Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách

Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách

— Kategorie:

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádá konferenci Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách, Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 – Chodovec, Archivní 4, 24. října 2017

10.00–10.15

Uvítání účastníků konference a úvodní slovo

Jana Součková, Český komitét Modrého štítu a Eva Drašarová, Národní archiv

10.15 –10.45

Ochrana movitého kulturního dědictví z pohledu mezinárodní legislativy

PhDr. Magda Němcová, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

10.45–11.15

Závazky vyplývající z Haagské úmluvy : Bilance toho, co jsme úmluvě stále ještě dlužni

Mgr. Jiří Vajčner, PhD., odbor památkové péče MK ČR

11.15–11.30

Aktuální trendy v oblasti kyberbezpečnosti

Andrea Kropáčová, Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ

11.30–12.00

Preventivní konzervace digitálních nosičů : Současné technologie a jejich nároky

Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum

12.00–12.30

Pulty centralizované ochrany a jejich úloha při ochraně význačných objektů

pplk. Ing. Jan Řehořovský, Policie ČR

12.30–13.00

Diskuze

13.00–14.00

Přestávka na oběd

14.00–14.30

Mezinárodní připravenost na havárie jako model pro vzdělávací projekty na regionální úrovni či místní úrovni

Mgr. Anna Czajka, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Centrální archiv ve Varšavě)

14.30–15.00

Záchrana dokumentů ze zříceného Městského archivu v Kolíně nad Rýnem : Pohled na fungování německého krizového řízení

Mgr. Jiří Smitka, SOA Praha

15.00–15.30

Knihovny : Co děláte během živelné katastrofy? Srovnání doporučení a postupů z doby velkých povodní 2002 a současného stavu

Mgr. Tomáš Foltýn a Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR

15.30–16.00

Metodika uchování předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti : Koncepce, metodika, legislativa

Ing. Pavel Jirásek, Technické muzeum v Brně

16.00–16.30

Spolupráce s Policií ČR při identifikaci dohledaných zcizených předmětů umělecko-historické povahy

Ing. Šárka Radostová, Národní památkový ústav

16.30–17.00

Diskuze

17.00

Diskuze a ukončení konference

Účastnický poplatek 300 Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Registrace na seminář zde: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/formular-krizove-plany

Událost
  • Seminář
Čas Úterý 24.10.2017 10:00 do
Středa 25.10.2017 17:00
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce