Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Čtenář roku Čtenář roku 2012

Čtenář roku 2012

— Kategorie:

V tomto roce bychom v knihovnách rádi pokračovali v tradici oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v březnu roku 2012 a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2012 budeme v knihovnách oceňovat naše nejvěrnější čtenáře – tj. čtenáře, kteří jsou nejdéle v evidenci našich knihoven! Bez věrných čtenářů nemohou fungovat dlouhodobě ani knihovny. Pozorná péče o naše čtenáře je podstatně výhodnější investicí nežli nákladný marketing. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého nejvěrnějšího čtenáře.

Čtenář roku 2012 - tisková zpráva (.docx)

Rok 2012 vyhlásila Evropská unie „Evropským rokem aktivního stáří a mezinárodní solidarity“. Naši nejvěrnější čtenáři budou aktivní starší lidé a my se chceme touto akcí k mezinárodním aktivitám přihlásit. Spokojení a věrní čtenáři představují naše skutečné bohatství. Pokud očekávání našich čtenářů naplníme a předčíme, budou se do knihoven rádi vracet a navíc se o svoji kladnou zkušenost podělí s dalšími lidmi. Věrní a dlouholetí čtenáři jsou velice citliví na změny v činnosti knihoven. Věrné čtenáře si tedy udržíme jedině zachováním vysoké kvality poskytovaných služeb, na kterou byli z minulosti zvyklí.

Pečlivě vedená evidence čtenářů představuje opravdový poklad, protože knihovnám umožní posunout čtenářskou věrnost o úroveň výše. Je to jedinečný nástroj, jehož pomocí můžeme zvyšovat spokojenost čtenářů. Možností využití evidence čtenářů je bezpočet. Uveďme proto alespoň několik osvědčených postupů pro knihovny:

 • Testování novinek – nové nápady, zkoumáme ze všeho nejdříve, jak se bude novinka zamlouvat našim věrným čtenářům.
 • Děkovné dopisy – přinejmenším jednou za rok můžeme našim věrným čtenářům poslat osobně laděný děkovný dopis.
 • Hromadné emaily – občas můžeme čtenářům rozeslat email s nějakou zajímavou nabídkou.
 • Adresné nabídky – pokud máme o našich čtenářích dostatek informací, můžeme jim předkládat adresné nabídky, které přesně odpovídají tomu, co je zajímá.
 • Akce a setkání – uspořádat nějaké setkání či akci pro věrné čtenáře může být organizačně náročné, ale výsledek za to obvykle stojí.

Jak bude tento výběr Čtenáře roku probíhat?

Knihovna, která vybere svého nejlepšího čtenáře, předá v období od 1. do 15.3.2012 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraný čtenář s oceněním a event. veřejnou prezentací také souhlasil.

SKIP ve spolupráci s firmou Skanska bude tyto aktivity podporovat a medializovat. Z toho důvodu jsme se rozhodli vybrat také Čtenáře roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky.

 • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní elektronický formulář, kde uvede požadované údaje o svém nejvěrnějším čtenáři.
 • Soutěž je určena pouze pro obecní, městské a krajské knihovny.
 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně, souhlasí se svou účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů (např. jméno, věk…a event. fotografie).
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci veřejných knihoven ČR.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a její čtenář svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se plně je dodržovat.
 • SKIP na základě sdělených údajů vybere Čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.
 • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní ocenění nejlepšího čtenáře v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností. Součástí krajského ocenění je předání poukazu na nákup knih dle vlastního výběru ve výši 2000 Kč; tento poukaz věnuje SKIP a Skanska. Termín: třetí týden v březnu 2012.
 • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní celostátní ocenění nejlepšího čtenáře. Předpokládá se účast zástupců knihoven, ministerstva kultury a dalších významných osobností. Součástí ocenění je předání poukazu na nákup knih dle vlastního výběru ve výši 3000 Kč. Termín: Konec měsíce března.
 • SKIP má právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže ze strany zúčastněných knihoven. Rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

Akce oceňování Čtenáře roku 2012 podporují firmy SKANSKA, nakladatelství Triton a knihkupectví Kanzelsberger.

Událost
 • Celostátní akce
Čas Čtvrtek 01.03.2012 00:00 do
Čtvrtek 15.03.2012 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 333
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)