Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2017/2018 Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Svaz Knihovníků a informačních pracovníků ČR v rámci 10. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka vyhlašuje autorskou soutěž pro spisovatele a ilustrátory dětských knih.

Už jsem čtenář

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka probíhá v českých knihovnách už od roku 2008/2009. Autorkou myšlenky byla Ivana Hutařová ze Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež NPMK J. A. Komenského v Praze. Cílem je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí, podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních měsíců školní docházky. Ti, kteří projdou projektem úspěšně, dostanou na konci školního roku jako projev uznání bezplatně knížku, která je vytvořena speciálně pro ně a nedá se nikde v běžné knihkupecké síti koupit. Autory dosavadních knížek pro prvňáčka jsou renomovaní čeští spisovatelé Ivona Březinová, Jiří Kahoun, Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Radek Malý, Magdalena Wagnerová, Jiří Žáček, Klára Smolíková a Martin Šinkovský a ilustrátoři Vlasta Baránková, Jiří Fixl, Eva Sýkorová-Pekárková, Renáta Fučíková, Alžběta Skálová, Pavel Sivko, Vhrsti, Bára Buchalová a TICHO 762. Na vydání knížky spolupracuje SKIP s projektem Čtení pomáhá a s majitelem nakladatelství Triton, MUDr. Stanislavem Juhaňákem. Cílem soutěže je získat kvalitní díla pro vydání Knížky pro prvňáčka v r. 2018, ev. letech dalších. Soutěž probíhá od 24. dubna do 31. července 2017 a je otevřená všem spisovatelům a ilustrátorům, kteří vyhoví níže stanoveným kritériím. Dílo musí být dosud nepublikované a smluvně nevázané v jiném vydavatelství. Po jazykové, literární a výtvarné stránce musí být text a obraz přiměřený dovednostem začínajících čtenářů, po obsahové stránce musí být vhodný pro děti ve věku 7-8 let. Porota bude rovněž hodnotit poetičnost, hravost, etický přínos, autorský nápad aj. Spisovatel a ilustrátor, které vybere odborná porota SKIP, budou vyzváni k dopracování své knihy. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků.

Pravidla soutěže

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zasláním díla do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas s těmito Pravidly.

Pořadatel soutěže

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen „SKIP“), se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 190/5, PSČ 110 00, IČ 40765407.

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

  • dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím
  • po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let
  • přiměřené dovednostem začínajících čtenářů
  • o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer
  • doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi
  • prózou či poezií
  • v českém jazyce

Díla nesplňující uvedené podmínky nebudou přijata do soutěže. Pořadatel si zejména vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním, pohoršujícím, diskriminujícím, ponižujícím, zesměšňujícím či jinak závadným obsahem.

Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek.

Způsob zasílání soutěžních děl

Soutěžní dílo může do soutěže přihlásit pouze jeden z jeho autorů, a to se souhlasem druhého autora díla. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas.

Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu roman.giebisch@nkp.cz do 31. července 2017.

Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

Díla bude posuzovat odborná porota, kterou jmenuje pořadatel soutěže. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Porota vybere vítězné dílo a stanoví pořadí dalších děl, vhodných k případnému vydání v následujících letech. Porota si též vyhrazuje právo rozhodnout, že žádné z děl není vítězné.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR.

Vydání díla

Autorům vítězného díla pořadatel zašle do 30. 9. 2017 návrh smlouvy na vydání díla.

Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let.

Součástí smlouvy s autorem ilustrací bude závazek doplnit 1 barevnou ilustraci na obálku a 1 barevnou dvoustranu. Součástí smlouvy s autorem textu mohou být požadavky na drobné úpravy textu.

Díla zařazená porotou na dalších místech mohou být dle rozhodnutí pořadatele a po dohodě s autory postupně vydána za obdobných podmínek v následujících letech.

V Praze dne 23. dubna 2017

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
předseda SKIP

Akce dokumentů