, Noc s Andersenem či soutěž Kamarádka knihovna. Je dlouholetou členkou výkonného výboru i předsednictva výkonného výboru a zároveň zastává funkci tajemnice výkonného výboru. Několik let byla předsedkyní pražské organizace SKIP.

Profesní životopis:
Svoji knihovnickou kariéru zahájila Zlata Houšková v Bezručově knihovně ÚKDŽ. Jejím dalším působištěm je Státní nyní Národní knihovna ČR. Zde je od roku 1991 vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu. Vedla několik celostátních průzkumů věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven a podílela se na přípravě katalogu prací pro knihovnickou profesi. Výrazně ovlivnila formy celoživotního vzdělávání v českém knihovnictví. Dlouhodobě se zabývá tematikou služeb pro znevýhodněné občany.

Mimo profesní životopis:
Není třeba představovat někoho, koho zná celá knihovnická komunita. Někoho, jehož bez nadsázky řečeno, celoživotním krédem je práce pro české knihovnictví. Zlata je obrovský extrovert a životní optimista. Pro nás všechny je především výbornou, ochotnou a spolehlivou  kolegyní a kamarádkou, pro kterou je práce s lidmi a pro lidi životní nutností. Nesmíme zapomenout ani na to, že Zlata pochází z Jindřichova Hradce a je velkou jindřichohradeckou patriotkou.

Kdo předkládá:
Pražský výbor SKIP

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce