Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Zápisy z jednání PVV SKIP Do roku 2016 Zápis z 8. zasedání PVV SKIP - 25. června 2014

Zápis z 8. zasedání PVV SKIP - 25. června 2014

Přítomni: kol. Bílková, Giebisch, Hubertová, Matušík, Mudrová, Sabelová
Omluveni: kol. Hájková, Nivnická, Richter, Štěrbová, Zoubek

Program:
1. Schválení zápisu, Schválení členství ve SKIP p. R. Warda
2. Aktivity SKIP 2014
3. Spolupráce SKIP s partnery
4. Zahraniční spolupráce
5. Příprava výjezdního zasedání VV SKIP
6. Předávání informací z VV SKIP členům SKIP
7. Různé

1. Schválen zápis z předchozího jednání PVV a program 8. zasedání PVV.
1.2 PVV schválilo členství cizího státního příslušníka p. Roba Warda. Pan Ward se stává členem regionu 01.

2. Aktivity SKIP 2014
2.1 MARK
Termín nominací - 30.6.2014. Členové komise: kol. Štěrbová (předsedkyně), Nivnická, Sabelová, Wolna, Papík a nově od letošního roku kol. Güttnerová z MěK Litvínov a R. Dub z MěK v Písku. V návrhu je předání ceny při slavnostním udílení Knihovny roku, to však musí schválit MK ČR.

2.2 Městská knihovna roku 2014
Termín přihlášek – 30.6.2014. Celkem přišlo 34 přihlášek. Od r. 2014 pracuje komise v novém složení: kol. Hubertová, Mgr. Konvalinková, Ing. Princ ze Skanska a Mgr. Knotová ze SMO. Zvláštní cena – hledáme sponzora.

2.3 Kamarádka knihovna – 5. ročník
Termín přihlášek do soutěže – 15.7. 2014. V letošním ročníku připravila firma 3M pro děti místo tradičních vysvědčení komiksový formulář. Distribuce bude zahájena během prázdnin. Záštitu nad soutěží udělilo MK ČR. Bližší informace k soutěži http://www.kamaradkaknihovna.cz

2.4 Čtenář roku
Téma pro rok 2015 - Táta čtenář. Předsednictvo pověřuje přípravou kritérií kol. Sabelovou. Návrh – vydat k Týdnu knihoven speciální edici Školy na ruby „pro tatínky“, a tím provázat obě aktivity.

2.5 Biblioweb
12. 6. proběhlo v NK ČR jednání nové komise. Od r. 2014 pracuje ve složení A. Fojtů – předsedkyně komise, P. Cimbálník, J. Kaňka, S. Kavanová, R. Pavlíček. Komise připraví do září 2014 nová pravidla soutěže.
PVV na svém zasedání přijalo následující podmínku: Vítězná knihovna se nesmí v následujících 3 létech účastnit soutěže.
Předsednictvo se dále zabývalo dalšími navrženými změnami pravidel soutěže – např. rozšířením zaměření soutěže i na kvalitu sociálních sítí knihovny (facebook) a doplnění komisi o jednoho člena – uživatele webu.

2.6 Noc s Andersenem
1.7. se uskutečnilo jednání zástupců předsednictva (kol. Štěrbová, Nivnická, Šlesingerová a Giebisch) s kol. Hanáčkovou a Čápovou. Z jednání vyplynula nutnost hledat nové zdroje financování NsA. Kol. Giebisch postupně oslovuje možné sponzory (Nadace Jistota KB, Nadace ČEZ, Nadace Agrofert, Nadace The Kellner Family Foundation).

2.7 Setkání seniorů
Uskutečnilo se 17. – 19. 6. v Praze.  Přišly velmi pozitivní ohlasy. V roce 2015 setkání hostí Knihovna města Olomouce.

2.8 Sekce 60+
Informace o sekci a přihláška na http://www.skipcr.cz/odborne-organy/60

2.9 Týden knihoven 2014
Distribuce plakátů a záložek proběhne i letos za spolupráce krajských knihoven. Z technických důvodů (rekonstrukce Klementina) se nebude konat letošní Knihovnický happening. Další informace http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven/tyden-knihoven-6.-12.-rijna-2014-18.-rocnik Registrační formulář http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2014 Termín registrace: 20. 9. 2014.
Maraton čtení – opět s podporou nadace Čtení pomáhá (bude vyhlášeno o prázdninách).

2.10 Seminář Zaměstnavatelské sekce
Seminář na téma Nový Občanský zákoník v praxi proběhne v termínu 20. – 21.10.   v Městské knihovně v Jihlavě. Další informace a přihláška: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/zamestnavatelska-sekce/akce/novy-obcansky-zakonik-v-praxi-seminar-pro-reditele-a-manazery-knihoven

2.11 Granty z K21
Vyúčtování dotace zašlete kol. Kvasničkové nejpozději do 31.10.2014. Pokyny pro příjemce grantu SKIP, včetně pokynů k vyúčtování byly součástí zápisu ze 7. zasedání PVV.   Formulář vyúčtování – viz samostatná příloha tohoto zápisu.

2.12 Knihovnická dílna 2014
se bude konat 2. – 3.10. v Malém sále Městské knihovny v Praze. Program – viz Příloha č. 1. Součástí programu dále bude prezentace k novým pravidlům soutěže Biblioweb (A. Fojtů).

3. Spolupráce SKIP s partnery
3.1 Spolupráce se Seznam.cz
Velmi dobrá spolupráce, opravy jsou obratem uveřejněny. Fotografie a souhlas s poskytnutím a uveřejněním fotografií mohou knihovny i nadále posílat kol. Giebischovi. Žádáme předsedy RV o aktualizaci údajů v adresáři. Během srpna budou tyto podklady předány do Seznamu.

3.2 Virtuální prohlídky knihoven
je možné vytvořit ve spolupráci s Google (např. Knihovna města Mladá Boleslav https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=Knihovna+Mlad%C3%A1+boleslav )

3.3 SČKN
SKIP obdržel dopis, v němž se SČKN ohrazuje proti iniciativě Právo na e-čtení a projevem nesouhlasu s tím, že SKIP tuto akci podpořil. 27.5. byl SČKN zaslán dopis s vysvětlením našeho názoru a s návrhem na vytvoření společné platformy SKIP a SČKN pro další jednání k této problematice. Dohodnut termín společné schůzky na 8. 9. 
Jednání se bude týkat i možné podpory SČKN akce Den pro dětskou knihu.

4. Zahraniční spolupráce
4.1 Kol. Matušík se zúčastnil 103. Deutsche Bibliothekartag v Brémách

4.2 Studijní cesta po německých knihovnách
se uskuteční v termínu 27.-30.10. Další informace a program viz Příl. č. 2.

4.3 Návštěva členů BIB v Praze
V termínu 1.- 4. 10. navštíví Prahu 26 knihovníků – členů Berufsverband Information Bibliothek e. V. Společné setkání s představiteli SKIP se uskuteční 3.10. v Národní knihovně.

5. Příprava výjezdního zasedání VV SKIP
Jednání se bude konat 13. – 14. 11. v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.
1. den proběhne zasedání VV SKIP,
2. den se uskuteční odborný seminář na téma půjčování e-knih v knihovnách, AZ
Organizačně zajistí kol. Z. Hájková.

6. Předávání informací z VV SKIP členům SKIP
PVV odsouhlasilo zveřejňování zápisů ze zasedání PVV a VV SKIP na webu SKIP.

7. Různé
7.1 IROP a MK ČR
Snaha o to, aby budoucí strukturální fondy umožňovaly získání podpory v oblastech výstavby, rekonstrukcí a vybavení budov knihoven. V současnosti se podpora týká památek UNESCO, kulturních a přírodních památek a podpory infrastruktury pro kulturu – to je určeno pouze knihovnám zřizovaných státem. MK ČR (Ing. Novák) přislíbilo součinnost (přidat knihovny do IROP nebo do V+V).
Malé knihovny – projekty do 1 – 1.8 mil. Kč je možné financovat z programu SMO.

7.2 Jednání tripartity 25.6.2014 – za SKIP se zúčastnila kol. Jarkulišová.

7.3 Bannery SKIP
Připravujeme hromadný dotisk bannerů – kol. Giebisch osloví předsedy regionů a zjistí jejich požadavky.

7.4 Škola naruby
Regionální organizace SKIP Moravskoslezského  a Olomouckého kraje opět nabízí čtenářské deníčky. Knihovnám, které si deníčky objednají bude MěK Český Těšín fakturovat 15,- Kč/ks + poštovné. Kontakt : Jarmila Kajzarová kajzarova@knihovnatesin.cz

7.5 Kurz e-LKA 1
Jazykový kurz pro knihovníky a studenty knihovnictví zaměřený na oborovou angličtinu, který připravuje Masarykova univerzita. SKIP byl osloven s žádostí o finanční podporu – cca 30 tis. V letošním roce již podpora není možná – v rozpočtu s ní nebylo počítáno.

7.6  Literární výročí v roce 2015
150 let od vydání Alenky v kraji divů
100. výročí narození J. Drdy
150. výročí narození J. R. Kiplinga

Termíny zasedání předsednictva VV SKIP v roce 2014:
17.9., 15.10., 10.12.  vždy  v 10.00 hod. v kanceláři Dr. Richtera

Zasedání VV SKIP:
13.-14.11. výjezdní zasedání  (JVK České Budějovice )

25. 6. 2014
Zapsala : B. Štěpánová
Schválil: V. Richter

Příloha č. 1 Program Knihovnické dílny 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 – MOTTO KNIHOVNA PRO RODINU/RODINY nebo KNIHOVNA PRO KVALITU ŽIVOTA NEJEN V RODINĚ 
Nástřel programu

Čtvrtek 2.10.2014


13.00 – 13.15

Zahájení

13.15 – 14.15

Představení vítězných Knihoven roku (roč. 2011, 2012, 2013)

14.15 – 15.00

MVS aktuálně – Vít Richter  (Praha)

15.00 – 15.15

pauza

15.15 – 15.45

Služby knihoven knihovnám – Vladana Pillerová (Praha)

15.45 – 16.15

Nová sekce SKIP 60 + - knihovny a práce se seniory – Hana Mazurová (Chrudim)

16.15 – 16.45

Dialog mezi generacemi  (projekt BIDI) – Zlata Houšková (Čestice)

16.45 ….

Ukončení prvního dne…

Časově nespecifikováno – prosím navrhněte ideální čas odjezdu, přesunu – volitelné, nepovinné

Prohlídka některé z nových poboček Městské knihovny v Praze – Lužiny, Holešovice….

Pátek 3.10.2014


9.00 – 10.00

ROI – praktická ukázka pro menší knihovny , Tomáš Řehák (Praha)

10.00 – 10.30

Webové prezentace knihoven, Biblioweb – Pavel Cimbálník

10.30 -11.00

Spolupráce mateřských center a knihoven – zástupce mateřských center (prezentace výsledků průzkumu)

11.00 – 11.15

pauza

11.15 – 11.45

Zkušenosti s prorodinnými aktivitami v Rožnově pod Radhoštěm – Pavel Zajíc (Rožnov p.R.)

11.45 – 12.15

Když je knihovna pro celou rodinu – Ladislav Zoubek (Děčín)

Příloha č. 2

Studijní cesta - Německo 2014
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zve zájemce na tradiční studijní cestu, tentokrát do nových či rekonstruovaných, resp. i jinak pozoruhodných knihoven v Německu. Tipy programu nám kolegiálně poskytl Goethe Institut v Praze. Cesta se uskuteční ve dnech 27. 10. -30. 10. 2014. Bližší informace o programu v příloze.
Předpokládaná cena zájezdu při plně účasti (45 osob) 7000 Kč, a to podle nákladů na ubytování (To uvažujeme dle přání z dřívějších cest jako hotelové, příp. solidní hostelové, dvoulůžkové - zpřesnění částky bude provedeno po definitivním potvrzení noclehů. V roce 2013 vyšly celkové náklady na cestu při čtyřech noclezích v rakouských hotelích 6040 Kč.) Úhrada zálohy (ve výši 4000 Kč - předpokládaná cena ubytování) zájezdu musí být provedena do 15. 9. (konkrétní pokyny budou vydány na přelomu srpna/září). Storno poplatek ve výši 2 000 Kč (pokud nebude zajištěn náhradník/ice).
Přihlášky zasílejte na adresu: zdenek.matusik@nkp.cz v kopii na skip@nkp.cz. Účastníci studijní cesty budou zařazování v pořadí, v němž dojdou přihlášky; zkušenosti ukazují, že i náhradníci mají šanci. Při zařazování budou přednostněuspokojení individuální členové SKIP, dále pracovníci členských institucí SKIP.
Potvrzení došlé přihlášky obdrží zájemci v krátkém odstupu, včetněstatusu přihlášky. Výzvy k zaslání závažné přihlášky budou zaslány v průběhu srpna.
Kontakty: zdenek.matusik@nkp.cz a skip@nkp.cz.
Program:
Stadtbibliothek Stuttgart [Městská knihovna Stuttgart]
Knihovna roku 2013 (v Německu)
Novostavba korejského architekta Eun Young Yi (krychle ze skleněných tvárnic). (2011) Nový bibliobus Moritz
Novinky v přístupech:  „Knihovna jako multimediálně místo učení“
Zajímavost: inovativní soubor služeb „Knihovna pro nespavce“
http://www.goethe.de/wis/bib/dos/bip/bwb/de8395345.htm
http://www.librarybuildings.info/germany/stuttgarts-municipal-library
http://web.zhbluzern.ch/liber-lag/PP_LAG_14/Thursday/3_Do_Brunner-Stuttgart_LAG-140508.pdf

Stadtbibliothek Ulm - Zentralbibliothek [Městská knihovna Ulm, Ústřední knihovna]
Budova: pyramidální tvar se zcela prosklenou fasádou (2004)
Novinky v přístupech: „Digitální svět“,úspěšná Onleihe (e-půjčování)
http://www.ulm.de/kultur_tourismus/bibliotheken_und_literatur/bilder_der
_zentralbibliothek.30698.3076,3963,3669,30713,30591.htm?
id_parent=30591&skip=0

http://www.goethe.de/wis/bib/dos/bip/bwb/de116829.htm

Stadtbücherei in Biberach an der Riß [Městská knihovna v Biberach an der Riß]
Knihovna roku 2009 (v Německu)
Knihovna se opakovaně umisťuje na prvním či předním místě v rámci BIX (Bibliotheksindex – benchmarking).
Budova: v roce 1999 postavena ve stylu připodobňujícím se historickému centru
http://www.biberach-riss.de/index.phtml?La=1&mNavID=1515.28

Neue Stadtbücherei Augsburg [Nová knihovna Augsburg]
Budova: innovativní architektura s pozoruhodným řešením světla a klimatizace (2009)
Nové přístupy:Dům otevřený všem občanům: aktivity navenek"Čtení, učení, život" [„Lesen, Lernen, Leben“], dovnitř: orientace na partnerství (součinnost ve spojení s dalšími organizacemi ve městě)  
Nová městská knihovna vznikla na základě požadavků občanů
http://www.stadtbuecherei.augsburg.de/

Stadtbibliothek am Gasteig, München [Městská knihovna na Gasteigu, Mnichov]
(Mj.:) Nově zařízené hudební oddělení, největší hudební knihovna v komunální sféře v Německu. Nejobsáhlejší odborná knihovna pro filatelii a poštovní dějiny v Evropě. 
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/bibliotheken/musikbibliothek/
http://www.goethe.de/wis/bib/dos/bip/bay/de3051359.htm

Bayerische Staatsbibliothek München [Bavorská státní knihovna Mnichov]
Součást "Virtuální národní knihovny Německa" (s odpovědností za publikace 16. století). První ze středoevropských knihoven uzavřela dohodu o spolupráci s Google na digitalizaci historického fondu a výsledky rovněž poskytuje veřejnosti.
Uživatelům poskytujevšestranné inovativní služby.
http://www.bsb-muenchen.de/index.php

Stadtbibliothek  im Bildungscampus Nürnberg [Městská knihovna v Kampusu vzdělání, Norimberk]
Zajímavost v koncepci budovy: nový svět učení v knihovně
Novinka v přístupech: pojetí značky a komunikace městské knihovny  (ředitelka pí Sträter o tom přednášela na semináři v GI v únoru 2014)
Zajímavá interkulturní činnost knihovny
http://www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/

Stadtbibliothek im Salzstadel Straubing [Městská knihovna v Solném skladu Straubing]
Budova: Knihovna (+ archiv + vzdělávací centrum] umístěny v rekonstruované 500 let staré budově na břehu Dunaje s cennými historickými krovy, do kterých byly prostory knihovny zakomponovány.
http://www.stadtbibliothek-straubing.de/

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce