Nacházíte se zde: Úvod

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2019/2020

SKIP ČR vyhlašuje dvanáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

  • Celostátní akce
  • Pátek 01.11.2019 00:00 Úterý 30.06.2020 00:00.

Workshop Wikidata pro knihovníky

Cílem workshopu je seznámit účastníky se systémem Wikidata a možnostmi jeho využívání v knihovnicko-informační praxi.

  • Dílna
  • Pátek 01.11.2019 10:00 Pátek 01.11.2019 13:00.

20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

2. až 4. prosince 2019 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

  • Konference
  • Pondělí 02.12.2019 00:00 Středa 04.12.2019 00:00.

Revizor

  • Divadlo
  • Pondělí 09.12.2019 19:00 Pondělí 09.12.2019 21:00.