Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 19. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018

19. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018

28. a 29. listopadu 2018 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Konferenci pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Účastnický poplatek: 400,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Registrace účastníků ukončena (kapacita sálu byla naplněna)

Kontaktní osoba:

Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338, 603 223 627

Program konference

28. listopadu 2018

9:30 Zahájení - úvodní slovo

11:00 Přestávka

12:30 Přestávka

14:30 Přestávka

29. listopadu 2018

9:00 Zahájení

10:10 Přestávka

11:50 Polední přestávka

13:50 Přestávka

Konec jednání v 15:00

Dopravní spojení:

Mapa

Nejlépe metrem trasa C směr Háje, potom ze stanice OPATOV autobusem č. 213 (směr vozovna Kobylisy) do stanice Chodovec nebo autobusem č. 136 do stanice Chodovec.

Nebo ze stanice metra CHODOV autobusem č. 115 do stanice Chodovec

Nebo ze stanice metra C HÁJE autobusem č. 170 (směr Pražská čtvrť), stanice Chodovec.

Trasa metra A ze stanice ŽELIVSKÉHO autobusem č. 213 do stanice Chodovec

Nebo trasa A stanice SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ autobusem č. 125 (směr Skalka) do stanice Chodovec.

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Akce dokumentů