Nacházíte se zde: Úvod Regiony 02 Středočeský region Knihovna roku (Vesnice roku) - Středočeský kraj Cena Knihovna roku

Cena Knihovna roku

O celostátním kole:

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury ( http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/default.htm ). Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku ( http://www.vesniceroku.cz ), vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova ( http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007 )

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a ke zvýšení jejich prestiže.

O novodobé historii knihovnické soutěže se můžete dočíst v článku Marie Mudrové:

http://www.jihoceskyskip.estranky.cz/stranka/knihovna-roku

V jednolivých letech byly z našeho Středočeského kraje do ústředního kola nominovány tyto knihovny:

2000

Chotýšany (okres Benešov)

2001

Tachlovice (okres Praha – západ)

2002

Břasy (okres Rokycany)

2003

Dublovice (okres Příbram)

2004

Dublovice (okres Příbram)

2005

Velké Popovice (okres Praha-východ)

www.naseknihovna.cz/velkepopovice

2006

žádná

2007

žádná

2008

Mcely  (okres Nymburk)

http://www.mcely.cz/knihovna.htm

2009

Petrovice ( okres Příbram)

http://naseknihovna.cz/petrovice/

2010

Velké Popovice

www.naseknihovna.cz/velkepopovice

2011

Nové Strašecí

http://www.knihovnanovestraseci.wz.cz/index.php?akce=uvod

 

 

Informace o ceně Knihovna roku lze najít na webu Národní knihovny:

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2009/index.htm

 

Na webu Ministerstva kultury ČR najdete i další ocenění:

http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/default.htm

 

SKIP dále uskutečňuje soutěž „Městská knihovna roku …“

Cena SKIP a Skanska – soutěžit budou moci knihovny v místech s počtem obyvatel nad 5250 ( soutěž nebude pro krajské knihovny)

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2010/charakt.htm

 

Členové porot pro výběr kandidátů k udělení ceny Knihovna roku 2009–2011

kategorie „základní knihovna“

PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Jana Galášová, ředitelka MěK Český Těšín

Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR

Vendulka Valečková, Obecní knihovna v Býšti a KK Pardubice

Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín

 

kategorie „významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“

PhDr. Květa Hartmannová, Knihovna UPM Praha

PhDr. Iva Horová, ředitelka knihovny AMU

PhDr. Zuzana Kopencová, statutární náměstek ředitele Městské knihovny v Praze

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny J. Mahena  Brno

Mgr. Sylva Řehořová, vedoucí knihovny PF a FF ZčU

Mgr. Linda Skolková, Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK v Praze
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK Hradec Králové

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce