Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce
Návod

Pro přidání nové akce použijete odkaz Přidat novou akci (nad seznamem akcí vpravo). Otevře se jednoduchý formulář, kde vyplníte váš  e-mail, název akce a ověřovací kód. Poté na uvedený email obdržíte mail s linkem, který vás přivede do  editačního formuláře, kde vyplníte další údaje o akci.

Pro úpravu záznamu akce příslušný záznam kliknutím na název otevřete, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, který jste uvedli, vám opět přijde link, po jehož otevření můžete záznam editovat.

Přehled je v testovacím provozu: v případě potíží s vyplňováním formuláře, či s připomínkami se můžete obrátit na mail jindrich.pilar@nkp.cz

 

Seznam plánovaných akcí

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice i zahraničí. Obsahuje především akce pořádané knihovnami různých typů, velikosti a působnosti, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK) ), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli. Naleznete zde školení, kurzy, semináře a konference týkající se knihovnicko-informační profese, výstavy a veletrhy, které s touto profesí souvisí.

Přidat novou akci

Název akce Pořadatel Místo konání Termín
Den knihovníků - Olomouc Knihovna města Olomouce Olomouc 28.11.2018
Evergreen v českých knihovnách 2018 pražská organizace SKIP, Národní knihovna ČR, Knihovna Jabok, Osvobozená knihovna, z. s. Národní knihovna ČR (Mariánské náměstí 190/5, Praha 1) 8.10.2018
Co venkovské knihovny umějí a mohou XIV. - Rapotín Sekce Veřejných knihoven SKIP Rapotín, Šumpersko 13.9.2018 15.9.2018
Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín město pohádky Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Jičín 11.9.2018 13.9.2018
Hudebně historické resumé aneb Od středověku po současnost Knihovna Jiřího Mahena v Brně Knihovna Jiřího Mahena v Brně 22.5.2018 23.5.2018
Konference o personální práci v knihovnách Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 15.5.2018 16.5.2018
Zvukové knihy v roce 2018 Městská knihovna v Třebíči Městská knihovna v Třebíči 9.4.2018 10.4.2018
Noc s Andersenem 2018 Klub dětských knihoven SKIP ČR veřejné a školní knihovny ČR a dalších zemí 23.3.2018 24.3.2018
Noc s Andersenem Klub dětských knihoven SKIP ČR Čechy, Morava, Slovensko, Polsko, ... 23.3.2018 24.3.2018
Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží (VISK 2) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 13.12.2017
Statistika a benchmarking knihoven Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 7.12.2017
Patenty a užitné vzory - právní ochrana technických řešení Moravská zemská knihovna v Brně Brno 7.12.2017
Textový a grafický editor MS Publisher Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Kladno 6.12.2017
Den pro dětskou knihu 2017 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Veřejné knihovny ČR 2.12.2017
MS Publisher - nástroj pro tvorbu propagačních materiálů Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 1.12.2017
18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 29.11.2017 30.11.2017
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 28.11.2017
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě "Získej" II. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 28.11.2017
Bezpečné používání informačních technologií Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 28.11.2017
Knihovníci knihovníkům - inspirace z knihoven Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 28.11.2017
Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 24.11.2017
Jak správně katalogizovat zvukové dokumenty, to je oč tu běží Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 23.11.2017
Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 22.11.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Plzeň 22.11.2017
Královéhradecká konference Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 21.11.2017
E-knihy Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 21.11.2017
Na úřad s knihovnou Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 20.11.2017
Reklamní sdělení v praxi knihovny Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 16.11.2017
Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 15.11.2017
Učíme (se) citovat Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 15.11.2017
Vedení motivačního rozhovoru pro zaměstnance Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 15.11.2017
Digitální knihovny a e-knihy (VISK 2) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 15.11.2017
Práce v programu na úpravu krátkých videí Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Kladno 14.11.2017
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě "Získej" I. Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 14.11.2017
Tvorba jednoduchého videa prostřednictvím aplikace Movie Maker Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 14.11.2017
On-line databáze pro knihovny Jihočeská vědecká knihovna Jihočeská vědecká knihovna 14.11.2017
Excel pro mírně pokročilé Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 14.11.2017
Fotografujeme akci Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 14.11.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Pardubice 14.11.2017
Bezplatné informační zdroje z oblasti průmyslového vlastnictví Moravská zemská knihovna v Brně 9.11.2017
Windows10 a novinky v oblasti informačních technologií Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Příbram 9.11.2017
VISK 2 - Úprava fotografií v programu GIMP pro pokročilé Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 8.11.2017
Webové stránky, blogy a jazyk CSS (workshop) Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6, 160 80 8.11.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze České Budějovice 8.11.2017
VISK 2 - Autorské právo na internetu (odpolední termín) Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 7.11.2017
Volně přístupné databáze z oblasti šedé literatury Moravská zemská knihovna v Brně Brno 7.11.2017
Moderní autentizační metody - federativní autentizace, EZproxy, Shibboleth Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 7.11.2017
Informace státní a veřejné správy na internetu Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 7.11.2017
Jak snadno vytvořit webové stránky a jak je naplnit tím správným obsahem Krajská knihovna v Pardubicích Pardubice 7.11.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Liberec 7.11.2017
VISK 2 - Autorské právo na internetu (dopolední termín) Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 7.11.2017
Tabulky a práce s grafikou Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 6.11.2017 13.11.2017
PREZI - webový nástroj pro prezentaci Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 6.11.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Ústí nad Labem 3.11.2017
Strategie vyhledávání a informační zdroje (VISK 2) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 2.11.2017 16.11.2017
Novinky Knihovny.cz a Akviziční portál Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 2.11.2017
Digitální obrázky a jejich úprava Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 2.11.2017
VISK 2 - Tvorba webových stránek Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 1.11.2017
Nové platformy, přístupy a praxe v akvizici zdravotnických zdrojů Národní lékařská knihovna Budějovická 15, Praha 4 1.11.2017
Přednáška o severské literatuře Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 1.11.2017
Statistika knihoven Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 1.11.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Zlín 1.11.2017
Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP a seminář KDK SKIP Městská knihovna Ostrov 31.10.2017 2.11.2017
Péče o hlas SKIP 04 Vzdělávací centrum Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni, Smetanovy sady 2 31.10.2017
Užitečné volně dostupné on-line nástroje pro knihovníky Krajská knihovna v Pardubicích Pardubice 31.10.2017
Pokročilé úpravy fotografií a animace v programu Gimp Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 31.10.2017
Střih a úprava zvukových nahrávek a videa Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 30.10.2017
VYTVÁŘÍME TESTY ČI KVÍZY A SBÍRÁME ZPĚTNOU VAZBU Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 27.10.2017
Jak vytvářet a zpracovávat dotazníky v knihovnách (VISK 3) Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 26.10.2017
Celostátní seminář Regionální funkce knihoven SDRUK, Krajská knihovna Pardubice Pardubice 25.10.2017 26.10.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Havlíčkův Brod 24.10.2017
Prezentace databází českých a zahraničních deníků a databáze ASPI Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 24.10.2017
Word 2013 pro mírně pokročilé Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 24.10.2017
Workshop: zavádění interkulturních knihovnických služeb SKIP, NK ČR, MK ČR a MV ČR 24.10.2017
Tvorba a úprava videa, video návody (workshop) Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 24.10.2017
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Benešov 24.10.2017
Sté výročí republiky a jak s ním naložit Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 24.10.2017
Využití citačního software Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 24.10.2017
PRACUJEME (NEJEN) TÝMOVĚ: NÁSTROJE PRO PRÁCI I BĚŽNÝ ŽIVOT Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 20.10.2017
Tvorba on-line dotazníků Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 20.10.2017
Doupě vypravěčů Městská knihovna Dobříš Městská knihovna Dobříš 19.10.2017 20.10.2017
E-knihy, e-čtečky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 19.10.2017
Digitální kurátorství z mnoha pohledů Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 19.10.2017
Statistický seminář Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 19.10.2017
Současná americká a britská literatura v českých překladech Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 19.10.2017
Konference o šedé literatuře a repozitářích Národní technická knihovna 19.10.2017
Google a jeho nástroje Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 19.10.2017
Slavnostní vyhlášení krajského knihovníka/knihovnice roku 2016 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, SKIP 08 Východní Čechy, Královéhradecký kraj Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 18.10.2017
Statistické vykazování v knihovnách Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 18.10.2017
Chceme dětem číst 9 aneb Literatura pro malé a ještě menší Knihovna Jiřího Mahena v Brně Knihovna Jiřího Mahena v Brně 18.10.2017 19.10.2017
Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně 17.10.2017 20.10.2017
Otevřené systémy Koha a VuFind: trendy a novinky Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 17.10.2017
Jak na propagaci Národní lékařská knihovna Národní lékařská knihovna, Sokolská 31, Praha 2 17.10.2017
Prezentace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 17.10.2017
Internetové vyhledávače ve službách veřejné knihovny Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 16.10.2017
Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 13.10.2017
CI - ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S CORPORATE IDENTITY Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 13.10.2017
E-knihy, e-čtečky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 12.10.2017
Úvod do problematiky průmyslových práv a databází ÚPV Moravská zemská knihovna v Brně Brno 12.10.2017
Citujme správně pomocí Citace.com Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Příbram 12.10.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Karlovy Vary 11.10.2017
Tabulkový kalkulátor MS Excel (začátečníci) Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Praha 11.10.2017
Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 11.10.2017
Web knihovny jako nástroj k propagaci služeb a informací Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 10.10.2017
Nová aplikace „Akviziční portál“, nová pravidla VISK3 a Koha systém Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 10.10.2017
Evergreen v českých knihovnách 2017 pražská organizace SKIP, Národní knihovna ČR, Knihovna Jabok, Osvobozená knihovna, z. s. Národní knihovna ČR 9.10.2017
Microsoft Office 2010 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 6.10.2017
SEZNAMTE SE, PROSÍM, WINDOWS 10 Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 6.10.2017
Beseda se spisovatelkou Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz 5.10.2017
Sté výročí republiky a jak s ním naložit 5.10.2017
Hello 4.10.2017
Knižní jarmark Knihovna města Ostravy, pobočka Petřkovice Knihovna města Ostravy, pobočka Petřkovice 4.10.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 Městská knihovna v Praze Olomouc 4.10.2017
Excel pro pokročilé Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 4.10.2017
Knihovna v městské architektuře Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 3.10.2017
Práce s digitální knihovnou pro pracovníky rešeršních a informačních služeb Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 3.10.2017 13.10.2017
Searching Session 2017 aneb Co se skrývá za vyhledáváním Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 3.10.2017
Týden knihoven KMO pobočka Polanka Knihovna města Ostravy pobočka Polanka 2.10.2017 5.10.2017
Maraton čtení 2017 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Veřejné knihovny ČR 2.10.2017 10.10.2017
Týden knihoven 2017 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Veřejné knihovny ČR 2.10.2017 10.10.2017
Vodácká beseda Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz 2.10.2017
Grafické programy a prezentace Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 2.10.2017 13.10.2017
Sociální sítě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Ostrava 27.9.2017
Poutník Petr Hirsch 26.9.2017
Na počátku ne(byl) Edison. Průkopníci záznamů a reprodukce zvuku ve světě a českých zemích: Od voskového fonoválečku k vinylové desce Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 26.9.2017
Nové obzory ve vyhledávání na internetu KLK SKIP a NLK U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice 26.9.2017
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 26.9.2017
Tvorba plakátů s použitím infografiky Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 26.9.2017
Práce se seniory v knihovně sekce 60+ SKIP ČR Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov 26.9.2017
Grafické programy a prezentace 25.9.2017
Grafické programy a prezentace 25.9.2017
[···] 22.9.2017
CLAVIUS v MARC21 a RDA Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 21.9.2017
Digitální knihovna Kramerius - pokročilí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v OStravě 21.9.2017
Standard pro dobrý knihovní fond Městská knihovna p. o. Šumperk 21.9.2017
Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 21.9.2017
Digitální knihovna Kramerius - začátečníci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 20.9.2017
Knihovníci píší Wikipedii Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 19.9.2017
Hudba Východní Moravy v průběhu staletí. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 19.9.2017 20.9.2017
Práce s grafickým programem GIMP Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 19.9.2017
Základy práce s digitální knihovnou Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 19.9.2017
E-knihy, e-výpůjčky a další digitální dokumenty Krajská knihovna v Pardubicích Pardubice 19.9.2017
Facebook vaší knihovny a další sociální sítě Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Praha 19.9.2017
BEZPEČNOST V ON-LINE PROSTŘEDÍ Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 19.9.2017
Vodácká beseda 18.9.2017
Informační vzdělávání kreativně Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 18.9.2017
Bezpečnost v online prostředí Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 18.9.2017
Náprstkovo víkendové knihkupectví NM - Náprstkovo muzeum NM - Náprstkovo muzeum 16.9.2017
Bezpečný kyberprostor Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 15.9.2017
Co venkovské knihovny umějí a mohou XIII. Sekce Veřejných knihoven SKIP Hroznětín, Karlovy Vary 14.9.2017 16.9.2017
Užitečné volně dostupné on-line nástroje pro knihovníky 14.9.2017
Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 14.9.2017
Výstava Petr Bezruč (1867-1958) Muzeum Těšínska, p. o. Výstavní síň Muzea Těšínska, p. o. Masarykovo náměstí 10/8, Karviná-Fryštát 14.9.2017 25.2.2018
Konference Knihovny současnosti 2017 SDRUK Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc 12.9.2017 14.9.2017
Knihovnické paragrafy Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 12.9.2017
Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín město pohádky Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Jičín 12.9.2017 14.9.2017
Školení uživatelů v Knihovně geografie 8.9.2017
KRAMERIUS Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 8.9.2017
Seminář IVIG 2017 AKVŠ, komise IVIG a ÚISK FF UK Praha 7.9.2017
Rešeršní strategie, rešeršní služby, využívání elektronických informačních zdrojů Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Městská knihovna Louny 7.9.2017
MS WORD – oživení programu, novinky ve verzi 2010 a > Krajská knihovna Karlovy Varfy Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary 7.9.2017
41. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG Západočeské muzeum v Plzni Plzeň 5.9.2017 7.9.2017
Knihovny a mládež KDK, MZK, KJM Knihovna Jiřího Mahena v Brně 5.9.2017 6.9.2017
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň 5.9.2017
e-learningový kurz Služby knihoven Moravská zemská knihovna 5.9.2017 15.12.2017
e-learningový Knihovnický kurz Moravská zemská knihovna 4.9.2017 15.12.2017
Ecce libri knihovnický vlak Městská knihovna Prachatice Prachatice 2.9.2017
[···] 23.8.2017
Fotografujeme akci 10.8.2017
Komentovaná prohlídka výstavy J. Felkl a syn Mapová sbírka PřF UK Predsali Mapove sbirky, na Albertove 6, Praha 2, ve 2. patre. 26.7.2017
Workshop: Knihovny.cz v roce 2017 19.7.2017
Fotografie - co s nimi Krajská vědecká knihovna v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci 27.6.2017
Základy pedagogiky a psychologie ve volnočasové aktivitě Národní institut pro další vzdělávání Učební středisko Richtrovy boudy, obec Pec pod Sněžkou 21.6.2017 24.6.2017
Biblioterapie jako další služba knihoven Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 21.6.2017
Didaktické pomůcky a hry Knihovna Jiřího Mahena v Brně Knihovna Jiřího Mahena v Brně 21.6.2017 22.6.2017
Setkání knihovnických seniorů SKIP v Liberci RV SKIP LIbereckého kraje a KVK Liberec Liberec 20.6.2017 22.6.2017
Školení počítačové gramotnosti Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 20.6.2017
MS PowerPoint pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 20.6.2017
Tvorba jednoduchých webových stránek knihovny pomocí služby Webnode Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Zlín 20.6.2017
Digitální obrázky a jejich úprava v programu GIMP Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR 19.6.2017 26.6.2017
Na úřad s knihovnou Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 19.6.2017
Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami Krajská vědecká knihovna v Liberci Liberec 16.6.2017
Moderní možnosti prezentace kulturního dědictví - webové portály, mobilní aplikace Omnium z.s. Dačického dům, Komenského nám. 41, Kutná Hora 15.6.2017
Práce s webovými stránkami pro knihovníky místních lidových a obecních knihoven Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. Městská knihovna Louny 15.6.2017
Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 15.6.2017
Tvorba letáku pro propagaci knihovny Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 14.6.2017
Základy práce s digitální fotografií Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 13.6.2017
Mapy online ve službách veřejné knihovny Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 12.6.2017
Čapkovské dramatizace s Františkem Zborníkem Městská knihovna Dobříš Městská knihovna Dobříš a Památník Karla Čapka Strž 8.6.2017 10.6.2017
Vytváříme a sdílíme Google Docs a Google kalendáře Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. Příbram 8.6.2017
Knihovny.cz - centrální portál knihoven Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 8.6.2017
Profesionální prezentace v systému PREZI Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 7.6.2017
MS Excel pro středně pokročilé Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 7.6.2017
Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií Krajská knihovna v Pardubicích Krajská knihovna v Pardubicích 6.6.2017
Sociální sítě pro pokročilé Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Hradec Králové 6.6.2017
Jazyk HTML, CSS a publikování na webu (workshop) Národní technická knihovna Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6 6.6.2017
Elektronické zdroje pro tvorbu rodokmenu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Zlín 6.6.2017
Mapy online ve službách veřejné knihovny Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze 5.6.2017
E-learningový kurz: Medicínské informace pro knihovny 2017: průvodce světem lékařských knihovníků Národní lékařská knihovna 5.6.2017 30.6.2017
Tvorba atraktivní prezentace Moravská zemská knihovna Moravská zemská knihovna v Brně 1.6.2017