Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít

Český komitét Modrý štít

Modrý štít

Aktualita

Semináře

Pomoc při krizových situacích

Základní dokumenty Modrého štítu

Členové Českého komitétu Modrý štít

Odborné akce

 

Zájemci o spolupráci z oblasti knihoven se mohou hlásit u Ing. Petry Vávrové, Ph.D., Národní knihovna ČR, Centrální depozitář NK ČR, Štěrboholská 55, 102 00 Praha 15 - Hostivař, tel. 02/810 13 314, email: petra.vavrova@nkp.cz

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

Novou publikaci vydal NPU-UP ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS.
Prodej v obvyklých místech (za doporučených 60 Kč)

V elektronické verzi si obsah můžete prohlédnout zde:
http://www.npu.cz/download.php?
FNAME=1198226060.upl&ANAME=elpubl071221icomos.pdf

(pdf 0,7 MB)

V obsáhlém svazku jsou zčásti zahrnuty významné dokumenty vydané již dříve, ale dnes těžko dostupné, nebo publikované odděleně, bez možnosti hodnotit je v potřebných souvislostech. S vědomím závaznosti některých formulací, které jsou v kondenzované podobě oficiálních dokumentů obtížně převoditelné do češtiny, jsou všechny zařazené překlady paralelně (na protistraně) provázeny originálním zněnim v anglické verzi (většina dokumentů je v originálu přístupná též ve francouzštině, některée i v dalších významných světových jazycích). Starší překlady byly upřesněny odbornými lektory.
Některé dokumenty jsou ovšem v češtině veřejně přístupné vůbec poprvé.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce