Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Čtenář roku Čtenář roku 2014

Čtenář roku 2014

— Kategorie:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračuje i v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pokračuje i v letošním roce v tradici oceňování nejlepších čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

Čtenář roku 2014 - krajští vítězové

Čtenářská rodina - fotogalerie

Čtenářská rodina

V roce 2014 budou knihovny vybírat své čtenářské rodiny – tj. rodiny, které často navštěvují knihovnu - její samostatní členové nebo společně celá rodina, rodina se ráda účastní aktivit své knihovny, alespoň jednou měsíčně si vypůjčí knihy domů. V průběhu března budou vyhodnoceny čtenářské rodiny nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2014.

20. výročí Mezinárodního roku rodiny 2014

Akci Čtenář roku 2014 podporují firmy SKANSKA a McDonald's

Pravidla soutěže

Co musí splnit každá čtenářská rodina?

1. Rodinu tvoří - máma a táta a děti

2. Přihlášení (registrace) všech členů rodiny do knihovny

3. Účast na akcích knihovny

4. Pravidelné půjčování knih (nejméně 1x měsíčně)

5. Půjčit si nejvíce knih v uplynulém roce

Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svoji čtenářskou rodinu!

Jak bude tento výběr Čtenářské rodiny probíhat?

Knihovna, která vybere svoji nejlepší čtenářskou rodinu, předá v období od 1. do 15.3.2013 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny. Samozřejmou podmínkou by mělo být, aby vybraná čtenářská rodina s oceněním a event. veřejnou prezentací také souhlasila.

SKIP ve spolupráci s firmou Skanska a McDonald´s bude tyto aktivity podporovat a medializovat. Z toho důvodu jsme se rozhodli vybrat také čtenářskou rodinu roku v rámci jednotlivých krajů a nakonec i celé republiky.

  • Knihovna, která má zájem, aby její čtenářská rodina byla hodnocena v krajském nebo celostátním kole, vyplní elektronický formulář, kde uvede požadované údaje.

  • Soutěž je určena pouze pro obecní, městské a krajské knihovny.

  • Soutěžícím se mohou stát fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou řádně evidované v příslušné veřejné knihovně, souhlasí se svou účastí v této soutěži a souhlasí také se zveřejněním nezbytných osobních údajů (např. jméno, věk…a event. fotografie).

  • Účastí v soutěži vyjadřuje knihovna a její rodina svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se plně je dodržovat.

  • SKIP na základě sdělených údajů vybere čtenářskou rodinu roku pro jednotlivé kraje a na celostátní úrovni.

  • SKIP ve spolupráci s knihovnami příslušného kraje zajistí slavnostní ocenění nejlepší čtenářské rodiny v každém kraji. Předpokládá se účast zástupců knihoven, kraje a dalších významných osobností. Termín: třetí týden v březnu 2013.

  • SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní celostátní ocenění nejlepší čtenářské rodiny. Předpokládá se účast zástupců knihoven, ministerstva kultury a dalších významných osobností. Termín: Konec měsíce března.

SKIP má právo výsledného posouzení splnění podmínek soutěže ze strany zúčastněných knihoven. Rozhodnutí SKIP v této věci je konečné bez možnosti odvolání. Účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou.

Událost
  • Celostátní akce
Čas Sobota 01.03.2014 00:00 do
Pondělí 31.03.2014 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)