Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Březen - měsíc čtenářů Březen - měsíc čtenářů 2012

Březen - měsíc čtenářů 2012

— Kategorie:

Motto: Sladký život s knihovnou!

Cíl:

  • nabídnout našim čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury v rámci Maratonu čtení
  • v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně pokračovat každý rok v oceňování našich nejlepších čtenářů a vybrat našeho „Čtenáře roku“
  • zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR zjistit, proč k nám čtenáři nechodí a změnit naše prostředí, fondy, služby, sebe!
  • posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center
  • nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!!

Registrační formulář

Hlavní aktivity:

1.  Maraton čtení

Cílem této akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníkům co největší kontakt s autory a překladateli literárních  děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory  a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Skanska podpoří  letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční  podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše  finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit 100 000,- Kč.

2. Čtenář roku

V tomto roce bychom v knihovnách rádi pokračovali v tradici oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v březnu roku 2012 a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2012 budeme v knihovnách oceňovat naše nejvěrnější čtenáře – tj. čtenáře, kteří jsou nejdéle v evidenci našich knihoven! Bez věrných čtenářů nemohou fungovat dlouhodobě ani knihovny. Pozorná péče o naše čtenáře je podstatně výhodnější investicí nežli nákladný marketing. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého nejvěrnějšího čtenáře.

3. Anketa (průzkum) ne/čtenářů

Průzkum by se měl obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou (a zjistit proč), nebo ke čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny (a zjistit proč). Šetření by mělo být kvantitativního rázu, čísla by měla být zajímavá pro média. Při hlubším průzkumu  výsledky mohou být zajímavé též pro knihovny (a partnery). Průzkum může přinést  informace o tom, co čtenářům/neuživatelům v knihovně chybí, o procentu nečtenářů  v populaci, event. o možnostech toto procento měnit. Anketa (průzkum) by mohl mít  propagačně kampaňovitý dopad, s využitím i lokálním apod. Všem zájemcům rádi o průzkumy pomůžeme!

4. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (5.-11.3. 2012)

Děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin…), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji… ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí), čtení netradičně v knihovně (postele, gauče, váledla – možnost spojit s novým vybavením a novými pravidly v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv – dle praxe, zkušeností a nápadů. Hlavně masivně a po celý týden!

Letos doporučujeme:

Zavádění nových služeb a výhod pro uživatele (registrované i neregistrované), nové a netradiční typy akcí, setkání se čtenáři, kteří k nám (zatím) nechodí – besedy na  téma proč a co s tím; snáze: ve školách, organizacích, institucích, komplikovaněji –  oslovení jednotlivců.

6. BIBLIOWEB 2012

Třináctý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž je podporována Asociací krajů ČR.

Událost
  • Celostátní akce
Čas Čtvrtek 01.03.2012 00:00 do
Sobota 31.03.2012 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 333
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)