Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Mezinárodní spolupráce Studijní cesty Průvodní list pro účastníky

Průvodní list pro účastníky

Výkonný výbor SKIP schválil v únoru 2005 Průvodní list zahraniční cesty člena/členky Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky [DOC].

Jeho včasné a náležité vyplnění pomůže všem zainteresovaným stranám – účastníkům, komisi pro zahraniční styky, regionům – připravit cestu, případně reciproční návštěvu ze zahraničí tak, aby nedocházelo ke vzniku nepříjemných krizových situací, jež by vedly až k neúspěchu zamýšlené cesty. Při vyplňování "průvodky" berte prosím v úvahu, že nejde o vyplnění formální, ale takové, aby z údajů bylo zřejmé, co je napevno a úplně zajištěno a co je ještě třeba řešit.

V případě nejasností se prosím obraťte na předsedu Komise SKIP pro zahraniční styky Zdeňka Matušíka, popř. na sekretariát SKIP.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce