O hrátkách

HRÁTKY SE (PRO) STŘEDOŠKOLÁKY,

to byl název letošní akce sekce Pavučina sdílení, která funguje pod středočeským SKIP. Sekce se zaměřuje na vzdělávání a inspirování knihovníků v oddělení pro dospělé čtenáře. Letošní seminář, který proběhl 18. května 2017 v Městské knihovně Sedlčany, byl určen pro knihovníky, kteří ve svých knihovnách pracují se středoškolskými studenty. Tato skupina uživatelů knihoven má specifické postavení a vyžaduje cílený a interaktivní přístup. I přes veškerou snahu není často snadné studenty zaujmout a předat jim potřebné informace. Na semináři byly účastníkům nabídnuty a nastíněny ověřené způsoby práce s touto věkovou skupinou.

hratky3.jpg

Úvodním slovem nám ředitelka sedlčanské knihovny Blanka Tauberová přiblížila jejich systém práce se školní mládeží. Lekce Informačního vzdělávání mají v této knihovně dlouholetou tradici a provázanost s jednotlivými školami. Lekce respektují a vhodně doplňují rámcové vzdělávací programy jednotlivých škol.

Celý seminář byl rozdělen do dvou částí. Dopolední částí nás provedla trenérka paměti a pracovnice Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze paní Anna Kratochvílová. Ze svých bohatých zkušeností nám předvedla jednu z lekcí pro středoškoláky. Pracovala s různými technikami zapamatování. Předvedla využití myšlenkových map a poukázala na důležitost hodnocení a zpětné vazby studentů a pedagogů.

hratky1.jpg

Odpolední program byl v režii Mgr. Aleny Budkové z „domácí“ sedlčanské knihovny. Opět na jedné konkrétní lekci (určené studentům 1. ročníků SŠ) nám předvedla, jak nenásilnou formou přiblížit ožehavé téma, jakým informační etika beze sporu je. Při programu byla samozřejmě využívána moderní technika a samozřejmostí je i „vtahování“ studentů do problematiky. Studenti se v průběhu lekce dovídají o etickém zacházení s informacemi, o úskalích sociálních sítí, o autorském zákonu, o krádeži identity, o kyberšikaně a v neposlední řadě i o citační etice. Studenti se po dobu celé lekce aktivně zapojují do diskuze a vznášejí dotazy, které vyplynou v průběhu setkání.

hratky2.jpg

Závěrem a určitě mohu mluvit i za ostatní účastníky tohoto semináře, bych ráda poděkovala sedlčanské knihovně za skvělou organizaci akce a milé přijetí všech účastníků. Celé setkání proběhlo v přátelské, pracovní a kolegiální atmosféře a ze Sedlčan si odvážíme do svých knihoven mnoho nápadů, inspirací a podnětů pro práci s „našimi“ středoškoláky. Už jen stačí uvést postřehy a získané dovednosti do praxe. Držím nám všem palce!

Michaela Baštecká, Knihovna Eduarda Petišky Brandýs n. Labem/St. Boleslav

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce