Pozvánka

— Kategorie:

Srdečně vás zveme na další valnou hromadu členů Svazu knihovníků a informačních pracovníků Středočeského kraje spojenou s odborným programem.

středa 27. února 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Program:

9:30                           Prezence

10:00 – 10:10         Zahájení

10:10 – 10:30         Volby (volba jednotlivých komisí, představení kandidátů,   samotné volby)

10.30 – 11:00         Přednesení VZ, Zprávy hospodaření a dozorčí komise a jejich schválení

11:00 – 11:10         Papilio bibliothecalis

11:10 – 11:40         Výsledky voleb, Usnesení RVH

11:40 – 12:40         Odborný program:  PhDr. Vít Richter

Knihovní zákon z roku 1919

Knihovna – věc veřejná

12:40 – 14:00        Odborná diskuze

Plakát

Prosíme účastníky, aby se včas dostavili k prezenci kvůli spočítání usnášeníschopnosti valné hromady.

Pokud budete hlasovat jménem svého kolegy/kolegyně, který/á se nemůže na valnou hromadu dostavit, doneste si vyplněné pověření.

Prosíme zájemce, aby vyplnili registrační formulář.

Zájemci (individuální členové) mohou uhradit členské poplatky na rok 2019.

Případné dotazy směřujte na předsedkyni Blanku Tauberovou – tauberova@knihovna-se.cz

Událost
  • Valná hromada
Čas 27.02.2019
od 09:30 am do 02:00 pm
Jméno
Kontaktní telefon 725 810 330
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce