Nacházíte se zde: Úvod Regiony 04 Plzeňský region Regionální výbor

Regionální výbor

Kontakty na členy regionálního výboru a zástupce ve VV SKIP

Adresa:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Regionální organizace Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
305 48 Plzeň

Číslo účtu: 722270379/0800

 

Zápisy z jednání RV  >>

 

Členové regionálního výboru:

 

Předsedkyně:

Mgr. Hana Hendrychová

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
tel.: 377 327 684, fax: 377 325 478
mail: hendrychova@svkpl.cz

Hospodářka:

PhDr. Jana Hájková

tel.: 607 552 997
mail: slovicaci@seznam.cz

Tajemnice:

Bc. Hana Nováková

Knihovna města Plzně
B. Smetany 13, 301 11 Plzeň
tel.: 378 038 201
mail: novakovaH@plzen.eu

 

Členové:

PhDr. Miloslava Faitová

Univerzitní knihovna ZČU
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 637 700, fax: 377 637 702
mail: faitova@uk.zcu.cz

 

Dagmar Fotrová

tel.: 607 130 979
mail: fotrovad@seznam.cz

 

Marie Halířová

Klatovy
tel.: 376 316 368

 

Mgr. Lenka Kotroušová

Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka
Masarykova 75, 312 00 Plzeň
tel.:  378 038 256

 

Martina Kožíšek Ouřadová BBus (Hons)

Knihovna města Plzně
ul. B. Smetany 13, 301 00
tel.:  378 038 211
mail: ouradova@plzen.eu

 

Alena Kratochvílová

Městská knihovna
nám. K. Šternberka 533, 338 28 Radnice
tel.: 371 915 234
mail: MK.Radnice@seznam.cz

 

Mgr. Dagmar Myslíková

Městská knihovna Stod
nám. ČSA 294, 333 01 Stod
tel.: 379 209 480
mail: myslikova@mestostod

 

Ivana Pfeiferová

Městská knihovna v Plasích
Pivovarská 1, 331 01 Plasy
tel.: 373322436
mail: region@knihovna.plasy.cz

 

Ivana Polívková

Městská knihovna Rokycany
Masarykovo nám. 83, 337 01 Rokycany

tel.: 371 722 426
mail: detske.odd@rokycany.cz

 

Zdeňka Primusová

Městská knihovna B. Němcové
Boženy Němcové 118, 344 01 Domažlice
tel.: 379723041
mail: primusova@mekbn.cz

 

Mgr. Alena Sobotová

Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Skvrňany
Macháčkova 28, 318 00 Plzeň
tel.: 378 038 261
mail: sobotova@plzen.eu

 

Mgr. Božena Solová

Městská knihovna
Masarykovo nám. 437, 349 01 Stříbro
tel.: 374 801 159
mail: solova@knihovna-stribro.cz

 

Dozorčí komise:

 

Mgr. Pavla Suchá

tel.: 371 136 285

 

Hana Brožová

Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka
Masarykova 75, 312 00 Plzeň
tel.: 378 038 256

 

Ing. Hana Petrovičová

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 302 48 Plzeň
tel.: 377327684, fax: 377325478
mail: ovok@svkpl.cz

 

Zástupci ve VV SKIP:

 

Členové:

PhDr. Miloslava Faitová

Univerzitní knihovna ZČU
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: 377 637 700, fax: 377 637 702
mail: faitova@uk.zcu.cz

 

V dozorčí komisi:

Mgr. Kateřina Smílková

Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Bory
Klatovská 109, 320 57
tel.: 378 038 251
mail: smilkova@plzen.eu

 

V komisi pro zahraniční styky:

Mgr. Hana Hendrychová

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
tel.: 377 327 684, fax: 377 325 478
mail: hendrychova@svkpl.cz

 

RV Plzeňského kraje

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce