Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Cena Pražský knihovník 2006

2006

Cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník 2006 - PhDr. Ladislav Kurka

Ladislav KurkaJméno : Ladislav
Příjmení : Kurka, PhDr.
Působiště/pracoviště : Městská knihovna v Praze
Důvod navržení : Mimořádné zásluhy o současnou podobu pražských veřejných knihoven (síť MKP), vybudování, rekonstrukce a vybavení pražských knihoven sítě MKP. Konzultační a poradenská činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí. Mnohaleté a mnohostranné působení v pražském i celostátním knihovnictví. Mnohaletá pedagogická činnost v oboru. Mnohaleté vedení ediční komise SKIP a funkce šéfredaktora Bulletinu SKIP a mnoho jiného. Mnohaleté prohlubování partnerských vztahů mezi českým a rakouským, resp. německým knihovnictvím.

Profesní životopis : V březnu letošního roku oslavil narozeniny, které může kdykoliv zapřít (73.)

V roce 1956  začal působit v oboru, a to v Ústředním domě armády, kde měl na starosti rozvoj vojenských osvětových knihoven. V sedmdesátých letech přešel do Městské knihovny v Praze, kde pracuje na úseku výstavby pražské sítě knihoven dodnes. Od začátku svého působení v MKP se věnuje optimalizaci knihovní sítě MKP, její rekonstrukci a výstavbě.

Jeden z hlavních aktérů rozsáhlé rekonstrukce budovy Ústřední knihovny MKP v letech 1996-1998, který se rozhodující měrou zasloužil o její úspěch. Další úspěšné rekonstrukce: např. knihovny Břevnov, Opatov, Korunní, nově zřízené knihovny ve Školské, na Smíchově a na Spořilově.

Problematiku výstavby knihoven přednáší na Vyšší škole informačních studií v Praze, na řadě specializovaných akcí (konference, semináře). V tomto oboru patří k nemnoha českým odborníkům, často uplatňuje své rozsáhlé znalosti v porotě architektonických soutěží na výstavbu nových knihoven v celé ČR.
PhDr. Kurka se podílel se na ustavení a působení Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech 1968 - 1970 a byl redaktorem jeho prvního Bulletinu. V roce 1990 se zasloužil o znovuobnovení SKIP, opakovaně byl volen členem VV SKIP a jeho předsednictva, několik let zastával také funkci místopředsedy SKIP. Jako předseda ediční komise a šéfredaktor Bulletinu SKIP pozvedl publikační aktivity SKIP na vysokou úroveň. Bulletin SKIP se pod jeho vedením stal, jak on sám s oblibou říká, "nejrozšířejším knihovnickým periodikem".

Mimo profesní ("něco lidského, zajímavé slabůstky, libůstky, vlastnosti apod.") : Kolega Ladislav Kurka je všem dobře znám jako vytrvalostní běžec (15 km je pro něj pravidelná tréninková dávka a nepohrdne ani maratonem), uvádí v závist řadu mnohem mladších kolegů. Jeho vášní jsou skalničky, celoživotně aktivně pracuje ve skautském hnutí, dlouhá léta byl vedoucím Klubu skautských sběratelů Junáka, je majitelem největší sbírky pohlednic československých panských sídel.

Nepije žádný alkohol, miluje Coca-Colu a je velkým labužníkem, pokud jde o sladkosti všeho druhu, zvláště pak krémové dortíky a kvalitní čokoládu. Sám připravuje vynikající švestkový salám (vánoční cukroví).

Kdo předkládá (jméno a příjmení, působiště/pracoviště) : Zlata Houšková, Národní knihovna ČR

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce