Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce veřejných knihoven Skupina pro komunitní aktivity

Skupina pro komunitní aktivity

Pracovní skupina vznikla koncem roku 2002 v souvislosti se vzdělávacím  projektem „Knihovna jako komunitní centrum“, který ve spolupráci s PDCS za finanční podpory Nadace OSF Praha připravila Zuzana Ježková. Zúčastnění knihovníci a knihovnice vytvořili neformální skupinu odborníků oslovených tématem. Po ukončení projektu v roce 2004 se skupina nerozpadla, dále se schází a téma rozvíjí.

Protože téma komunitních knihoven je v souladu s cíli Sekce veřejných knihoven, bylo v roce 2006 odsouhlaseno začlenění pracovní skupiny pro komunitní aktivity do této sekce.

V posledních dvou letech se složení expertní skupiny lehce proměnilo, přesto skupina navazuje na předchozí zkušenosti a pokračuje v práci. Pro rok 2018 navrhla téma regionálních konferencí nazvaných Knihovna - věc veřejná, které se mají stát společnou komunikační platformou pro knihovny a veřejnou správu u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. V současnosti se zabývá tvorbou konceptu práce s lokální historií ve veřejných knihovnách, která by mohla patřit k hlavním směrům komunitních aktivit.

Vedoucí pracovní skupiny: Mgr. Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Současní členové:

Mgr. Marie Dočkalová, MěK Třebíč

Jana Galášová, MěK Český Těšín

Mgr. Zlata Houšková

PhDr. Jana Kalousková, MěK Ústí nad Orlicí

Mgr. Marie Mudrová, MěK Cheb

Kateřina Nekolová, M. A., NK Praha

Olga Šenoldová, MěK Jindřichův Hradec

Mgr. Jaroslava Štěrbová, MěK Praha

Blanka Tauberová, knihovna Sedlčany

Bc. Pavel Zajíc, Městská knihovna Sedlčany

Mgr. Eliška Bartošová, KISK

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce