Nacházíte se zde: Úvod

Soutěž Městská knihovna roku 2020

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již 11. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

  • Celostátní akce Soutěž
  • Středa 01.01.2020 00:00 Středa 30.12.2020 23:00.

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2020/2021

SKIP ČR vyhlašuje třináctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

  • Celostátní akce
  • Neděle 01.11.2020 00:00 Středa 30.12.2020 23:00.

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

  • Konference
  • Středa 02.12.2020 09:00 Středa 02.12.2020 16:00.