Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Mezinárodní rada muzeí ICOM

Mezinárodní rada muzeí ICOM

 

null

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. Byla založena roku 1946 z iniciativy Chaucey J. Hamlina (USA) a Georgess Sallese (Francie). Od svého založení se rozrostla na téměř 13 000 členů, individuálních (muzejní pracovníci) nebo institucionálních (muzea a příbuzné instituce) ve 148 zemích. Má 116 národních výborů, 25 mezinárodních komisí a 12 přidružených organizací zastupujících všechny druhy muzeí - vědy a techniky, umění, archeologie a historie, etnografie, přírodních věd atd., jakož i instituce podobného zaměření, např. zoologické zahrady, akvária, botanické zahrady. Členem ICOM se může stát každý odborný pracovník muzea, který sdílí program organizace, je ochoten se podřídit jejímu statutu a etických zásadám a platí pravidelně stanovené roční příspěvky. Kromě příslušnosti k národnímu výboru má každý člen právo a možnost účastnit se jako člen s volebním právem práce jedné mezinárodní odborné komise, kterou si zvolí podle své specializace a zájmu. V další odborné komisi může pracovat, avšak nemá právo volit ani být volen.

Adresa sekretariátu ICOM v Paříži:
ICOM Secretariat
Maison de l# UNESCO
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel.: +33 1 47340500
Fax: +33 1 43067862
E-mail: secretariat@icom.org
http://www.icom.org/

Cílem národních výborů ICOM a jejich regionálních sdružení je podporovat muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvyšování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků. Tyto cíle jsou naplňovány především koordinační činností, šířením informací o dění a stavu oboru v celosvětovém měřítku, sjednáváním spolupráce, poskytováním stipendií a zastupováním zájmů oboru jak na mezinárodním poli, tak na domácí půdě.

Český výbor ICOM
je přímým pokračovatelem Československého výboru ICOM ustaveného v r. 1991. V současné době má 55 individuálních, 34 institucionálních a 1 čestného člena. V jeho čele stojí předsednictvo volené na plenárním zasedání každé tři roky. Předsedkyně: PhDr. Katka Tlachová (Moravská galerie Brno, tel. 05-42215759) Tajemnice: PhDr. Pavla Seitlová (Moravské zemské muzeum, Brno, tel. 05-42210493)

Adresa sekretariátu:
Sekretariát Českého výboru ICOM
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
659 37 Brno
tel./fax: 05-42210493
e-mail: icom@mzm.cz

Zástupce Českého výboru ICOM v Českém komitétu Modrý štít:
PhDr. Jana Součková, DrSc.
Národní muzeum
Václavské nám. 68
115 79 Praha 1
tel. 420 224497286
e.mail: jana_souckova@nm.cz

7.8.2000, PhDr. Jana Součková, DrSc.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce