Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Projekt navazuje na předchozí projekt Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích a je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025

Podrobnosti jsou v přípravě.