Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Cena Pražský knihovník 2013

2013

Cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník 2013 –Mgr. Eva Cerniňáková

Eva Cerniňáková byla na cenu Pražská knihovnice / Pražský knihovník nominována za úspěšnou implementaci svobodného knihovního softwaru Evergreen, za aktivní spolupráci s ostatními knihovnami a za aktivní členství ve SKIP.

Mgr. Eva Cerniňáková

V roce 1989 úspěšně dokončila studium na Střední knihovnické škole Brno, v roce 1990 na Jazykové škole v Ostravě absolvovala státní zkoušku z německého jazyka. V roce 1996 absolvovala nástavbové maturitní studium teologie v Biblické a misijní škole v Hradci Králové. V roce 1995 se na ETF UK v Praze stala bakalářkou v oboru Teologie křesťanských tradic, v roce 2010 získala na FF UK v Praze magisterský titul v oboru Informační studia a knihovnictví.

V letech 1990 až 1993 pracovala pro synodní radu Českobratrské církve evangelické, z toho v letech 1990 až 1991 jako vedoucí knihovny. V letech 1994 až 1999 pracovala v YMCA Praha a v Knihovně Katedry sociální práce FF UK v Praze. Od roku 1999 pracuje v Knihovně Jabok, od roku 2000 je vedoucí této knihovny. V roce 2012 byla Knihovna Jabok navržena na cenu Knihovna roku 2012.

Mezi její odborné zájmy a aktivity patří:

  • lokalizace svobodného knihovního softwaru Evergreen,
  • problematika uživatelů se specifickými potřebami v knihovnách,
  • problematika práce s informacemi a informační vzdělávání,
  • členství ve SKIP, konkrétně v Sekci služeb osobám se specifickými potřebami a v Klubu tvořivých knihovníků.

Ve svém volném čase se věnuje mj. výrobě drátěných šperků. S jejími výrobky je možné se seznámit například na klementinském Knihovnickém jarmarku.

Návrh předložila PhDr. Linda Jansová, Ph.D., členka výboru pražské organizace SKIP

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce