Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

— Kategorie:

2. až 4. prosince 2019 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Na tradiční konferenci ve dnech 2. a 3. prosince navazuje 4. prosince seminář s Bertem Lyonsem:

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě. Přednášející: Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem.

---------------

Konferenci a seminář pořádá:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR a Národní muzeum

Odborný garant:

Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338, 603 223 627

Registrace na konferenci byla ukončena.

Seznam přihlášených na konferenci (.xlsx)

--------------

Program

Všechny prezentace ke stažení v jednom balíku (.rar)

2. prosince 2019

9:00 Zahájení - úvodní slovo

11:00 Přestávka

12:40 Polední přestávka

14:25 Přestávka

16:10 Konec jednání prvního dne

3. prosince 2019

Zahájení 9:00

10:40 Přestávka

12:15 Polední přestávka

14:05 Přestávka

16:10 Konec jednání druhého dne

--------------

Program semináře 4. 12. 2019

9:30 Zahájení

(výuka s aktivní participací účastníků - seminář není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.)

Správa a uchovávání kulturního dědictví v digitalizované a nativně digitální formě. Přednášející: Bertram Lyons ve spolupráci s Michalem Konečným a Bohušem Získalem.

Přednáška na docs.google.com:

Pro koho je akce určena:

 • manažerům/ředitelům, kteří tvoří koncepce, určují a ovlivňují směr rozvoje dané instituce, rozhodují o financování;

 • vedoucím pracovníkům zodpovědných za řešení úkolů spojených s digitalizací, správou, prezentací a uchováváním digitálního obsahu, zejména na metodické úrovni;

 • odborným zaměstnancům, kteří provádí konkrétní úkony s digitálními sbírkovými objekty, nebo je vytvářejí;

 • správcům a provozovatelům digitálních knihoven, repozitářů apod.;

 • pro příjemce a poskytovatele dotací;

 • doktorandům, studentům oborů archivnictví, muzejnictví, knihovnictví, historie, muzikologie, pro zvukové inženýry a techniky;

 • tlumočení je zajištěno

Blok 1

 • Proč je uchovávání digitálního obsahu rozdílné od ochrany fyzických objektů, a v čem je naopak podobné?

 • Proč je třeba se zabývat ochranou kulturního dědictví v digitální podobě?

 • Co činí digitální obsah ohroženým v jednadvacátém století?

 • Co se stane, když nebudeme včas a správně jednat?

Blok 2

 • Základy pro vytvoření strategie uchovávání digitálního obsahu - např. normy ISO 16363, ISO 14721, doporučené postupy NDSA, Nestor…

 • Uchovávání digitálního obsahu vyžaduje více než jen vhodné technologie, konkrétně například odpovídající personál, dokumentované postupy, finanční plánování, stanovení dlouhodobých cílů

Blok 3

 • Technická stránka uchovávání digitálního obsahu souvisí s jeho numerickou podstatou - ochranou bitů

 • Informace o vhodných technologiích a nástrojích, jaké jsou strategické předpoklady, postupy, rozhodovací procesy, specifické příklady z praxe

 • Čeho lze dosáhnout vlastními silami a výhody a rizika open-source řešení

Blok 4

 • Pro uchovávání je kritická otázka přístupu - jak v digitálním světě vytěžit z digitálního obsahu co nejvíce

 • Příklady nástrojů, vhodných postupů, klíčových rozhodnutí, výhody existujících řešení

 • Možnosti vybraných open-source řešení

Konec jednání: 16:00

Každý blok bude trvat maximálně 90 minut. Každý z bloků předkládá otázky a odpovědi zásadní pro porozumění dané oblasti. Orientace v diskutované problematice není podmínkou k účasti. Nejedná se o klasické školení, kde se učí konkrétní postupy a techniky, spíše sdílení zkušeností, kde bude velký prostor pro otázky a diskuzi. Workshop není bezprostředně určen IT specialistům, obeznámenost s technologiemi není nezbytná.

lyons_m.jpgBert Lyons - profesní bio:

Bertram se věnuje digitálnímu kurátorství, konzultační a školící činnosti. V současné době pracuje jako “senior” konzultant ve firmě AVP, která zaujímá jedno z předních míst ve světě mezi specialisty na digitální ochranu audiovizuálního obsahu.

Jako zkušený konzultant se zaměřuje na rozvíjení řídících procesů správy digitálních kolekcí, na vytváření vhodných strategií, doporučování nástrojů v souladu s potřebami a specifiky v daných konkrétních situacích a prostředích. Podílí se na projektech pro takové instituce, jakými jsou např. Society of American Archivists, the International Association of Sound and Audiovisual Archives, the Conservation Center for Art and Historic Artifacts, the FBI, the Library of Congress, the Smithsonian Institution, Harvard University Libraries, Northwestern University, and Paramount Pictures a podobně. Toto spolu s dalšími projekty pro různé typy dalších subjektů a institucí dokládá jeho mimořádnou zkušenost a způsobilost chápat potřeby uživatelů ať již administrativně-správní nebo přímo v oblasti hardwerových a softwarových požadavků a řešeni vhodných pro daný projekt. Pomáhá uživatelům hledat tu správnou cestu formou diskuzí a kladení otázek, které jim odkrývají potřebné souvislosti, perspektivy a reálné možnosti i rizika.

Jeho kořeny archiváře mu poskytují potřebný vhled do procesů které řídí rozhodování a ovlivňují výsledky v oblasti ochrany dat. Titul Master of Arts byl Bertovi udělen za studia muzejnictví na University od Kansas.

Bert je členem výkonného výboru Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů (IASA) a členem Americké asociace archivářů. Získal certifikát Academy of Certified Archivists a je absolventem Archives Leadership Institute.

Dopravní spojení:

Mapa

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4941921&y=50.0394891&z=17&source=firm&id=363026

Nejlépe metrem trasa C směr Háje, potom ze stanice OPATOV autobusem č. 213 (směr vozovna Kobylisy) do stanice Chodovec nebo autobusem č. 136 do stanice Chodovec.

Nebo ze stanice metra CHODOV autobusem č. 115 do stanice Chodovec

Nebo ze stanice metra C HÁJE autobusem č. 170 (směr Pražská čtvrť), stanice Chodovec.

Trasa metra A ze stanice ŽELIVSKÉHO autobusem č. 213 do stanice Chodovec

Nebo trasa B stanice SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ autobusem č. 125 (směr Skalka) do stanice Chodovec.

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Událost
 • Konference
Čas Pondělí 02.12.2019 00:00 do
Středa 04.12.2019 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 338, 603 223 627
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)