Nacházíte se zde: Úvod Regiony 04 Plzeňský region Z akcí Knihovnický happening 2012

Knihovnický happening 2012

Knihovnický happening s heslem „kniha nejen na papíře…“ konaný v pátek 21. a v sobotu 22. září 2012 v Písku

Knihovnický happening 2012

skupina z Plzeňského kraje

Knihovnického happeningu 2012 s heslem „kniha nejen na papíře…“ v Písku, konaného pátek 21. a v sobotu 22. září 2012, se za Plzeňský kraj zúčastnila sedmičlenná skupina knihovnic z Knihovny města Plzně, Studijní a vědecké knihovny, Městské knihovny Blovice a Univerzitní knihovny ZČU Plzeň. Po občerstvení, prohlídce městské knihovny, i návštěvě kostelní věže s poutavým vyprávěním průvodce, se z účastníků happeningu vytvořil průvod. Postupně byl vytvořený živý řetěz, ve kterém bylo symbolicky přestěhováno několik knih. Poslední byla maketa knihy s podpisy účastníků happeningu. Hlavní program se konal na tzv. Bakalářích – fanfára trubačů, krátké projevy starosty Písku, ředitele městské knihovny R. Duba, Z. Houškové, V. Richtera, představení a zdravice 9 soutěžních družstev, soutěže, vyhlášení výsledků soutěží (vítězem se stalo družstvo knihovnic ze Středních Čech), vyhlášení vítězky soutěže MARK (Mgr. B. Vorlíčková z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK) a hudební doprovod. Program pokračoval večer v písecké Sladovně. Účastníci viděli vystoupení píseckých mažoretek, ředitel Prácheňského muzea v Písku dr. Jiřího Prášek popsal stručnou historií města a přednesl velmi originální a úsměvné básně místního uzenáře Jabulky. Vrcholem večera bylo vystoupení gymnastického oddílu Sokola Písek. Na závěr programu po rautu měli účastníci večera možnost vidět hrající fontánu. V sobotu ještě část účastnic z Plzeňského kraje vyprovodila historický vlak se spisovateli a jihočeskými knihovníky a prohlédly si také nedokončené části Sladovny, kde by mohla být umístěna nová knihovna, a místní synagogu. Happening byl velmi dobře organizován, počasí přálo a nálada byla příjemná.

Fotografie si můžete prohlédnout na   http://skip.rajce.idnes.cz/Knihovnicky_happening_-_Pisek_21._-_22._9._2012/ a ještě další na  http://58hanka.rajce.idnes.cz/Nejen_na_papire_aneb_Knihovnicky_happening_v_Pisku_2012/ .

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce