Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Čtenář roku Čtenář roku 2011

Čtenář roku 2011

— Kategorie:

Najděte a oceňte svého nejlepšího čtenáře

V letošním roce bychom v knihovnách rádi založili novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v březnu 2011 a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku je počet výpůjček knih za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. Jsme si vědomi, že toto kritérium může mít celou řadu úskalí. Proto doporučujeme, aby si každá knihovna vedle tohoto základního kvantitativního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska, například:

 • Počet návštěv knihovny v uplynulém roce
 • Zapojení čtenáře do aktivit knihovny
 • Vztah čtenáře ke knihovně

 

Knihovna, která vybere svého nejlepšího čtenáře, předá v období od 1. do 15.3.2011 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraný čtenář s oceněním a event. veřejnou prezentací také souhlasil.

SKIP ve spolupráci s firmou Skanska bude tyto aktivity podporovat a medializovat. Z toho důvodu jsme se rozhodli vybrat také Čtenáře roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky.

Jak bude tento výběr probíhat?

 • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní elektronický formulář, kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři.
 • Soutěž je určena pouze pro obecní, městské a krajské knihovny.
 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně, souhlasí se svou účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů (např. jméno, věk…a event. fotografie).
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci veřejných knihoven ČR.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a její čtenář svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se plně je dodržovat.
 • SKIP na základě sdělených údajů vybere Čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.
 • Zásadním hodnotícím kritériem v krajském a celostátním kole je dosažený počet absenčních výpůjček knih čtenáře ověřitelný ve výpůjčním systému knihovny. Nezapočítávají se prolongace výpůjček a prezenční výpůjčky.  Nezapočítávají se výpůjčky časopisů, CD, DVD. Knihovna odpovídá za pravdivost a správnost uvedených údajů.
 • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní ocenění nejlepšího čtenáře v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností. Součástí krajského ocenění je předání poukazu na nákup knih dle vlastního výběru ve výši 2000 Kč; tento poukaz věnuje SKIP a Skanska. Termín: třetí týden v březnu 2011.
 • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní celostátní ocenění nejlepšího čtenáře. Předpokládá se účast zástupců knihoven, ministerstva kultury a dalších významných osobností. Součástí ocenění je předání poukazu na nákup knih dle vlastního výběru ve výši 3000 Kč. Termín: Konec měsíce března.
 • SKIP má právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže ze strany zúčastněných knihoven. Rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

 

 

Formulář pro Čtenáře roku

Přehled přihlášených knihoven (.pdf)

Událost
 • Soutěž
Čas Úterý 01.03.2011 00:00 do
Čtvrtek 31.03.2011 00:00
Místo Celá ČR
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)