Návod

Pro přidání nové akce použijete odkaz Přidat novou akci (nad seznamem akcí vpravo). Otevře se jednoduchý formulář, kde vyplníte váš  e-mail, název akce a ověřovací kód. Poté na uvedený email obdržíte mail s linkem, který vás přivede do  editačního formuláře, kde vyplníte další údaje o akci.

Pro úpravu záznamu akce příslušný záznam kliknutím na název otevřete, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, který jste uvedli, vám opět přijde link, po jehož otevření můžete záznam editovat.

Přehled je v testovacím provozu: v případě potíží s vyplňováním formuláře, či s připomínkami se můžete obrátit na mail martin.ledinsky@me.com

 

LIB CON 2018

Událost Konference
Čas 02.11.2018
od 08:30 am do 07:00 pm
Místo Sokolovna Hostivice
Jméno
Kontaktní telefon +420774442214
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

5. ročník trendové konference z oblasti informační vědy knihovnictví

Místo konání:
Sokolovna Hostivice  - Středočeský kraj
(Tyršova 201, Hostivice)

Hostivice bude opět místem pro trendovou knihovnickou konferenci LIB CON. Její pátý ročník bude opět protnutím knihovnictví, informační vědy s mnoha obory včetně jejich nezastupitelné role v informační společnosti.

Program:

9.00 Úvodní slovo

9.05 RNDr. Tomáš Řehák - Knihovny v době postfaktické

9.45 Mgr. Lenka Chudomelová - Demagog.cz: politický facktchecking a trendy v ověřování informací

10.30 Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.- Knihovny v diktátorských režimech

11.15 Ing. Jiří Kučera - Městská knihovna Hostivice v historických souvislostech

11.45 OBĚD + prohlídka Zámku Hostivice + prohlídka MK Hostivice

13.45 Doc. PhDr. Richard Papík, Ph. D. - Lidské zdroje, nebo stroje v informačním světě?

14.30 Ing. Mgr. Pavel Synek - Open Access a hodnocení kvality vědeckých informací

15.15 Ing. Martin Potančok, Ph.D. - Data a jejich hodnota

16.00 Přestávka

16.15 JUDr. Milan Listík, M.JAE - GDPR v knihovnách. První zkušenosti

17.00 Mgr. Petr Naske - Digitální a čtenářská gramotnost - příležitosti pro mezioborový dialog a spolupráci

17.45 Kristina Černá, Anděla Mansfeldová, Ing. Michaela Waldhauserová - Posilování role knihoven v procesu vzdělávání: případová studie MK Hostivice

18.30-??? Knihovnický happening a networking - spousta rozhovorů, čas na seznámení, dobré víno a jídlo.

 

Občerstvení zajištěno v průběhu celého dne.

Typ akce: Konference

Pro koho je akce určena:
všechny

Pro jaký typ knihoven:
všechny typy knihoven

Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Termín pro registraci:  01.11.2018

Učastnický poplatek:  490 Kč    pro členy SKIP:  390 Kč

Poznámky:
Snížený poplatek: 390 Kč Veřejné instituce (knihovny, školy, města, obce, VO) 600 Kč Účast 2 osob ze stejné veřejné instituce

Více informací o této události...

Edit librarian event

Akce dokumentů