Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Aktuality - akce Valná hromada SKIP Libereckého kraje 15. 3. 2016

Valná hromada SKIP Libereckého kraje 15. 3. 2016

15. března 2016 od 9 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Program:

9:00 - 10:00 regionální valná hromada SKIP

10:00 - 10:30 přestávka

10:30 - 11:00 regionální valná hromada SKIP

  • Informace o přípravě Valné hromady SKIP, která se uskuteční 14. – 16.6. 2016 v Hradci Králové
  • Vyhlášení výsledků voleb
  • Usnesení valné hromady SKIP 07 - výsledky voleb
  • Diskuse – různé

11,00 – 12,00 odborný program

  • Prezentace ze studijních cest po knihovnách v Dánsku, Německu a Švýcarsku- Vítáni jsou i zájemci, kteří se nezúčastní valné hromady.

Seznam přihlášených účastníků

Pozvánka ke stažení

Zápis z valné hromady


Regionální výbor SKIP Libereckého kraje:

Freimuthová Marcela Mgr. (KVK v Liberci)
Kroulíková Dana PhDr. (MěK Česká Lípa)
Kříž Jaroslav Mgr. (MěK A. Marka Turnov
Matěchová Alena Bc. (MěK Semily)
Nosková Jitka Bc. (MěK Jablonec n. N.)
Petrýdesová Dana PhDr. (KVK v Liberci)
Starcová Jaroslava (KVK v Liberci)
Šidlofová Kateřina PhDr. (KVK v Liberci)
Vencláková Jitka Bc. (Univerzitní knihovna TU v Liberci)

Regionální dozorčí komise:
Slámová Iva (KVK Liberec)
Suková Andrea Bc. (KVK Liberec)
Rozkovcová Alena (MěK Jablonec n. N.)

Předsedkyně regionálního výboru:
Kroulíková Dana PhDr. (MěK Česká Lípa)

Návrh do Výkonného výboru SKIP:
Nosková Jitka Bc.(MěK Jablonec n. N.)

Návrh do ústřední dozorčí komise SKIP ČR:
Petrýdesová Dana PhDr.

Návrh na předsedu SKIP ČR:
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce