Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

— Kategorie:

2. až 4. prosince 2019 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Na tradiční konferenci ve dnech 2. a 3. prosince navazuje 4. prosince seminář s Bertem Lyonsem:

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě. Přednášející: Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem.

---------------

Konferenci a seminář pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR a Národní muzeum

Odborný garant:

Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338, 603 223 627

Registrace na konferenci nejpozději do 26. 11. 2019

Registrujte se na každý den konference zvlášť, cena vložného za jeden den činí 250,- Kč, celkem za tři dny 750,- Kč. Registrační poplatek bude vybírán při prezenci.

--------------

Program

2. prosince 2019

9:00 Zahájení - úvodní slovo

 • Systém Národního agregátora – Czechiana a Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek ELVIS - Ing. Josef Praks, Ministerstvo kultury ČR
 • Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví - Mgr. Iva Malinová, PhDr. Iva Horová, Národní technická knihovna
 • Co POTENCIÁLNĚ přináší směrnice ©DSM pro AKM - Dr. Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR
 • Zpřístupnění děl na trhu nedostupných - Mgr. Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR
 • Systém Kramerius - vývojové práce v roce 2019 - Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR

11:00 Přestávka

 • Kde je Zlatorog? - Mgr. Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o.
 • Česká knižní kultura v portálu Knihověda.cz - PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. Knihovna AV ČR – Mgr. Jindřich Marek, PhD., Národní knihovna ČR
 • Muzejní knihovny a jejich možnosti v knižní kultuře - PhDr. Ila Šedo, Západočeské muzeum v Plzni
 • Samizdatová literatúra v jezuitskom archíve v Bratislave - P. Milan Hudaček, Archív slovenských jezuitov v Bratislave

12:40 Polední přestávka

 • Tvořivá práce s historickými prameny ve škole- zkušenosti z vývoje a testování aplikace Historylab
 • Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D., ÚSTR
 • Inšpirácie k rozvíjaniu kreativity návštevníkov v súčasnej ére Štvrtej priemyselnej revolúcie - Ing. Eva Kalužáková, Ing. Jozef Vaško, CVTI SR
 • Specializované velkoformátové knižní skenery od společnosti EXON - Ing. Petr Polanský, EXON
 • Česká literární bibliografie 2019 - Vojtěch Malínek, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

14:25 Přestávka

 • The power of big data of the past - Let´s build a Time Machine! - Prof. Dr. Sander Münster, TU Dresden
 • Opening access to collections aneb Publikace digitalizovaného kulturního obsahu jako otevřená (propojená) data - MgA. Marie Vítová Dušková Ministerstvo vnitra ČR, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu
 • Šance (národních) autorit, šance pro Wikidata - PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR
 • Můžeme být spokojeni s digitalizací knihovních fondů v České republice a jejím využitím? - Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

16:10 Konec jednání prvního dne

3. prosince 2019

Zahájení 9:00

 • Příjem darů aneb informace z blázince - Mgr. Lenka Maixnerová, Bc. Michal Záviška, PhDr. Veronika Löblová, Národní lékařská knihovna
 • Spolupráce MSVK a muzejních knihoven na digitalizaci knih a periodik - Mgr. Aleš Drahotušský, SVK Ostrava - Marie Šedá, SVK Ostrava
 • Internetový portál  „Profil slovenskej kultúry“ ako projekt unikátneho digitálneho sprievodcu slovenskou kulturou - Mgr.art. Natália Cehláriková, Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Management digitalizace v archivnictví - PhDr. Aleš František Plávek, Státní oblastní archiv v Třeboni
 • Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě klimatické krize - Mgr. Katarína Gatialová, Kristýna Doležalová, Národní filmový archiv

10:40 Přestávka

 • Jak se z Mapy předmětových hesel stal TEATER, aneb setkání archeologie a knihovnictví rok poté - Mgr. Stanislav Velčev Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • Rychle k digitalizovaným mapám aneb Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky - PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta UK
 • Co dělají systémy, když my spíme - Ing. Libor Piškula, Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD., Cosmotron
 • Implementace systému Tritius v Muzeu a Archivu plzeňského Prazdroje - Ing. Jiří Šilha, Tritius Solutions a.s.

12:15 Polední přestávka

 • Webový portál Švédská knižní kořist z českých zemí 1646–1648 - PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR
 • Kunstkomora v tabletu - Mgr. Petr Hudec, NPÚ, Muzeum umění Olomouc - Mgr. Hana Lamatová, Muzeum umění Olomouc
 • Výsledky projektu Peregrinus Silva Bohemica - Ing. Martina Kepka Vichrová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
 • Prezentace sbírkových předmětů s využitím interaktivních digitálních modelů - Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET - Mgr. Tomáš Dvořák, Muzeum hlavního města Prahy - Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ

14:05 Přestávka

 • Deset let vývoje elektronických spisových služeb a 19 let vývoje elektronických dokumentů - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Archivní informační systém Univerzity Karlovy - Mgr. Petr Cajthaml – Mgr. Eliška Pavlásková, Ph.D. – PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Ústav dějin a Archiv UK
 • Fotosbírka Náprstkova muzea v digitálním světě - Mgr. Jan Šejbl, DiS., Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
 • Projekt PERO – využití metod strojového učení pro automatické rozpoznávání textu - Ing. Michal Hradiš, PhD., Vysoké učení technické v Brně
 • Digitalniknihovna.cz - jak to celé vzniklo a co bude dál - MgA. Michal Indrák, MZK Brno - Bc. Martina Smetánková, MZK Brno

16:10 Konec jednání druhého dne

--------------

Program semináře 4. 12. 2019

(výuka s aktivní participací účastníků - seminář není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.)

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě. Přednášející: Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem.

Pro koho je akce určena:

 • manažerům/ředitelům, kteří tvoří koncepce, určují a ovlivňují směr rozvoje dané instituce, rozhodují o financování;

 • vedoucím pracovníkům zodpovědných za řešení úkolů spojených s digitalizací, správou, prezentací a uchováváním digitálního obsahu, zejména na metodické úrovni;

 • odborným zaměstnancům, kteří provádí konkrétní úkony s digitálními sbírkovými objekty, nebo je vytvářejí;

 • správcům a provozovatelům digitálních knihoven, repozitářů apod.;

 • pro příjemce a poskytovatele dotací;

 • doktorandům, studentům oborů archivnictví, muzejnictví, knihovnictví, historie, muzikologie, pro zvukové inženýry a techniky;

 • tlumočení je zajištěno

Blok 1

 • Proč je uchovávání digitálního obsahu rozdílné od ochrany fyzických objektů, a v čem je naopak podobné?

 • Proč je třeba se zabývat ochranou kulturního dědictví v digitální podobě?

 • Co činí digitální obsah ohroženým v jednadvacátém století?

 • Co se stane, když nebudeme včas a správně jednat?

Blok 2

 • Základy pro vytvoření strategie uchovávání digitálního obsahu - např. normy ISO 16363, ISO 14721, doporučené postupy NDSA, Nestor…

 • Uchovávání digitálního obsahu vyžaduje více než jen vhodné technologie, konkrétně například odpovídající personál, dokumentované postupy, finanční plánování, stanovení dlouhodobých cílů

Blok 3

 • Technická stránka uchovávání digitálního obsahu souvisí s jeho numerickou podstatou - ochranou bitů

 • Informace o vhodných technologiích a nástrojích, jaké jsou strategické předpoklady, postupy, rozhodovací procesy, specifické příklady z praxe

 • Čeho lze dosáhnout vlastními silami a výhody a rizika open-source řešení

Blok 4

 • Pro uchovávání je kritická otázka přístupu - jak v digitálním světě vytěžit z digitálního obsahu co nejvíce

 • Příklady nástrojů, vhodných postupů, klíčových rozhodnutí, výhody existujících řešení

 • Možnosti vybraných open-source řešení

Každý blok bude trvat maximálně 90 minut. Každý z bloků předkládá otázky a odpovědi zásadní pro porozumění dané oblasti. Orientace v diskutované problematice není podmínkou k účasti. Nejedná se o klasické školení, kde se učí konkrétní postupy a techniky, spíše sdílení zkušeností, kde bude velký prostor pro otázky a diskuzi. Workshop není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.

lyons_m.jpgBert Lyons - profesní bio:

Bertram se věnuje digitálnímu kurátorství, konzultační a školící činnosti. V současné době pracuje jako “senior” konzultant ve firmě AVP, která zaujímá jedno z předních míst ve světě mezi specialisty na digitální ochranu audiovizuálního obsahu.

Jako zkušený konzultant se zaměřuje na rozvíjení řídících procesů správy digitálních kolekcí, na vytváření vhodných strategií, doporučování nástrojů v souladu s potřebami a specifiky v daných konkrétních situacích a prostředích. Podílí se na projektech pro takové instituce, jakými jsou např. Society of American Archivists, the International Association of Sound and Audiovisual Archives, the Conservation Center for Art and Historic Artifacts, the FBI, the Library of Congress, the Smithsonian Institution, Harvard University Libraries, Northwestern University, and Paramount Pictures a podobně. Toto spolu s dalšími projekty pro různé typy dalších subjektů a institucí dokládá jeho mimořádnou zkušenost a způsobilost chápat potřeby uživatelů ať již administrativně-správní nebo přímo v oblasti hardwerových a softwarových požadavků a řešeni vhodných pro daný projekt. Pomáhá uživatelům hledat tu správnou cestu formou diskuzí a kladení otázek, které jim odkrývají potřebné souvislosti, perspektivy a reálné možnosti i rizika.

Jeho kořeny archiváře mu poskytují potřebný vhled do procesů které řídí rozhodování a ovlivňují výsledky v oblasti ochrany dat. Titul Master of Arts byl Bertovi udělen za studia muzejnictví na University od Kansas.

Bert je členem výkonného výboru Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů (IASA) a členem Americké asociace archivářů. Získal certifikát Academy of Certified Archivists a je absolventem Archives Leadership Institute.

Dopravní spojení:

Mapa

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4941921&y=50.0394891&z=17&source=firm&id=363026

Nejlépe metrem trasa C směr Háje, potom ze stanice OPATOV autobusem č. 213 (směr vozovna Kobylisy) do stanice Chodovec nebo autobusem č. 136 do stanice Chodovec.

Nebo ze stanice metra CHODOV autobusem č. 115 do stanice Chodovec

Nebo ze stanice metra C HÁJE autobusem č. 170 (směr Pražská čtvrť), stanice Chodovec.

Trasa metra A ze stanice ŽELIVSKÉHO autobusem č. 213 do stanice Chodovec

Nebo trasa B stanice SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ autobusem č. 125 (směr Skalka) do stanice Chodovec.

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Událost
 • Konference
Čas Pondělí 02.12.2019 00:00 do
Středa 04.12.2019 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 338, 603 223 627
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)