Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce veřejných knihoven Skupina pro obecní knihovny Co venkovské knihovny umějí a mohou XI. – Milín

Co venkovské knihovny umějí a mohou XI. – Milín

Skvělá houbovka báby Plajznerky a jiné zážitky…

Akce Co venkovské knihovny umějí a mohou letos zahájila druhou dekádu svého trvání. Dalo by se předpokládat, že se jedná o zaběhlou, téměř rutinní záležitost. Ten, kdo by si to myslel, se opravdu velmi mýlí !!! Tím, že akce bezprostředně navazuje na soutěž Knihovna roku, poskytuje organizátorům nekonečné a netušené možnosti. Střídají se „hostitelé“, kteří díky finanční pomoci Ministerstva kultury a konkrétní pomoci SKIP při organizování setkání, mají možnost předvést nejen služby oceněné knihovny, ale také ostatní seznámit s historií, zajímavostmi a krásami svého regionu. Nezanedbatelná je pomoc a spolupráce s „pověřenou“ profesionální knihovnou.

Jedenácté setkání proběhlo ve dnech 17. – 19.9. 2015. Hostitelskou knihovnou byla Knihovna Dr. Emanuela Bořického v Milíně. Hlavním tématem bylo : Co společně zažijeme v podzemí a na kopcích ? Účastníci z celé republiky se sjeli do Příbrami. Zde v Knihovně Jana Drdy byla celá akce slavnostně zahájena. Hosté se seznámili s činností knihovny a prošli se městem Příbram. Z povzdálí si také prohlédli areál Svaté Hory, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Další kroky vedly do Hornického muzea. Tady se účastníci rozdělili na dvě skupiny. Ti odvážnější se vydali s Mgr. Václavem Trantinou (pracovníkem Hornického muzea) do podzemí dolu Drkolnov, aby si vyzkoušeli, jak se dřív horníkům pod zemí pracovalo. Návštěvníky zde zaujme především obrovské vodní kolo v průměru 12,4 metru. Bylo do provozu uvedeno kolem roku 1850 a čerpalo z podzemí vodu až do roku 1899. V devadesátých letech 19. století bylo původní dřevěné kolo vyměněno za železné. Poté, až do roku 1961, bylo využíváno k čerpání pitné vody pro město Příbram. V letech 2000 až 2003 došlo k zajištění, rekonstrukci a konzervaci vodního kola, zároveň byly uzpůsobeny turistickým účelům i zdejší podzemní prostory. Součástí prohlídky je také unikátní atrakce - jízda tzv. úpadnicí - dlouhá 51 m do podzemí dolu jako po skluzavce, což si většina knihovníků nenechala ujít a jízdu si vyzkoušela.

Druhá skupina zůstala na povrchu, z nádvoří Ševčinského dolu se vydala na krátkou projížďku hornickým vláčkem po trase dlouhé 230 m směrem k dolu Vojtěch. Jedná se o částečnou rekonstrukcí historické dráhy, která zde existovala v roce 1884 a sloužila k přepravě stříbrné a olověné rudy.

Následoval přesun do Motorestu „U Milína“, kde po ubytování účastníků pokračoval program. Nejprve místostarosta Ing. Vladimír Vojáček představil hostitelskou obec Milín. Mgr. Václav Trantina přiblížil zúčastněným osobnost básníka a překladatele Hanuše Jelínka a na konec Miroslav Bláha připomenul předvedením svého DVD loňské setkání v Ratíškovicích. Milou součástí večerního programu bylo také poblahopřání našemu kolegovi a neúnavnému dokumentátorovi všech setkání Mirkovi Bláhovi k jeho nastávajícím 70. narozeninám.

Druhý den dopoledne byl věnován „odbornému programu“. Počet účastníků se navýšil o knihovníky z blízkého i vzdáleného okolí a dosáhl počtu cca 80. Vzhledem k tomu, že letos slavíme 100. výročí narození spisovatele Jana Drdy, jehož život a dílo je nezaměnitelně spjatý s tímto regionem, bylo nemožné na něj nevzpomenout. Jeho lidské osudy představila ve své prezentaci pracovnice příbramské knihovny Mgr. Naďa Čížková. Všichni účastníci také obdrželi knížku Drdových fejetonů Svět viděný zpomaloučka. Budoucnost našeho knihovnictví nastínil PhDr. Vít Richter, když hovořil o Koncepci knihoven ČR na léta 2015-2020. Činnost Centra pro celoživotní vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitálu pod Třemšínem přiblížila svou prezentací Dana Súlovcová. Za svou skvělou práci získalo centrum v roce 2014  „Zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací služby“ v kategorii měst do 5.000 obyvatel. K tomu, aby se i malé knihovny pokusily modernizovat své služby čtenářům, vybídla  Ing. Kateřina Horáková, když poukázala na možnosti  SMS komunikace pro knihovny. S výbornou a rozsáhlou činností Knihovny roku 2014 Obecní knihovny v Horní Lidči účastníky seznámila paní Věra Povalačová. Na závěr jejího vystoupení se přidal i pan starosta Josef Tkadlec a oba pozvali knihovníky na 12. setkání venkovských knihovníků, které se uskuteční za rok v Horní Lidči. Teoretickou část odborného programu uzavřela Mgr. Zlata Houšková svou prezentací věnovanou Vzdělávání venkovských knihovníků. Všechny uvedené prezentace si můžete prohlédnout na webových stránkách SKIP (Sekce veřejných knihoven).

Další program pokračoval v Centru volnočasových aktivit v Milíně. Návštěvníci byli přivítáni produkcí mladých harmonikářů. Hudba se moc líbila a mnohé kolegyně neodolaly a daly se do tance. Pak následovala prohlídka areálu centra a seznámení s činností hostitelské knihovny (Knihovna roku 2013), vše doplněno ochutnávkou regionálních specialit. Dopoledne zakončila návštěva areálu starého pivovaru.

Odpoledne program pokračoval společnou návštěvou Památníku vítězství. Tento památník vyjadřuje ideu definitivní porážky německé hitlerovské armády dovršenou posledním bojem 2. světové války na evropském kontinentu. Také slouží jako připomínka na nespočetné množství obětí, jež si válka vyžádala v řadách vojsk, partyzánů i mezi civilisty v celém regionu.

Válečné a poválečné události připomněla také návštěva Památníku Vojna v Lešeticích. Jak se lze dočíst v průvodci : „Jedná se o autenticky dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.“ Zde nás opět provázel Mgr. Václav Trantina, který je vedoucím této pobočky Hornického muzea. Místo většinu návštěvníků hluboce zasáhlo, protože si uvědomili, jak hrůzná je každá totalita. Příchozí vězně zde vítal nápis „Prací ke svobodě“. Nápadně to připomíná nápisy v německých koncentrácích  „Arbeit macht frei“.

Cílem hostitelů bylo přesvědčit účastníky o tom, že Příbramsko není jen místo šachet a politického útlaku. O krásách tohoto regionu, jeho přírody a poetičnosti se knihovníci brzy přesvědčili. Nejprve se vypravili k poutnímu kostelu Maková Hora. V barokním kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karelské měli příležitost poznat svérázného pana faráře. Jeho vyprávění bylo poutavé a zajímavé. Vyhlídka od kostela skvělá. Cesta za poznáním  pokračovala znovu po stopách spisovatele Jana Drdy. Cílem byla vesnice Dalskabáty. Tam na všechny čekalo velké překvapení. Přivítal je tu pan místostarosta Milína Ing. Vladimír Vojáček, který na začátek přečetl úryvky z pohádky „Zapomenutý čert“ a pak už se objevily pohádkové postavy v celé své kráse. Bába Plajznerka a čert Trepifajksl (alias Mates)  (představovaní dcerami pana místostarosty) všechny pohostili proslulou „plajznerčinou houbovkou“. Byla vskutku excelentní !!!

Další kroky vedly  do Milína, kde v místním kině byly promítnuty  nejzajímavější akce, které se v obci v poslední době konaly. Následoval raut a krátká procházka obcí.

Večer byl završen neformální výměnou zkušeností a ochutnávkou krajových specialit, vše doplněno skvělou hudbou Swingového orchestu for evergreens. Jako vždy, došlo i na tanec.

Poslední den se účastníci nejprve vypravili do Staré Huti u Dobříše, kde navštívili Památník Karla Čapka (Strž). Krásné počasí doplňovalo celkovou atmosféru a tak nebylo vůbec těžké představit si oblíbeného spisovatele, jak tu prožívá svůj „zahradníkův rok“ a pobíhající Dášenku, která mu pomáhá zahradničit … Následovala návštěva Městské knihovny Dobříš, kde účastníky uvítala paní ředitelka Mgr. Kateřina Pechová a seznámila je nejen  s bohatou činností, ale také prozradila tajemství vzniku neobvyklé výzdoby interiéru celé knihovny. Bylo to příjemné a inspirativní setkání. Celé setkání pak uzavřela procházka zámeckým parkem v Dobříši.

Celá akce byla zdokumentována a bude k dispozici v kronice a v DVD. Zbývá jen poděkovat organizátorům za dobře odvedenou práci a všechny zájemce pozvat příští rok 15. – 17.9. 2016 do Horní Lidče.

Daniela Wimmerová
Wimmerova.D@seznam.cz

Z odborného programu :

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce