Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Členství Výhody pro členy

Výhody pro členy

Kromě výhod pro členy SKIP určených pro členy ze všech regionálních organizací pražská organizace nabízí ještě řadu dalších výhod. U všech výhod platí, že k jejich čerpání je potřeba včas platit členské příspěvky. Stručnou charakteristiku jednotlivých výhod najdete níže.

Všechny informace k aktuálním akcím, stipendiím apod. jsou uveřejňovány v Aktualitách pražského výboru SKIP na tomto webu nebo v elektronické konferenci (více info viz O nás - Kontakty).

Odborné semináře

Pražská organizace SKIP pořádá odborné akce na aktuální témata, například diskusní setkání na různá témata z knihovnicko-informační praxe v rámci cyklu SKIP pro praxi nebo odborné semináře (například v roce 2011 byly uspořádány semináře Organizace sběru dat do RIV a Závazky čtenářů vůči knihovnám).

Exkurze

Pražská organizace SKIP pro své členy pravidelně (obvykle desetkrát ročně) pořádá exkurze do knihoven a jiných informačních institucí v Praze a blízkém okolí. Členové pražské organizace SKIP mají na exkurzích možnost získávat nové kontakty a navazovat spolupráci či návštěvy knihoven využít k inspiraci pro možná vylepšení ve své vlastní instituci. Knihovnicko-informační program je navíc na některých exkurzích obohacen o kulturní či jiné zážitky. Exkurzí se mohou účastnit jak individuální členové pražské organizace SKIP, tak zaměstnanci institucionálních členů. Na exkurze jsou zváni i studenti pražských knihovnicko-informačních škol a díky tomu exkurze slouží i k propojení teorie a praxe.

Týdenní stáže

Pražská organizace SKIP svým individuálním členům i zaměstnancům členů institucionálních nabízí možnost zúčastnit se týdenních stáží v jimi vybraných knihovnách v České republice. Na stáž je možné získat příspěvek až ve výši 1 000 Kč.

Knihovnický zájezd

Bezprostředně před zahájením Týdne knihoven pořádá pražská organizace SKIP pro své členy několikadenní knihovnický zájezd, na němž mají účastníci možnost poznat řadu historických a kulturních zajímavostí v naší zemi a někdy i v zemích sousedních a zúčastnit se knihovnického happeningu. Zájezdu se mohou zúčastnit individuální členové, zaměstnanci institucionálních členů i další zájemci, přičemž nejnižší cenu platí individuální členové, mírně vyšší zaměstnanci institucionálních členů a nejvyšší pak další zájemci.

Odborné akce mimo SKIP

Pražská organizace SKIP nabízí svým individuálním členům i zaměstnancům členů institucionálních finanční podporu účasti na domácích či zahraničních odborných akcích (konferencích, seminářích, workshopech apod.).

Divadelní představení

Pražská organizace SKIP své členy obvykle dvakrát ročně (většinou v dubnu a listopadu) zve na divadelní představení. Individuální členové pražské organizace SKIP mají slevu ve výši 100 Kč na jednu vstupenku. Zaměstnanci institucionálních členů SKIP nárok na slevu nemají, mohou se však v případě zájmu rovněž – stejně jako například rodinní příslušníci či přátelé členů – divadelního představení zúčastnit.

Literární vycházky

Individuální členové i zaměstnanci institucionálních členů se mohou účastnit literárních vycházek, které pražská organizace SKIP pořádá obvykle dvakrát ročně. Jedná se o vycházky s průvodcem, které účastníkům umožní poznat z jiného úhlu pohledu místa, kterými mnohdy často procházejí, ale nemají čas je prozkoumat blíže. Účast na těchto skupinových akcích je často výhodná i finančně (například je-li součástí vycházky návštěva muzea, může být uplatněno zlevněné vstupné apod.).

Výstavy

V případě konání výstav vztahujících se k tématům souvisejícím s knihami, knihovnami či informacemi pořádá pražská organizace SKIP jejich společné prohlídky. Jsou určeny pro individuální členy i zaměstnance institucionálních členů. Obvykle se na výstavách platí zlevněné vstupné a navíc se může jednat o komentované prohlídky.

Svět knihy Praha

Individuální členové a zástupci institucionálních členů, kteří se daný rok zúčastní regionální konference pražské organizace (obvykle se koná v březnu), získávají zdarma voucher na vstupenku na veletrh Svět knihy Praha (koná se v květnu).

Předvánoční (pod)večer

V prosinci pořádá pražská organizace SKIP pro své členy předvánoční (pod)večer. Obvykle se koná v prostorách Klementina a je – podle konkrétního data konání – zaměřen mikulášsky či již vánočně.  Součástí (pod)večera je vždy také kulturní vložka, například zpěv koled nebo předčítání z vánočně laděných literárních děl.

Elektronická konference

Kromě elektronické konference všech členů SKIP z celé republiky využívá pražská organizace SKIP ještě svou vlastní konferenci. Jejím prostřednictvím jsou – vedle webu pražské organizace a skupiny na Facebooku – členové pražské organizace informováni o aktuálních nabídkách akcí. Členové ji zároveň mohou využít k zasílání zpráv, které mohou být přínosné pro další členy, popř. k diskusi o aktuálních odborných tématech.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce