Nacházíte se zde: Úvod Regiony 04 Plzeňský region Z akcí Zájezd do Muzea a galerie severního Plzeňska

Zájezd do Muzea a galerie severního Plzeňska

Tematický zájezd do Mariánské Týnice dne 15. 10. 2013

Tematického zájezdu se zúčastnilo 43 členů i nečlenů SKIP. V Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici přivítala účastníky ředitelka muzea paní PhDr. Irena Bukačová a knihovnice Hana Týcová. Paní ředitelka nás ve své přednášce seznámila s historií Mariánské Týnice, významnými osobnostmi spjatými s tímto místem i s blízkými Kralovicemi, s historií knihovních sbírek a knihovny. Poukázala na zajímavé dokumenty, které jsme si mohli i prohlédnout. Zmínila se o publikační činnosti muzea, zejména o publikacích, které vychází v řadě národopisné a etnografické a v řadě topografické. Po občerstvení jsme si prohlédli s knihovnicí paní Tupou muzejní knihovnu. Poté následovala prohlídka Mariánské Týnice s odborným výkladem paní Horňákové. Krásně zrekonstruovaný kostel i ambity byly skutečným zážitkem. Nakonec si všichni měli možnost prohlédnout i muzejní expozice. Další zastávkou zájezdu byl Manětín. Po obědě v Zámecké restauraci jsme navštívili Městskou knihovnu Manětín, kde na nás již čekala knihovnice paní Jana Haidlmaierová. Knihovna je umístěna ve staré budově na náměstí v prostorách bývalého bytu, které nejsou pro knihovnu příliš ideální. Kromě výpůjčních služeb a dalších aktivit paní Haidlmaierová poskytuje metodickou pomoc v rámci regionálních funkcí dalším 10 obecním knihovnám. Zájezd byl ukončen ještě krátkou procházkou po městě a zámeckém parku.

Velké poděkování patří paní ředitelce dr. Bukačové a ostatním pracovnicím muzea v Mariánské Týnici i paní Haidlmaierové z Manětína za vstřícnost a milou pohostinnost, které přispěly k vydařenému průběhu zájezdu.

-Jana Hájková-

 

Fotografie >>

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce