Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Biblioweb Biblioweb 2015 Biblioweb 2015

Biblioweb 2015

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP šestnáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.

Příjem přihlášek byl ukončen

Podmínky soutěže

Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže Biblioweb 2015

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven, vysokých škol a odborných institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Obsah stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, zřizovateli, nabídky a ceníku služeb, provozní doby, aktuálních informací z činnosti knihovny, srozumitelné a jednoznačné odkazy, existence on-line katalogu) /0-8 bodů/
  2. Aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů). /0-6 bodů/
  3. Design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.). /0-12 bodů/
  4. Komunikace s uživateli, zpětná vazba (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.). /0-11 bodů/
  5. Bonusová kategorie (přítomnost nadstandardních informací a funkcí – dotazníky, ankety, podpora responzivního designu a další). /0-8 bodů/
  6. Sympatie komise (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb). /0-5 bodů/
  7. Přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (heuristický test webových stránek vybraných pravidel z českých Pravidel přístupnosti a metodiky WCAG 2.0, doplněný uživatelským testem přístupnosti). /0-10 bodů/
  8. Celková koncepce webu (zpracována písemná koncepce webu a jakou má knihovna představu o budoucnosti svého webu). /0-5 bodů/
  9. Test reakce na dotazy (testování doby a kvality odpovědi na vznesený dotaz). /0-3 body/
 2. Hodnocení proběhne ve dvou kolech, přičemž v 1. kole bude otestováno splnění základních znaků kritérií A a G. Pouze ty stránky, které základní znaky splní, budou ve 2. kole vyhodnoceny podle všech kritérií A až I.
 3. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena 0 až max. 12 body v závislosti na počtu kontrolovaných parametrů.
 4. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty.
 5. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených sedm kritérií.
 6. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel v obci, kde působí knihovna.
 7. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 8. Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.

Termíny

 1. Vítězná knihovna z minulého ročníku se může přihlásit do dalšího ročníku Bibliowebu, ale musí specifikovat, co se na jejích stránkách za uplynulý rok významného změnilo, aby je bylo možné posuzovat jako stránky nové. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, url stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 15. února 2015.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-mesic-ctenaru-2015
 3. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 18.2.2015 do 9.3.2015. Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 4. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od  18.2.2015 do 9.3.2015 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 5. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2015 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 13. dubna 2015, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 6. Změny vyhrazeny.
Akce dokumentů