Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Akce Komentované výstavy 21 galerií, 21 podob normalizačních sbírek

21 galerií, 21 podob normalizačních sbírek

— Kategorie:

Původně plánovaná komentovaná prohlídka výstavy je zrušena.


S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je komentovaná prohlídka zrušena. Je plánováno její nahrazení přednáškou s promítáním (přesný termín bude teprve stanoven).


Ve dnech 27. 2. až 24. 4. 2020 se v pražské galerii Makráč (Makrokoule) koná výstava dokumentů textů a fotografií nazvaná 21 galerií, 21 podob normalizačních sbírek. Autorkou výstavy je historička umění PhDr. Andrea Sloupová, Ph.D.

Před padesáti lety započal v oblasti kultury tzv. normalizační proces, který citelně zasáhl také galerijní provoz. Řadě institucí se během 70. a 80. let přesto podařilo shromáždit kvalitní umělecké kolekce, které často obsahovaly i aktuální tvorbu. Její získávání však bylo do značné míry riskantní; docházelo i k tvrdým postihům. Výstava nastiňuje, jaká byla skladba uměleckých předmětů získaných do českých galerijních sbírek, v jakých aspektech se instituce lišily a čím byly tyto odlišnosti zapříčiněny. Zpochybňuje zjednodušenou představu o přístupech poplatných režimu, poukazuje na osobnosti, které se zasloužily o kvalitu sbírek, stejně jako na ty, kteří zavinili jejich propad, a zároveň přináší málo známé informace o galerijní síti, která svou koncepcí bezesporu představovala jeden z klíčových projektů československé kulturní politiky druhé poloviny 20. století.

Komentovanou prohlídku s promítáním si pro nás připraví přímo dr. Andrea Sloupová, která při přípravě výstavy vycházela ze své disertační práce Galerie umění a akviziční politika v době normalizace obhájené v roce 2016 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Pozornost bude věnována také problematice získávání archivních pramenů a dalších zdrojů informací vztahujících se k tématu.

Po prohlídce výstavy budeme mít možnost krátce nahlédnout do Knihovny Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Na akci je třeba se předem přihlásit. Účast na akci je zdarma.

Mapka a dopravní spojení: web Ústavu makromolekulární chemie AV ČR nebo Mapy.cz

Více informací o této události...

Událost
  • Výstava
Čas 30.03.2020
od 04:00 pm do 05:30 pm
Místo Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 – Břevnov
Jméno
Kontaktní telefon 606725835
Účastníci Akce je určena pro individuální i institucionální členy SKIP.
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce