Stravování

Stravování si účastníci zajišťují individuálně.

Pro všechny účastníky proběhne 13. 6. Společenský večer spojený s rautem v Klementinu.

Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno zdarma v rozsahu - káva, čaj, voda.

Akce dokumentů