Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Členství ve SKIP - členské příspěvky Jak se přihlásit do SKIP v Libereckém kraji

Jak se přihlásit do SKIP v Libereckém kraji

Máte-li zájem o vstup do profesní organizace pracovníků knihoven a jejich příznivců v našem kraji, rádi Vás mezi sebou uvítáme.

Stáhněte si přihlášku individuálního člena, pro knihovnu  přihlášku institucionálního člena. Vyplněnou přihlášku  odešlete na adresu předsedkyně RV SKIP Libereckého kraje paní Dany Kroulíkové nebo Jaroslavy Starcové (evidence členů a hospodářka SKIP).

Institucionálním členům  členské příspěvky fakturujeme, pokud nemá knihovna právní subjektivitu, jsou faktury adresovány zřizovateli. Je proto třeba mít jeho souhlas se vstupem knihovny do SKIP.

PhDr. Dana Kroulíková
Městská knihovna
nám. T. G. Masaryka 170
Česká Lípa
PSČ 470 01
Tel.: 487 883 447, 487 522 975
Fax: 487 522 975
reditel@knihovna-cl.cz

Jaroslava Starcová
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
Liberec 1- Staré Město
PSČ 460 01
Tel.: 482 412 124
Fax: 482 412 122
starcova@kvkli.cz

K přihlášení můžete využít také elektronické formuláře

elektronický formulář přihlášky individuálního člena

elektronický formulář přihlášky institucionálního člena

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce