Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Jak jsme hodnotili Městskou knihovnu roku 2012

Jak jsme hodnotili Městskou knihovnu roku 2012

Pro hodnocení v prvním kole jsme vybrali celkem 16 indikátorů požívaných pro porovnávání knihoven v projektu Benchmarking knihoven. Volili jsme takové indikátory, které umožňují jednoznačný výklad, tj. čím větší hodnoty indikátoru určitá knihovna dosahuje, tím je lepší. Pro hodnocení počtu výpůjček byl použit údaj o počtu absenčních výpůjček, tj. bez prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček.

Indikátor

Váha

Knihovní fond/1000 obyvatel

0,5

% obnovy knihovního fondu

1,5

Přírůstek knihovního fondu/1000 obyvatel

1,5

Počet odebíraných periodik/1000 obyvatel

1,5

Počet stanic s připojením k internetu pro veřejnost/1000 obyvatel

1,0

Plocha prostor pro uživatele/1000 obyvatel

2,0

Studijní místa/1000 obyvatel

1,0

Týdenní provozní doba knihovny

3,0

Registrovaní uživatelé - % z obsluhované populace

2,5

Registrovaní uživatelé, mládež do 15 let - % z obsluhované populace

3,0

Počet fyzických návštěv knihovny/ obyvatel

1,5

Počet výpůjček/obyvatel

2,0

Kulturní a vzdělávací akce/1000 obyvatel

2,0

Internetové služby

3,0

Náklady KF/ obyvatel

1,5

Náklady EIZ/ obyvatel

2,0

Základem pro porovnávání se stala hodnota mediánu (viz níže, co je medián), který byl určen pro každý indikátor zvlášť. Hodnota mediánu byla určena ze všech knihoven, které se zúčastňují benchmarkingu 153), nikoliv tedy pouze z knihoven, které se přihlásily do soutěže.

Hodnota mediánu byla započítána jako 100 %. Jestliže určitá knihovna dosáhla vyššího indikátoru, než činí hodnota mediánu, byl proveden přepočet na procenta, tj. knihovna mohla dosáhnout například hodnoty 120 %. Pokud byl indikátor nižší než medián, knihovna dosahovala hodnoty nižší, než 100 %, např. 70 %.

Každý indikátor byl ještě ohodnocen určitou váhou, podle významu, který v rámci celkového hodnocení představoval. Přidělené váhy se pohybovali v rozmezí od 0,5 do 3. Například indikátoru „Rozsah knihovního fondu na 1000 obyvatel“ byla přidělena váha 0, 5. Naopak indikátor „Provozní doba“ získal váhu 3.

Získané procentní hodnoty byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech dosažených hodnot. Pro snadnější čitelnost a hodnocení takto získaných výsledků byla ještě jednou provedena standardizace. Tj. ze všech získaných součtů jednotlivých indikátoru byl opět vybrán medián, tomu byla přiřazena hodnota 100 % a proveden přepočet všech získaných hodnot na procenta (body).

Knihovny byly potom seřazeny podle velikostních kategorií dle počtu obyvatel a uvnitř těchto kategorií byly seřazeny sestupně podle dosaženého počtu bodů. Tak bylo sestaveno pořadí v každé kategorii.

Do druhého kola soutěže Městská knihovna roku 2012 postoupily tyto knihovny:

Nová Včelnice

Města do 3000 obyvatel

Horažďovice

Města do 5 000 obyvatel

Sedlčany

Města do 10 000 obyvatel

Kyjov

Města do 20 000 obyvatel

Uherské Hradiště

Města do 40 000 obyvatel

Karviná

Města nad 40 000 obyvatel

Celkové pořadí dle kategorií:

 

Města do 3 000 obyvatel

 

 

 

Pořadí

Obec

Knihovna

Populace

Body

1

Nová Včelnice

Městská knihovna Nová Včelnice

2329

217

2

Rtyně v Podkrkonoší

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší

2998

123

3 Janovice nad Úhlavou Městská knihovna Janovice nad Úhlavou 2205 117

4

Koryčany

Městská knihovna v Koryčanech

2901

113

5

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Městská knihovna Rychnov u Jablonce nad Nisou

2656

112

6

Němčice nad Hanou

Městská knihovna Němčice nad Hanou

2020

64

 

Města do 5 000 obyvatel

 

 

 

Pořadí

Obec

Knihovna

Populace

Body

1

Horažďovice

Městská knihovna Horažďovice

4990

111

2

Borovany

Knihovna Augustina Dubenského

4013

107

3

Velešín

Městská knihovna ve Velešíně

3858

100

4

Planá nad Lužnicí

Městská knihovna Planá nad Lužnicí

3666

97

5

Sázava

Městská knihovna Sázava

3800

91

 

Města do 10 000 obyvatel

 

 

 

Pořadí

Obec

Knihovna

Populace

Body

1

Sedlčany

Městská knihovna Sedlčany

7503

169

2

Valašské Klobouky

Městská knihovna Valašské Klobouky

5065

148

3

Nové Město nad Metují

Městská knihovna Nové Město nad Metují

9783

145

4

Odolena Voda

Městská knihovna Odolena Voda

5456

101

5

Napajedla

Knihovna Boženy Němcové Napajedla

7351

97

6

Přelouč

Městská knihovna Přelouč

8791

92

7

Štětí

Městská knihovna Štětí

8849

88

8

Planá

Městské kulturní středisko v Plané - knihovna

5401

79

9

Kunovice

Městská knihovna Kunovice

5467

62

 

Města do 20 000 obyvatel

 

 

 

Pořadí

Obec

Knihovna

Populace

Body

1

Kyjov

Městská knihovna Kyjov

11544

124

2

Ústí nad Orlicí

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

14449

106

3

Dvůr Králové nad Labem

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

15994

100

 

Města do 40 000 obyvatel

 

 

 

Pořadí

Obec

Knihovna

Populace

Body

1

Uherské Hradiště

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

26053

163

2

Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

22205

154

3

Vyškov

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

22017

136

4

Třebíč

Městská knihovna v Třebíči

37794

128

 

Města nad 40 000 obyvatel

 

 

 

Pořadí

Obec

Knihovna

Populace

Body

1

Karviná

Regionální knihovna Karviná

60977

100

2

Plzeň

Knihovna města Plzně

170800

97

Druhé kolo soutěže
Knihovny, které se umístily na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, budou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě bude především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.) a významné akce minulého období. Návštěvy knihoven se uskuteční ve dnech 24. a 25. září 2012. Slavnostní předání ceny Městská knihovna roku 2012 se uskuteční ve čtvrtek 4.10.2012 v Zrcadlové kapli Klementina.

Složení hodnotící komise:
Bc. Kateřina Hubertová – vedoucí metodického oddělení Knihovny města Hradec Králové
Mgr. Blanka Konvalinková – ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci
PhDr. Vít Richter – ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
Mgr. Ladislava Zemánková – Knihovnický institut Národní knihovny ČR

Co je to medián:

Medián je hodnota, která leží přesně uprostřed všech naměřených hodnot.

Příklad:
Naměřené hodnoty:

5  10  13  2   9  4  1  seřadíme hodnoty vzestupně:  1  2  4  5  9  10  13  medián je roven číslu 5, které leží přesně uprostřed.

Medián není totožný s průměrem, který v tomto případě činí 6,28, to znamená: (1+2+4+5+9+10+13)/ 7 = 6,28. Medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot.

Akce dokumentů