Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Maraton čtení Maraton čtení

Maraton čtení

— Kategorie:

Autoři čtou svá díla v knihovnách

skanska175.pngJednou z hlavních aktivit, na kterou by se knihovny mohly zaměřit v průběhu Března – měsíce čtenářů 2011 je „Maraton čtení“. Cílem této akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo by se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře.

Rádi bychom v této souvislosti také propagovali autory a díla, která budou nominována do soutěže o nejlepší českou knihu Magnesia Litera 2011 http://magnesia.netport.cz/ Organizátoři Magnesie Litery, vyzvou nominované autory, aby co nejvíce využili knihovny v propagaci svých děl. Na jednotlivé autory zprostředkujeme kontakty. Je také možné také využít nabídku Literárních novin (.doc).

SKIP a Skanska podpoří letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit 150 000,- Kč.

Pravidla pro získání podpory:

1. Žádající knihovna je členem SKIP. Malé knihovny s pracovní kapacitou do jednoho úvazku mohou požádat o podporu za předpokladu, že pracovník knihovny je individuálním členem SKIP.

2. Za knihovnu, která nemá právní subjektivitu, požádá o podporu její provozovatel (dále jen „žadatel“).

3. Knihovna může získat podporu pouze na jednu akci.

4.  Akce s uskuteční v období od 1. do 30.3.2011.

5. Základní podmínkou pro rozhodnutí o finanční podpoře je bezchybné a úplné vyplnění formuláře Žádosti o podporu Maratonu čtení.

6. Žádost je možno podat nejpozději do 14.2.2011.

7. Základní pravidla hodnocení žádostí o podporu:

Termín podání žádosti (žádosti budou přijímány až do vyčerpání stanoveného finančního limitu).

Dodržení pravidel pro získání podpory.

8. SKIP nejpozději do 18.2.2011 oznámí žadateli rozhodnutí o přidělení podpory.

9.      Žadatel umístí na pozvánky, program a další propagační materiály spojené s uspořádáním akce logo SKIP a Skanska (ke stažení: loga SKIP, loga SKANSKA, šablona ve formátu .doc).

10.  Žadatel, kterému bylo oznámeno rozhodnutí o přidělení podpory, zašle na adresu SKIP nejpozději do 14 dnů po uskutečnění akce fakturu, jejíž konečná hodnota nepřevýší částku 3000,- Kč. Splatnost faktury: 14 dnů.

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

11.  Do fakturované částky mohou být zahrnuty pouze tyto výdaje:

Jízdné uhrazené za autora nebo lektora

Náklady na ubytování autora nebo lektora

Náklady na odměnu autora nebo lektora

Jiné náklady nebudou uznány

12.  Přílohou faktury bude stručná zpráva o provedení akce (maximálně 15 řádek), pozvánka na akci, kopie proplacených dokladů, např. jízdenky, smlouva s autorem, faktura, doklad o ubytování apod. Bez těchto dokladů nebude faktura proplacena.

13.  SKIP po ověření všech náležitostí fakturu proplatí do 14 dnů.

Událost
  • Soutěž
Čas Úterý 01.03.2011 00:00 do
Čtvrtek 31.03.2011 00:00
Místo Celá ČR
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)