Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Členství Jak platit příspěvky

Jak platit příspěvky

Individuální členové

Výše příspěvku

Individuální členové SKIP platí roční členský příspěvek ve výši 400 Kč. Studenti, členové na rodičovské dovolené, členové, kteří nejsou výdělečně činní, a důchodci platí snížený příspěvek ve výši 200 Kč.

Od roku 2014 jsou výše uvedené částky stanoveny jako minimální. Člen SKIP může dobrovolně uhradit vyšší příspěvek jako výraz osobní podpory činnosti SKIP. Výše příspěvku není omezena.

Způsob platby

Členské příspěvky lze platit:

  • zasláním částky na účet č. 3987349/0800, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce prosím napište: ČP SKIP 2018 + své jméno a příjmení,
  • v hotovosti na každoroční regionální konferenci (obvykle se koná v měsíci březnu nebo dubnu).

Splatnost

Členský příspěvek je vždy splatný do 30. 6. daného roku. V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati po 15. 6. daného roku, je stanovena splatnost do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi e-mailem doručeno oznámení o jeho přijetí.

Institucionální členové

Výše příspěvku

Institucionální členové SKIP platí roční členský příspěvek podle počtu přepočtených úvazků zaměstnanců. Přehled jednotlivých částek je k dispozici na adrese http://www.skipcr.cz/clenstvi/clenske-prispevky-skip.

Způsob platby

Institucionální členové platí členské příspěvky fakturou, která je členům zasílána v papírové podobě (je možné individuálně domluvit zaslání elektronické verze faktury e-mailem).

Splatnost

Splatnost členského příspěvku je vždy uvedena na zaslané faktuře.

Kontaktní osoba pro výběr členských příspěvků

Yvona Petrošová
e-mail: yvona.petrosova@ohradni.cz
telefon: 774 208 326

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce