Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Cena Pražský knihovník 2009

2009

Cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník 2009 - PhDr. Jarmila Burgetová

Jarmila BurgetováPhDr. Jarmila Burgetová

Působiště/pracoviště : Knihovna Akademie věd ČR, v. v. vi.

Důvod navržení:
Dr. Jarmila Burgetová pracuje v českém a zároveň i pražském knihovnictví několik desítek let. Po první profesní etapě, násilně přerušené z politických důvodů v roce 1970, kdy působila ve Státní, dnešní Národní knihovně ČR, nastoupila počátkem roku 1976 v Základní knihovně - Ústředí vědeckých informací ČSAV (ZK-ÚVI), dnes Knihovně Akademie věd. Zde pracuje na menší úvazek dodnes. Významně se zasloužila o povznesení úrovně knihoven ústavů Akademie, a to zejména po roce 1980, kdy ji bylo možné jmenovat do funkce vedoucí metodického oddělení. Je autorkou stovek odborných statí a článků, studií a metodických materiálů, četná je i její přednášková a výuková činnost. Již 17. rokem rediguje zpravodaj pro knihovny a střediska vědeckých informací ČSAV "INFORMACE“. Svých znalosti čtyř světových jazykových celoživotně využívá k rozvoji mezinárodní spolupráce mezi knihovnami a knihovníky, ať už v rámci IFLA (osm let byla členkou stálého výboru pro veřejné knihovny) nebo mimo ni. Její zásluhy o založení a znovuobnovení Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) jsou všeobecně známy. V krátkém údobí prvního SKIP působila jako jeho ústřední tajemnice, po obnovení SKIP v roce 1990 byla zvolena jeho předsedkyní (do r. 1998) a v roce 2001 jeho čestnou předsedkyní.

Profesní životopis:
Jarmila Burgetová po krátkém působení v knihovnickém oddělení ministerstva kultury v roce 1952-1953 odešla s manželem na Slovensko, kde pracovala jako vedoucí metodického oddělení Krajské lidové knihovny v Prešově. Na návratu do Prahy v roce 1957 započalo její působení v Ústředním metodickém kabinetu knihovnictví a později v Ústředí mezinárodní výměny publikací Státní knihovny ČSR, které skončilo v roce 1970 výpovědí z politických důvodů. Znovu se uchytit v profesi se jí podařilo až po dvou letech, kdy byla přijata jako knihovnice do Psychologického ústavu ČSAV a v rámci Akademie věd přešla od 1. ledna 1976 do ZK-ÚVI ČSAV, dnes KNAV, kde nejprve pracovala jako řadová pracovnice metodického oddělení, později vedoucí tohoto oddělení; dnes v KNAV působí jako poradkyně ("senior scientist“ ) v odboru pro výzkum a vývoj a současně rediguje časopis.

Mimo profesní
Dr. Burgetová je známá svou láskou k hudbě, sama v mládí hrála na housle, klavír a kytaru, po léta je "majitelkou“ abonentky na koncerty České filharmonie. Na gymnáziu zpívala v amatérském jazzovém orchestru, vyhrávala recitační soutěže, ráda tančila. Je vyhlášenou kuchařkou, na jejích bábovkách nebo na jejím vánočním cukroví si všichni vždy moc pochutnají.

Předkládá:
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, zástupkyně ředitele KNAV pro výzkum a vývoj.

 

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce