Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

— Kategorie:

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Termín: 2. prosince 2020, zahájení 9:00 hod., ukončení 16:15 hod.

Místo konání: videokonference

Pořadatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní knihovna ČR

Garant: Vít Richter vit.richter@nkp.cz, Tomáš Foltýn tomas.foltyn@nkp.cz

Hlavní partner: MUSOFT part of Axiell Group

Registrace:

Přihláška na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

nejpozději do 30. 11. 2020

Videokonference je pro účastníky bezplatná.

P R O G R A M

2. prosince 2020

 • 9:00 Zahájení - úvodní slovo – Vít Richter, Tomáš Foltýn
 • 9:05 - 9:25      eDeposit - aktuální informace o připravenosti NK ČR k přejímání elektronického povinného výtisku - Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR
 • 9:25 - 9:45      Jak zapojit knihovny do služby Národní digitální knihovny pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) - Vít Richter, Národní knihovna ČR
 • 9:45 - 10:00    Společnost Axiel - management kulturního dědictví, řešení pro správu knihovních fondů a jejich prezentaci. Zkušenosti z pilotního projektu v Muzeu Města Bratislavy - Ann Melaerts, Axiell Group AG, David Cigánek, Musoft
 • 10:00 - 10:15 Evidence sbírek muzejní povahy 2010-2020 - Pavel Mlčoch, Musoft
 • 10:15 - 10:30  Využití crowdsourcingu pro účely anotace, vytěžování a porozumění historických dokumentů - Milan Legát, AMITIA AI

10:30 - 10:50  Přestávka

 • 10:50 - 11:10  Muzea v pandemii - Nina Wančová, ÚISK FF UK
 • 11:10 - 11:30  Národní fonotéka ČR opět na rozcestí : aneb budou mít zvukové dokumenty v ČR konečně zelenou? - Iva Horová, Filip Šír, Národní muzeum
 • 11:30 - 11:50  Digitalizace VHS kazet nacházejících se ve fondech Archivu Univerzity Karlovy - Marek Brčák a Eliška Pavlásková, Ústav dějin UK a archiv UK, Tomáš Vrba, ÚVT UK
 • 11:50 - 12:10  Urychlený přechod na on-line výstavnictví v rámci COVID-19 v prostředí krajského muzea – Petr Grulich, Muzeum východních Čech a Hradci Králové
 • 12:10 - 12:30  Bibliografie dějin Českých zemí, Akademická encyklopedie českých dějin a jejich vzájemné propojení - Věra Hanelová, Historický ústav AV ČR

12:30 - 13:00  Polední přestávka

 • 13:00 - 13:20  Webarchiv 2000-2020 - Marie Haškovcová, Zdenko Vozár, Národní knihovna ČR
 • 13:20 - 13:30  Jak jsem archivoval český net art - Luboš Svoboda, Národní knihovna ČR
 • 13:30 - 13:45  Moderní řešení pro digitalizaci kulturního dědictví, vystavěné na posledních poznatcích z oblasti umělé inteligence, strojového učení a práce s velkými objemy dat - Petr Süč, EXON
 • 13:45 - 14:00  Vybudování dlouhodobého garantovaného úložiště digitalizovaných dat pro Muzeum hl. m. Prahy - Zbyněk Řeháček, DATERA
 • 14:00 - 14:20  Paměťové instituce ve světě Wikimedia - Jakub Holzer, Wikimedia ČR

14:20 - 14:40  Přestávka

 • 14:40 - 15:00 Dokázali bychom se obejít bez digitálních knihoven v systému Kramerius? - Aleš Brožek, SVK Ústí n. L.
 • 15:00 - 15:20  3D digitalizace vybrané sbírky hodin - Klára Rybenská, FF Univerzity Hradec Králové
 • 15:20 - 15:40  Hybridní spis – noční můra elektronické skartačního řízení - Tomáš Lechner, NF VŠE v Praze
 • 15:40 - 16:00  Nový knihovní systém zdarma – Petr Štefan, KpSys
 • 16:00 - 16:15  Digitálna knižnica a virtuálny priestor pod lupou - Nadežda Andrejčíková, Libor Piškula, Ondřej Ilčík, Cosmotron
 • 16:15 – 16:30 Archivace databáze a její zpřístupnění v praxi NA ČR - Martin Rechtorik, Národní archiv

16:30   Ukončení konference

Událost
 • Konference
Čas 02.12.2020
od 09:00 am do 04:00 pm
Místo Praha
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 338, 603 223 627
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)