Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Čtenářská pregramotnost v praxi

Čtenářská pregramotnost v praxi

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pořádá 11. května 2018 odborný seminář Čtenářská pregramotnost v praxi. Akce se koná v zasedací místnosti NK ČR, 1. patro, ředitelská chodba od 10.00 hod.

Čtenářská pregramotnost je soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v době do šesti let věku, která respektují veškerá vývojová specifika daného období. Nejedná se tedy o systematické učení se číst a psát, ale o vytváření předpokladů pro čtenářskou gramotnost. Zahrnuje vnitřní motivaci ke čtení, budování si vztahu ke knihám a porozumění čtenému textu, rozvoj mluvené řeči, grafomotorická cvičení, podporu pravolevé orientace a aktivní naslouchání. Důležitý je rozvoj slovní zásoby, vizuální a sluchové paměti....

Od března 2018 bude 10 000 nově narozených občánků ve 120 obcích (vsích a městech) ČR uvítáno na svět také knihovnami, přesněji řečeno speciálními knižními dárky pro děťátko i jeho rodiče. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) se tak připojil zatím pilotní akcí „S knížkou do života“ k mezinárodnímu projektu na podporu čtenářství BOOKSTART. Země, jež se do projektu zapojily, pozitivně hodnotí jeho přínos k rozvoji duševních a mentálních schopností dětí a zlepšení kompetencí rodičů při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti dětí.

PROGRAM:

10.00. PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. - Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

11.00. Mgr. Lexová Karin - Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Polední přestávka /20 min/

12.00. Košťálová Jarmila - Knihovna města Ostravy

13.00. PhDr. Václav Mertin - Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu:

s pozdravem

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz
www.nkp.cz

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce