Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Čtenář roku Čtenář roku 2013

Čtenář roku 2013

— Kategorie:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračoval v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

10 let s knihovnou

V roce 2013 knihovny hodnotily své dětské čtenáře – tj. čtenáře, kteří jsou ve věku do 15 let, často navštěvují knihovnu sami nebo v doprovodu rodičů, rádi se účastní aktivit své knihovny, alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů a na požádání své knihovnice (knihovníka) prokážou, že tyto knihy přečetli. V průběhu března byli vyhodnoceni dětští čtenáři nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen 24. dubna v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera.

Jakub HospodářskýCelostátním vítězem akce Čtenář roku 2013 se stal desetiletý Jakub Hospodářský, čtenář Knihovny Václava Štěcha Slaný! „Kubu přivedla do knihovny jeho maminka jako prvňáčka a tady dostal roční registraci a čestnou průkazku do knihovny. Z počátku ho nejvíce zajímal počítač, ale postupně si začal půjčovat knížky, víc a víc. Již v loňském roce vyhlašovali ve Slaném Nejlepšího dětského čtenáře knihovny a Kuba byl na druhém místě. Do knihovny chodí takřka každý den. Schází se tu s kamarády u počítačů a pak si většinou nabere nějaké knížky. Čte od každého něco: dětskou beletrii od I. Březinové nebo M. Kratochvíla, komiksy, knihy o zvířatech, dobrodružné knížky od T. Breziny, "upírárny" od D. Shana, opravdu všechno možné. Kuba se dobře učí a jeho malá sestřička Pavlínka je už také čtenářkou knihovny. V roce 2012 Jakub přečetl 209 knih!“

Akci oceňování Čtenáře roku 2013 podporují firmy SKANSKA a McDonald's

Tisková zpráva ke stažení (.docx)

Pravidla soutěže

Co musí splnit každý soutěžící?

1. Věk 0 – 15 let

2. Přihlášení (registrace) do knihovny

3. Účast na akcích knihovny pro děti (i v doprovodu rodičů)

4. Pravidelné půjčování knih (nejméně 1x měsíčně)

5. Půjčit si nejvíce knih v uplynulém roce a na požádání prokázat, že je přečetl

Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého nejvěrnějšího čtenáře!

Jak bude tento výběr Čtenáře roku probíhat?

Knihovna, která vybere svého nejlepšího čtenáře, předá v období od 1. do 15.3.2013 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraný čtenář s oceněním a event. veřejnou prezentací také souhlasil.

SKIP ve spolupráci s firmou Skanska bude tyto aktivity podporovat a medializovat. Z toho důvodu jsme se rozhodli vybrat také Čtenáře roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky.

  • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní elektronický formulář, kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři.

  • Soutěž je určena pouze pro obecní, městské a krajské knihovny.

  • Soutěžícím se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která je řádně evidovaná v příslušné veřejné knihovně, souhlasí se svou účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů (např. jméno, věk…a event. fotografie).

  • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a její čtenář svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se plně je dodržovat.

  • SKIP na základě sdělených údajů vybere Čtenáře roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.

  • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní ocenění nejlepšího čtenáře v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností. Termín: třetí týden v březnu 2013.

  • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní celostátní ocenění nejlepšího čtenáře. Předpokládá se účast zástupců knihoven, ministerstva kultury a dalších významných osobností. Součástí ocenění je předání poukazu na nákup knih dle vlastního výběru ve výši 3000 Kč. Termín: Konec měsíce března.

  • SKIP má právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže ze strany zúčastněných knihoven. Rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

Událost
  • Celostátní akce
Čas Pátek 01.03.2013 00:00 do
Pátek 15.03.2013 00:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 333
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)