Nacházíte se zde: Úvod Regiony 04 Plzeňský region Z akcí Odborná exkurze do knihoven Středočeského kraje

Odborná exkurze do knihoven Středočeského kraje

Regionální organizace SKIP Plzeňského kraje připravila pro zájemce z veřejných knihoven kraje exkurzi do vybraných knihoven Středočeského kraje, která se uskutečnila 3. 11. 2015.

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitálu pod Třemšínem

je spojením 3 institucí, informačního centra, vzdělávacího centra a knihovny. Sídlí ve zrekonstruované budově v centru města (od r. 2006), v sousedství městského úřadu.

Provozní doba se maximálně přizpůsobuje potřebám občanů a turistů, kterých v oblasti Brd stále přibývá, v týdnu je otevřeno od 9 do 17 hod. (s výjimkou čtvrtka), o víkendu od 9 do 16 hod., vzdělávací centrum podle aktuální potřeby někdy až do 23 hod. Centrum vzniklo v letech 2005‐2006.

Ze statistických výsledků vyplývá, že se cesta rozšířením nabídky služeb a provozních hodin pro veřejnost osvědčila. Knihovna se aktivně zapojila do pořádání kurzů Virtuální univerzity 3. věku, kterou již absolvovalo 241 seniorů. Informační centrum v přízemí poskytuje zájemcům základní informace o dopravě, ubytování, kulturních akcích, firmách mikroregionu Třemšínsko, nabízí služby skenování, kopírování, laminování, prodej drobných suvenýrů a pohlednic. Vzdělávací centrum připravuje počítačové kurzy, přednášky, virtuální akademii 3. věku a další vzdělávací aktivity i pro region, zprostředkovává nabídku rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané občany. Knihovna vykonává regionální služby pro 15 knihoven. Vlastní knihovna má oddělení pro dospělé a pro děti, víceúčelovou místnost na pořádání kulturních a společenských akcí, malou počítačovou učebnu, v případě potřeby může využít i zasedací místnost úřadu, spolupráce se zřizovatelem má výbornou úroveň. Knihovna manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem získala zvláštní ocenění v soutěži MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2014 v kategorii měst do 5 000 obyvatel za vzdělávací a komunitní činnost. Pro školy připravuje besedy „na klíč“ podle požadavků pedagogů, přichází také s vlastními vzdělávacími projekty (Proč mluvíme česky, setkání se spisovateli (Němcová, Mácha, Erben). Tradicí je Noc s Andersenem. Jako novou službu zavádí půjčování společenských her a audioknih. Provozuje AKS Clavius. Knihovnou nás provedli vedoucí Ing. Petr Jarosil a vedoucí odd. pro děti Dana Súlovcová. Knihovna má celkem 6 pracovních úvazků.

 

Centrum volnočasových aktivit s Knihovnou Dr. E. Bořického

Zřizovatelem Centra volnočasových aktivit s Knihovnou Dr. Emanuela Bořického v Milíně je Obecní úřad Milín. Toto nové Centrum volnočasových aktivit bylo otevřeno v roce 2011 po přestavbě budovy sýpky. Slouží návštěvníkům jako zázemí pro volný čas. V jedné budově se nachází knihovna, mateřské centrum a nízkoprahový klub. Celý komplex je bezbariérový a kromě čtvrtka a neděle je otevřeno každý den. O fungování zařízení se starají tři pracovnice, které mají na starosti knihovnu, kulturní činnost pro děti i dospělé a vydávají obecní zpravodaj a vedou webové stránky obce. Pořádají besedy, kulturní a sportovní akce, výstavy, prodej vyřazených knih, také prodávají vstupenky na jiné kulturní akce. Všechny tři pracovnice jsou velice milé a vstřícné, komunikativní a organizačně zdatné.

V nízkoprahovém klubu je kromě horolezecké stěny, stolu na ping‐pong i kulečník a fotbálek. Maminky s dětmi mají krásně vymalovanou hernu v 1. patře a scházejí se tam nejen ke cvičení, ručnímu tvoření, ale k různým společným aktivitám. Okolí budovy je upravené s lavičkami, pískovištěm, venkovní lezeckou stěnou a bylinkovou zahradou. Součástí je i několik králíkáren pro mladé chovatele.

Důležitou součástí Centra volnočasových aktivit je knihovna. Pro čtenáře byla knihovna uvedena do provozu 5. prosince 2011, jsou zde klasicky dvě oddělení, pro děti a pro dospělé. Pojmenována byla podle rodáka a významného mineraloga Dr. E. Bořického. Otevřeno mají každý den, kromě čtvrtka. V knihovně, kromě knihovnických služeb, mohou uživatelé zdarma využívat počítače s internetovým připojením. Na nákup knih od obce dostávají 90 000 Kč, fond zahrnuje cca 14 000 knihovních jednotek. Fond knihovny doplňuje velký soubor literatury ze Studijní a vědecké knihovny Kladno.

V roce 2013 knihovna získala titul KNIHOVNA ROKU právě za příkladnou komunitní činnost.

V letošním roce knihovna hostila celorepublikové setkání knihovníků pod názvem Co malé knihovny umění a mohou. Interiér knihovny je útulný, ozvláštňují jej přiznané dřevěné sloupy a trámy a krásná sbírka starožitností. Více zde: http://www.knihovnamilin.cz/o‐nas/

 

Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Po prohlídce knihovny a volnočasového centra v Milíně jsme přejeli do Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Zde jsme si prohlédli expozici umístěnou v novogotickém zámečku. Zámek nechal postavit pro svou manželku V. R. Kounic a zde je velice rád Antonín Dvořák navštěvoval. Součástí prohlídky je promítání filmu o pobytu A. Dvořáka ve Vysoké.

 

Tematická exkurze do knihoven Středočeského kraje byla pro mne velice zajímavá nejen z knihovnického hlediska, ale i z regionálního. Brdy a Podbrdsko patří do oblasti námi sledované jako region. V knihovně v Rožmitále pod Třemšínem jsme objevili s kolegyní z akvizice knihy o J. J. Rybovi, rodákovi z Přeštic, které nám ve fondu ještě chyběly. (Dvorová, Brůhová).

Hana Hendrychová

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce